Přeskočit na hlavní obsah

HAWAII HUNA - STAROBYLÁ HAVAJSKÁ FILOZOFIE SÍLY MYSLI, LÉČENÍ A ŽIVOTA V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.

🌺 HAVAJSKÁ ZMĚNA VÍRY HUNA 360°
 1. Články/

🌺 HAVAJSKÁ ZMĚNA VÍRY HUNA 360°

Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Learning - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Darren Lawrence

“Je mi to líto. Prosím, odpusť mi. Miluji tě. Děkuji ti.” Ho’ opono pono

📄 ABSTRACT
#

Huna, což znamená “tajné” nebo “skryté vědění”, je posvátný systém víry a praktik, které se na Havaji předávají z generace na generaci. Zahrnuje různé aspekty spirituality, léčení a osobního rozvoje. Učení huna se soustředí na pochopení, že vše ve vesmíru je vzájemně propojeno.

🌺 PROZKOUMEJTE MYSTICKOU ŘÍŠI HAVAJSKÉHO HNUTÍ HUNA
#

Huna, což znamená “tajné” nebo “skryté vědění”, je posvátný systém víry a praktik, které se na Havaji předávají z generace na generaci. Zahrnuje různé aspekty spirituality, léčení a osobního rozvoje. Učení Huna se soustředí na pochopení, že vše ve vesmíru je vzájemně propojeno.

Jedním z ústředních principů huny je pojem “mana”. Mana označuje životní energii, která proudí všemi živými bytostmi. Věří se, že využitím této energie a sladěním se s ní mohou jednotlivci dosáhnout rovnováhy, harmonie a většího spojení se svým vyšším já.

Havajská huna zahrnuje meditaci, vizualizaci, modlitbu a práci s energií, které usnadňují osobní růst a transformaci. Cílem těchto praktik je vypěstovat hluboký vnitřní klid, jasnou mysl a duchovní posílení. Zdůrazňují také sílu záměru, afirmací a pozitivního myšlení jako způsobů, jak v životě manifestovat požadované výsledky.

Kromě duchovního rozvoje zahrnuje huna také různé léčebné metody. Tradiční havajští léčitelé, známí jako “kahunové”, využívají své intuitivní schopnosti a znalosti rostlinné medicíny, aby pomohli obnovit fyzickou, emocionální a duchovní pohodu. Masáž Lomi Lomi, terapeutická technika práce s tělem, která je často spojována s hunou, je proslulá svou schopností uvolňovat napětí, podporovat relaxaci a stimulovat přirozené léčebné schopnosti těla.

🌈 7 PRINCIPŮ HUNY
#

Odhalení 7 principů havajské Huná. Huna: starodávná moudrost pro moderní život

Huna je hnutí, které se zaměřuje na lidský způsob života: V srdci Tichého oceánu leží mystická země známá jako Havaj, která je domovem prastaré domorodé praxe zvané Huna. Huna je systém duchovní moudrosti a kulturní víry, který nás může vést k harmoničtějšímu a naplněnějšímu životu. Huna, zakořeněná v tradicích havajského lidu, zahrnuje sedm základních principů, které nabízejí hluboký vhled do našeho spojení s přírodou, sebou samými a ostatními. V tomto příspěvku na blogu odhalíme tajemství 7 havajských principů huna a prozkoumáme jejich význam v dnešním světě.

1. IKE - SVĚT JE TAKOVÝ, JAKÝ SI MYSLÍŠ, ŽE JE
#

První princip, Ike, zdůrazňuje sílu vnímání. Podle hnutí Huna naše myšlenky utvářejí naši realitu. Pochopením toho, že naše přesvědčení a očekávání ovlivňují naše zkušenosti, získáme schopnost vědomě si zvolit posilující perspektivy. Ike nás učí přijímat pozitivní myšlenky, zbavovat se omezujících přesvědčení a pěstovat myšlení, které v každé situaci vidí neomezené možnosti.

2. KALA - THERE ARE NO LIMITS
#

Kala nás vyzývá, abychom si uvědomili svou vrozenou svobodu a neomezený potenciál. Zdůrazňuje, jak je důležité zbavit se omezení, která si sami klademe, a společenských podmínek, které omezují náš růst. Prostřednictvím Kaly se učíme uvolňovat strachy, pochybnosti a negativní vzorce, které brání našemu pokroku. Tento princip nás povzbuzuje, abychom přijali svou vrozenou sílu a žili svůj život autenticky, aniž bychom se nechali svazovat vnějšími omezeními.

3. MAKIA - ENERGIE PROUDÍ TAM, KAM SMĚŘUJE POZORNOST
#

Makia nás učí o významu soustředěného záměru a pozornosti. Tvrdí, že to, k čemu směřujeme své myšlenky a energii, se v našem životě rozšiřuje. Tím, že vědomě zaměříme svou pozornost na své cíle, touhy a sny, se sladíme s univerzálním tokem energie. Makia nám dává možnost stát se vědomými tvůrci, kteří ovlivňují své zkušenosti a manifestují své záměry prostřednictvím síly soustředěné pozornosti.

4. MANAWA - NYNÍ JE OKAMŽIK SÍLY
#

Manawa zdůrazňuje sílu přítomného okamžiku. Připomíná nám, že naše skutečná síla spočívá tady a teď. Plným přijetím přítomného okamžiku se zbavíme lítosti nad minulostí a obav z budoucnosti. Manawa nás učí vědomému uvědomování, vědomým volbám a činům, které jsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. Podporuje nás v tom, abychom si vážili krásy a příležitostí, které existují v každém okamžiku.

5. ALOHA - MILOVAT ZNAMENÁ BÝT ŠŤASTNÝ S
#

Aloha je víc než jen pozdrav; odráží způsob života zaměřený na lásku a harmonii. Tato zásada nás vyzývá, abychom ztělesňovali bezpodmínečnou lásku k sobě samým, k druhým a ke světu kolem nás. Pěstováním postoje soucitu, odpuštění a přijetí vytváříme základ pro radost a naplnění. Aloha nám připomíná, že láska je klíčem k nalezení skutečného štěstí a k budování smysluplných vztahů s druhými lidmi.

6. MANA - VEŠKERÁ SÍLA POCHÁZÍ ZEVNITŘ
#

Princip Mana uznává nekonečnou sílu, která sídlí v každém jednotlivci. Učí nás využívat své vnitřní zdroje a důvěřovat svým schopnostem utvářet svou realitu. Prostřednictvím víry v sebe sama, sebeposílení a vlastní odpovědnosti využíváme svou osobní sílu k vytváření pozitivních změn v našem životě. Mana nás povzbuzuje, abychom se spojili se svou intuicí, získali přístup ke své vnitřní moudrosti a přijali své jedinečné dary a talenty.

7. PONO - EFEKTIVITA JE MĚŘÍTKEM PRAVDY
#

Pono nás vyzývá k životu v integritě, autenticitě a rovnováze. Zdůrazňuje důležitost sladění našich myšlenek, slov a činů s našimi základními hodnotami. Když žijeme v souladu se svou pravdou, zažíváme pocit klidu a naplnění. Pono nás vyzývá, abychom převzali odpovědnost za svá rozhodnutí, přijali upřímnost a zachovali harmonii v sobě, ve vztazích i ve světě.

7 principů havajské huny nabízí nadčasovou moudrost, která nás může vést k vědomější a naplněnější existenci. Začleněním těchto zásad do svého života využíváme starobylé učení, které rezonuje s podstatou naší bytosti. Když proplouváme složitostí moderního světa, přijetí podstaty hnutí Huna nám dává možnost žít autenticky, pěstovat lásku a projevit svůj nejvyšší potenciál. Aloha! 🌺🌴✨

🧑‍🏫 VÝUKA PODLE KUMU KAREN A. MORICUCHIHO
#

Práce uvolnění

 • Usnadňuje uvolňování stagnující energie, což umožňuje pokrok
 • Zvyšuje pocity pohody, uvolnění a vnitřní harmonie se sebou samým i s ostatními.
 • Rozšiřuje vaši vnímavost vůči novým perspektivám, informacím, a vjemům
 • Umožňuje vám osvojit si myšlení “pozorovatele”.

Systém přesvědčení 360

 • Každé vydání představuje celý kruh zkušeností
 • Uvolnění a přijetí těchto menších lekcí tím, že Uvolňování pracujte na každém segmentu postupně, dokud nedosáhnete 360°.
 • Získáváme Úplnou transformaci
 • Přeměnu problému na odrazové můstky podporující náš růst a pokroku

Kumu Karen Prezentace

 • Úvod
 • Rámec pro uvolnění nabídky
 • Vedení čarodějnice EMDR, zpěv a gesta rukou k usnadnění uvolnění
 • Zpětná vazba

7 principů havajské huny nabízí nadčasovou moudrost, která nás může vést k vědomější a naplněnější existenci. Začleněním těchto zásad do svého života využíváme starobylé učení, které rezonuje s podstatou naší bytosti.

✏️ VARIANTA CVIČENÍ VLADIMÍRA KLIMSY Z ORIGINÁLU KUMU KAREN A. MORICUCHI.
#

Mít 20 minut nerušeného času, sedět v pohodlné poloze popsat v hlavě svůj problém. Jaký je to problém? Nyní si dovolte uvolnit se, nadechujte se, vydechujte, s každým nádechem si všímejte, že vaše tělo je moooooc a mooooc reeeelaaaaaaaax. To je správně. Při přemýšlení o problému pohybujte očima doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů a opakujte pohyb, dokud si nevšimnete změny. 1 Představte si nad hlavou kouli světélkujícího světla a dovolte jí, aby tempem a rychlostí, která je pro vás jako pro člověka nejvhodnější, pomalu sestupovala do jádra vaší bytosti a osvětlovala, proměňovala a uvolňovala problém. Zatímco tak budete činit, budu zpívat a usnadňovat transformaci gestikulací symbolů, které uvolnění usnadní.

😆 VTIPY
#

 • Návštěvník Havaje je už po několika dnech cestování po ostrovech překvapen, jak se cítí zdravý a plný energie. Během dalšího idylického ostrovního dne se pustí do diskuse s místním obyvatelem, zatímco se oba brouzdají v teplé, průzračné vodě příboje. Cestovatel nadšeně vykřikne: “Nemůžu se nabažit toho, jak je tady nádherně. Cítím se tu úžasně! Už dlouho jsem se necítil tak plný energie a mladý! “Život na ostrově je úžasný!” “Chápu, co tím myslíte,” odpoví místní. Vezměte si mě jako příklad. Když jsem sem přijel, byl jsem úplně bezzubý, úplně plešatý a nemohl jsem ani chodit, a teď se na mě podívejte!” “To je pravda. Páni, to je skvělé, poznamená turista, když se k němu otočí čelem, jak dlouho tu žijete? Místní odpoví: “Já jsem se tady narodil.”
 • Jaký je rozdíl mezi Havajanem a Kahunou? Havajan ví, jak se dělá huna, ale Kahuna ví, jak se dělá huna a jak ji udržet v tajnosti.
 • Jaký je nejlepší způsob, jak se o Huně dozvědět? Zeptejte se Kahuny, ale nečekejte, že vám něco řekne.

🦋 METAFORY
#

 • Oceán je podvědomí. Oceán je obrovský a hluboký, stejně jako podvědomá mysl. Je to místo plné tajemství a síly a může být jak uklidňující, tak i bouřlivé.
 • Vítr je dech života. Vítr je nezbytný pro život na Zemi a je také symbolem změny a transformace. V hunštině je vítr vnímán jako dech božství a říká se, že nese naše modlitby k bohům.
 • Slunce je zdrojem veškeré energie. Slunce je dárcem života a je také symbolem síly a vitality. V hunštině je slunce vnímáno jako projev božství a říká se, že je zdrojem veškeré síly ve vesmíru.
 • Země je matkou všech věcí. Země je zdrojem veškeré naší potravy a obživy a je také symbolem stability a uzemnění. V hnutí Huna je země vnímána jako projev božství a říká se o ní, že je matkou všech věcí.
 • Oheň představuje sílu transformace. Oheň je mocnou přírodní silou a je také symbolem transformace a změny. V hnutí Huna je oheň vnímán jako projev božství a říká se, že je silou, která může proměnit náš život.
 • Voda je zdrojem všech emocí. Voda je nezbytná pro život na Zemi a je také symbolem emocí. V hnutí Huna je voda vnímána jako zdroj všech našich emocí a říká se, že je klíčem k pochopení sebe sama i druhých.
 • Stromy jsou starci lesa. Stromy jsou prastaré a moudré a jsou také symbolem síly a vytrvalosti. V hnutí Huna jsou stromy vnímány jako starší lesa a říká se, že jsou strážci prastaré moudrosti.
 • Zvířata jsou našimi učiteli. Zvířata jsou inteligentní a vynalézavá a jsou také symbolem světa přírody. V hnutí Huna jsou zvířata vnímána jako naši učitelé a říká se, že nás mají co naučit o životě a vesmíru.
 • Sny jsou poselství od bohů. Sny jsou mocným způsobem, jak se spojit s naším podvědomím, a jsou také způsobem, jak přijímat zprávy od bohů. V hnutí Huna jsou sny považovány za poselství od bohů a říká se, že jsou způsobem, jak získat vedení a moudrost.
 • Ticho je hlasem božství. Ticho je mocná síla a je také symbolem božství. V hnutí Huna je ticho vnímáno jako hlas božského a říká se, že je to způsob, jak se spojit s vyšší mocí.

✏️ ZÁVĚR
#

Rád jsem se seznámil s prací s uvolňováním a 360 Belief System od znalé Kumu Karen A. Moriuchi a vřele ji doporučuji lidem, kteří se chtějí dozvědět více o Huně.


 1. @course Eye Movement Integration Therapy | Andreas NLP – andreasnlp.com ↩︎

📁 Sensation Communication 🏷️ Spiritual Sensation Learning

Learning - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

⚖️ VISCERÁLNÍ REFLEXE VS. EMOCIONÁLNÍ ODPOVĚĎ
🕙 7 min
🔍 SUBMODALITY - MALÉ DETAILY VELKÝ VÝZNAM
🕙 6 min
⌛ ČAS - NEJCENNĚJŠÍ ZDROJ, ČEMU NEROZUMÍME
🕙 8 min