Přeskočit na hlavní obsah

HAWAII HUNA - STAROBYLÁ HAVAJSKÁ FILOZOFIE SÍLY MYSLI, LÉČENÍ A ŽIVOTA V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.

Image credit - [Darren Lawrence](https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-montana-durante-el-cielo-nublado-3417802/)
Image credit - Darren Lawrence
 1. ČLÁNKY/

🌺 HAVAJSKÁ ZMĚNA VÍRY HUNA 360°

Obsah
Learning - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Je mi to líto. Prosím, odpusť mi. Miluji tě. Děkuji ti.” Ho’ opono pono

📄 ABSTRACT
#

Huna, což znamená “tajné” nebo “skryté vědění”, je posvátný systém víry a praktik, které se na Havaji předávají z generace na generaci. Zahrnuje různé aspekty spirituality, léčení a osobního rozvoje. Učení huna se soustředí na pochopení, že vše ve vesmíru je vzájemně propojeno.

🌺 PROZKOUMEJTE MYSTICKOU ŘÍŠI HAVAJSKÉHO HNUTÍ HUNA
#

Huna, což znamená “tajné” nebo “skryté vědění”, je posvátný systém víry a praktik, které se na Havaji předávají z generace na generaci. Zahrnuje různé aspekty spirituality, léčení a osobního rozvoje. Učení Huna se soustředí na pochopení, že vše ve vesmíru je vzájemně propojeno.

Jedním z ústředních principů huny je pojem “mana”. Mana označuje životní energii, která proudí všemi živými bytostmi. Věří se, že využitím této energie a sladěním se s ní mohou jednotlivci dosáhnout rovnováhy, harmonie a většího spojení se svým vyšším já.

Havajská huna zahrnuje meditaci, vizualizaci, modlitbu a práci s energií, které usnadňují osobní růst a transformaci. Cílem těchto praktik je vypěstovat hluboký vnitřní klid, jasnou mysl a duchovní posílení. Zdůrazňují také sílu záměru, afirmací a pozitivního myšlení jako způsobů, jak v životě manifestovat požadované výsledky.

Kromě duchovního rozvoje zahrnuje huna také různé léčebné metody. Tradiční havajští léčitelé, známí jako “kahunové”, využívají své intuitivní schopnosti a znalosti rostlinné medicíny, aby pomohli obnovit fyzickou, emocionální a duchovní pohodu. Masáž Lomi Lomi, terapeutická technika práce s tělem, která je často spojována s hunou, je proslulá svou schopností uvolňovat napětí, podporovat relaxaci a stimulovat přirozené léčebné schopnosti těla.

🌈 7 PRINCIPŮ HUNY
#

Odhalení 7 principů havajské Huná. Huna: starodávná moudrost pro moderní život

Huna je hnutí, které se zaměřuje na lidský způsob života: V srdci Tichého oceánu leží mystická země známá jako Havaj, která je domovem prastaré domorodé praxe zvané Huna. Huna je systém duchovní moudrosti a kulturní víry, který nás může vést k harmoničtějšímu a naplněnějšímu životu. Huna, zakořeněná v tradicích havajského lidu, zahrnuje sedm základních principů, které nabízejí hluboký vhled do našeho spojení s přírodou, sebou samými a ostatními. V tomto příspěvku na blogu odhalíme tajemství 7 havajských principů huna a prozkoumáme jejich význam v dnešním světě.

1. IKE - SVĚT JE TAKOVÝ, JAKÝ SI MYSLÍŠ, ŽE JE
#

První princip, Ike, zdůrazňuje sílu vnímání. Podle hnutí Huna naše myšlenky utvářejí naši realitu. Pochopením toho, že naše přesvědčení a očekávání ovlivňují naše zkušenosti, získáme schopnost vědomě si zvolit posilující perspektivy. Ike nás učí přijímat pozitivní myšlenky, zbavovat se omezujících přesvědčení a pěstovat myšlení, které v každé situaci vidí neomezené možnosti.

2. KALA - THERE ARE NO LIMITS
#

Kala nás vyzývá, abychom si uvědomili svou vrozenou svobodu a neomezený potenciál. Zdůrazňuje, jak je důležité zbavit se omezení, která si sami klademe, a společenských podmínek, které omezují náš růst. Prostřednictvím Kaly se učíme uvolňovat strachy, pochybnosti a negativní vzorce, které brání našemu pokroku. Tento princip nás povzbuzuje, abychom přijali svou vrozenou sílu a žili svůj život autenticky, aniž bychom se nechali svazovat vnějšími omezeními.

3. MAKIA - ENERGIE PROUDÍ TAM, KAM SMĚŘUJE POZORNOST
#

Makia nás učí o významu soustředěného záměru a pozornosti. Tvrdí, že to, k čemu směřujeme své myšlenky a energii, se v našem životě rozšiřuje. Tím, že vědomě zaměříme svou pozornost na své cíle, touhy a sny, se sladíme s univerzálním tokem energie. Makia nám dává možnost stát se vědomými tvůrci, kteří ovlivňují své zkušenosti a manifestují své záměry prostřednictvím síly soustředěné pozornosti.

4. MANAWA - NYNÍ JE OKAMŽIK SÍLY
#

Manawa zdůrazňuje sílu přítomného okamžiku. Připomíná nám, že naše skutečná síla spočívá tady a teď. Plným přijetím přítomného okamžiku se zbavíme lítosti nad minulostí a obav z budoucnosti. Manawa nás učí vědomému uvědomování, vědomým volbám a činům, které jsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. Podporuje nás v tom, abychom si vážili krásy a příležitostí, které existují v každém okamžiku.

5. ALOHA - MILOVAT ZNAMENÁ BÝT ŠŤASTNÝ S
#

Aloha je víc než jen pozdrav; odráží způsob života zaměřený na lásku a harmonii. Tato zásada nás vyzývá, abychom ztělesňovali bezpodmínečnou lásku k sobě samým, k druhým a ke světu kolem nás. Pěstováním postoje soucitu, odpuštění a přijetí vytváříme základ pro radost a naplnění. Aloha nám připomíná, že láska je klíčem k nalezení skutečného štěstí a k budování smysluplných vztahů s druhými lidmi.

6. MANA - VEŠKERÁ SÍLA POCHÁZÍ ZEVNITŘ
#

Princip Mana uznává nekonečnou sílu, která sídlí v každém jednotlivci. Učí nás využívat své vnitřní zdroje a důvěřovat svým schopnostem utvářet svou realitu. Prostřednictvím víry v sebe sama, sebeposílení a vlastní odpovědnosti využíváme svou osobní sílu k vytváření pozitivních změn v našem životě. Mana nás povzbuzuje, abychom se spojili se svou intuicí, získali přístup ke své vnitřní moudrosti a přijali své jedinečné dary a talenty.

7. PONO - EFEKTIVITA JE MĚŘÍTKEM PRAVDY
#

Pono nás vyzývá k životu v integritě, autenticitě a rovnováze. Zdůrazňuje důležitost sladění našich myšlenek, slov a činů s našimi základními hodnotami. Když žijeme v souladu se svou pravdou, zažíváme pocit klidu a naplnění. Pono nás vyzývá, abychom převzali odpovědnost za svá rozhodnutí, přijali upřímnost a zachovali harmonii v sobě, ve vztazích i ve světě.

7 principů havajské huny nabízí nadčasovou moudrost, která nás může vést k vědomější a naplněnější existenci. Začleněním těchto zásad do svého života využíváme starobylé učení, které rezonuje s podstatou naší bytosti. Když proplouváme složitostí moderního světa, přijetí podstaty hnutí Huna nám dává možnost žít autenticky, pěstovat lásku a projevit svůj nejvyšší potenciál. Aloha! 🌺🌴✨

🧑‍🏫 VÝUKA PODLE KUMU KAREN A. MORICUCHIHO
#

Práce uvolnění

 • Usnadňuje uvolňování stagnující energie, což umožňuje pokrok
 • Zvyšuje pocity pohody, uvolnění a vnitřní harmonie se sebou samým i s ostatními.
 • Rozšiřuje vaši vnímavost vůči novým perspektivám, informacím, a vjemům
 • Umožňuje vám osvojit si myšlení “pozorovatele”.

Systém přesvědčení 360

 • Každé vydání představuje celý kruh zkušeností
 • Uvolnění a přijetí těchto menších lekcí tím, že Uvolňování pracujte na každém segmentu postupně, dokud nedosáhnete 360°.
 • Získáváme Úplnou transformaci
 • Přeměnu problému na odrazové můstky podporující náš růst a pokroku

Kumu Karen Prezentace

 • Úvod
 • Rámec pro uvolnění nabídky
 • Vedení čarodějnice EMDR, zpěv a gesta rukou k usnadnění uvolnění
 • Zpětná vazba

7 principů havajské huny nabízí nadčasovou moudrost, která nás může vést k vědomější a naplněnější existenci. Začleněním těchto zásad do svého života využíváme starobylé učení, které rezonuje s podstatou naší bytosti.

✏️ VARIANTA CVIČENÍ VLADIMÍRA KLIMSY Z ORIGINÁLU KUMU KAREN A. MORICUCHI.
#

Mít 20 minut nerušeného času, sedět v pohodlné poloze popsat v hlavě svůj problém. Jaký je to problém? Nyní si dovolte uvolnit se, nadechujte se, vydechujte, s každým nádechem si všímejte, že vaše tělo je moooooc a mooooc reeeelaaaaaaaax. To je správně. Při přemýšlení o problému pohybujte očima doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů a opakujte pohyb, dokud si nevšimnete změny. 1 Představte si nad hlavou kouli světélkujícího světla a dovolte jí, aby tempem a rychlostí, která je pro vás jako pro člověka nejvhodnější, pomalu sestupovala do jádra vaší bytosti a osvětlovala, proměňovala a uvolňovala problém. Zatímco tak budete činit, budu zpívat a usnadňovat transformaci gestikulací symbolů, které uvolnění usnadní.

😆 VTIPY
#

 • Návštěvník Havaje je už po několika dnech cestování po ostrovech překvapen, jak se cítí zdravý a plný energie. Během dalšího idylického ostrovního dne se pustí do diskuse s místním obyvatelem, zatímco se oba brouzdají v teplé, průzračné vodě příboje. Cestovatel nadšeně vykřikne: “Nemůžu se nabažit toho, jak je tady nádherně. Cítím se tu úžasně! Už dlouho jsem se necítil tak plný energie a mladý! “Život na ostrově je úžasný!” “Chápu, co tím myslíte,” odpoví místní. Vezměte si mě jako příklad. Když jsem sem přijel, byl jsem úplně bezzubý, úplně plešatý a nemohl jsem ani chodit, a teď se na mě podívejte!” “To je pravda. Páni, to je skvělé, poznamená turista, když se k němu otočí čelem, jak dlouho tu žijete? Místní odpoví: “Já jsem se tady narodil.”
 • Jaký je rozdíl mezi Havajanem a Kahunou? Havajan ví, jak se dělá huna, ale Kahuna ví, jak se dělá huna a jak ji udržet v tajnosti.
 • Jaký je nejlepší způsob, jak se o Huně dozvědět? Zeptejte se Kahuny, ale nečekejte, že vám něco řekne.

🦋 METAFORY
#

 • Oceán je podvědomí. Oceán je obrovský a hluboký, stejně jako podvědomá mysl. Je to místo plné tajemství a síly a může být jak uklidňující, tak i bouřlivé.
 • Vítr je dech života. Vítr je nezbytný pro život na Zemi a je také symbolem změny a transformace. V hunštině je vítr vnímán jako dech božství a říká se, že nese naše modlitby k bohům.
 • Slunce je zdrojem veškeré energie. Slunce je dárcem života a je také symbolem síly a vitality. V hunštině je slunce vnímáno jako projev božství a říká se, že je zdrojem veškeré síly ve vesmíru.
 • Země je matkou všech věcí. Země je zdrojem veškeré naší potravy a obživy a je také symbolem stability a uzemnění. V hnutí Huna je země vnímána jako projev božství a říká se o ní, že je matkou všech věcí.
 • Oheň představuje sílu transformace. Oheň je mocnou přírodní silou a je také symbolem transformace a změny. V hnutí Huna je oheň vnímán jako projev božství a říká se, že je silou, která může proměnit náš život.
 • Voda je zdrojem všech emocí. Voda je nezbytná pro život na Zemi a je také symbolem emocí. V hnutí Huna je voda vnímána jako zdroj všech našich emocí a říká se, že je klíčem k pochopení sebe sama i druhých.
 • Stromy jsou starci lesa. Stromy jsou prastaré a moudré a jsou také symbolem síly a vytrvalosti. V hnutí Huna jsou stromy vnímány jako starší lesa a říká se, že jsou strážci prastaré moudrosti.
 • Zvířata jsou našimi učiteli. Zvířata jsou inteligentní a vynalézavá a jsou také symbolem světa přírody. V hnutí Huna jsou zvířata vnímána jako naši učitelé a říká se, že nás mají co naučit o životě a vesmíru.
 • Sny jsou poselství od bohů. Sny jsou mocným způsobem, jak se spojit s naším podvědomím, a jsou také způsobem, jak přijímat zprávy od bohů. V hnutí Huna jsou sny považovány za poselství od bohů a říká se, že jsou způsobem, jak získat vedení a moudrost.
 • Ticho je hlasem božství. Ticho je mocná síla a je také symbolem božství. V hnutí Huna je ticho vnímáno jako hlas božského a říká se, že je to způsob, jak se spojit s vyšší mocí.

✏️ ZÁVĚR
#

Rád jsem se seznámil s prací s uvolňováním a 360 Belief System od znalé Kumu Karen A. Moriuchi a vřele ji doporučuji lidem, kteří se chtějí dozvědět více o Huně.


 1. @course Eye Movement Integration Therapy | Andreas NLP – andreasnlp.com ↩︎

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Jul 30, 2023), 🌺 HAVAJSKÁ ZMĚNA VÍRY HUNA 360° https://innerknowing.xyz/cs/post/20230730-huna/

🗂️ Learning 📁 Sensation Communication 🏷️ Spiritual Sensation Learning

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Learning - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

⚖️ VISCERÁLNÍ REFLEXE VS. EMOCIONÁLNÍ ODPOVĚĎ
🕙 7 min
🔍 SUBMODALITY - MALÉ DETAILY VELKÝ VÝZNAM
🕙 6 min
⌛ ČAS - NEJCENNĚJŠÍ ZDROJ, ČEMU NEROZUMÍME
🕙 8 min