Přeskočit na hlavní obsah

Mám v sobě pocit vědění, které mě vede a nabízí mi klidnou útěchu.

Image credit - [Josh Hild](https://www.pexels.com/photo/person-holding-water-2422560/)
Image credit - Josh Hild
 1. Prezentace/

🦋 INTUICE

🗂️ Slides 📁 Communication 🏷️ Sensation Metaphors Quizzes
🕙 2 min
Obsah
Slides - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Článek o intuici | Investice založené na intuici


👣 Kroky k intuici
#

 • Připravte si papír a tužku
 • Vyhraďte si 20 minut nerušeného času
 • Najděte si klidné místo
 • Základní proces intuice, jak jej vnímá Vladimir Klimsa
 • Zamyslete se nad situací, kdy jste měli vnitřní pocit jistoty

😌 Uvolněte se hluboce
#

 • Zhluboka se nadechněte a uvolněte své tělo, uvolněte jakékoliv napětí nebo stres, který v sobě držíte.
 • Rychle. Zvedněte ruce nahoru a dolů 30krát.
 • Uvolněte se. Pětkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
 • Rychle. Zvedněte ruce nahoru a dolů 30krát. Nechte ruce odpočívat na břiše nebo stehnech a všimněte si mravenčení, vibrací nebo jakýchkoliv jiných vjemů.

💬 Zamyslete se nad situací, kdy jste měli pocit jistoty a situaci kde jste učinili dobré rozhodnutí
#

 • Ukážete oběma rukama, kde a jak velký byl každý z těch pocitů. Popište kvalitu vjemu u každého z nich. Například jistota je klidná, téměř nehybná. Dobré rozhodnutí není zakořeněné a budoucnost neznámá.
 • Všimněte si původu hlasu, jeho směru a rychlosti.

🔬 Je ještě něco dalšího o pocitu jistoty a dobrého rozhodnutí?
#

 • Je ještě něco dalšího o jistotě a dobrém rozhodnutí (obrazy/zvuky/vjemy)?

🗺️ Umístění na časové ose
#

 • Kde jsou jistota a dobré rozhodnutí umístěny na vaší časové ose?

🎭 Vyvolání metafory intuitivního pocitu
#

 • A ten (myšlenka/pocit/vjem) je jako co? (takhle získáte metaforu, kterou pak můžete prozkoumat)

🤝 Asociace/disociace
#

 • Vidíte sám sebe disociovaného, asociovaného v různých kontextech, provádějícího aktivitu, můžete použít předchozí metaforu. Vytvořte 12 asociovaných představ ve své budoucnosti, každou silnější než předchozí, a dejte je do smyčky, otáčející se před vámi. Nechte je otáčet rychleji a rychleji, dokud do nich můžete vstoupit.

☯️ Test
#

 • Pomyslete na situaci ve svém životě a mějte jistotu, že řešení přijde, až bude potřeba.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Jul 27, 2023), 🦋 INTUICE https://innerknowing.xyz/cs/slides/gut-feeling/

🗂️ Slides 📁 Communication 🏷️ Sensation Metaphors Quizzes

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Slides - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🙊 ROZMLUVA S TĚLEM
🕙 2 min
💬 ČISTÝ JAZYK
🕙 2 min
✋ UVĚDOMĚNÍ SI TĚLA
🕙 2 min