Přeskočit na hlavní obsah

Nechte se unášet fantazií a rozvíjejte své přátelství objevováním nových věcí

Image credit - [Oleksandr P](https://www.pexels.com/photo/two-women-sitting-on-ground-near-bonfire-344102/)
Image credit - Oleksandr P
 1. Prezentace/

👥 KVÍZ PRO PŘÁTELE

🗂️ Slides 📁 Communication 🏷️ Communication Metaphors
🕙 3 min
Obsah
Slides - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

👶 Test osobnosti
#

Otázka na pole, kostku, žebřík, koně a květiny je test, který spočívá v tom, že se jednotlivci ptají na vizualizaci a popis konkrétních objektů, aby získali náhled na své osobnostní rysy a myšlenkové procesy.


✏️ Příprava
#

 • Připravte si papír a tužky
 • Připravte si 20 minut nepřerušovaného času
 • Najděte si klidné místo

❓ Položím 5 otázek. Prosím, odpovězte
#

 • Co nejrychleji
 • co nejupřímněji

🏡 Přemýšlejte o poli
#

 • Jak byste popsali pole?
 • Jaká je to poloha pole?
 • Je rozlehlé a otevřené, nebo spíše stísněné?
 • Jsou na poli nějací lidé? Pokud ano, jak s nimi komunikujete?
 • Jaké emoce nebo pocity ve vás pole vyvolává?

🧊 Přemýšlejte o Kostce:
#

 • Jak velká je kostka?
 • Jaké je to umístění krychle?
 • Je průhledná nebo pevná?
 • Co o sobě kostka představuje?
 • Existují nějaké specifické rysy nebo vlastnosti krychle, které vás zaujaly?

🪜 Přemýšlejte o žebříku:
#

 • Jak vysoký je žebřík?
 • Opírá se o něco, nebo stojí samostatně?
 • Co žebřík symbolizuje ve vašem životě?
 • Stoupáte po žebříku? Pokud ano, jak daleko jste nahoře?

🐴 Přemýšlejte o Koni:
#

 • Jak kůň vypadá?
 • Je klidný, nebo energický?
 • Jaký máte ke koni vztah? Jezdíte na něm, pozorujete ho nebo s ním nějak komunikujete?
 • Co kůň představuje z hlediska vaší práce nebo kariéry?

🌺 Přemýšlejte o Květě:
#

 • Popište vzhled, barvu a stav květiny (např. kvetoucí, uvadající).
 • Jaký máte z květiny pocit? Přináší vám radost, smutek nebo lhostejnost?
 • Co květina symbolizuje ve vašich romantických vztazích nebo milostném životě?

😃 Bavte se
#

 • Při luštění odpovědí myslete na to, že se bavíte, a na své okolnosti
 • Vystupte na chvíli ze svého těla a mysli a zaujměte pozici psychologa, který se snaží pochopit nekonečné a mnohorozměrné množství vašich myšlenek a zaškatulkovat je do malého čtverečkovaného papíru. Odstupte prosím a 😃 užijte si tu jízdu!

🏡 Vysvětlení pole
#

Tento objekt představuje vnímání sociálního prostředí nebo vztahů jednotlivce. Odráží, jak vnímá své interakce s ostatními, míru pohodlí ve společenském prostředí a celkový pocit propojení s lidmi.


🧊 Vysvětlení kostky
#

Kostka symbolizuje vnímání sebe sama a to, jak se jedinec vidí. Může odhalit aspekty jejich sebepojetí, sebeúcty a toho, jak vnímají své silné a slabé stránky.


🪜 Vysvětlení žebříku
#

Žebřík představuje životní cíle a ambice jedince. Odráží jejich odhodlání, motivaci a aspirace. Výška nebo pozice žebříku může naznačovat, jakou důležitost přikládají dosažení úspěchu nebo dosažení určitých milníků.


🐴 Vysvětlení koně
#

Kůň značí postoj jedince k práci a produktivitě. Může odhalit jejich pracovní morálku, míru odhodlání a způsob, jakým přistupují k výzvám nebo odpovědnosti. Chování nebo stav koně může odrážet jejich spokojenost nebo nespokojenost s aktuální profesní situací.


🌺 Vysvětlení květiny
#

Květina představuje postoj jedince k romantickým vztahům nebo lásce. Může poskytnout náhled na jejich touhy, očekávání a citovou otevřenost v intimních vztazích. Vzhled, barva nebo stav květu může odrážet jejich aktuální romantický stav nebo celkovou spokojenost v této oblasti života.


🫂 Test osobnosti pro přátele
#

 • Někteří jako horoskop rozsah toho, že mají o čem mluvit, je větší než skutečné údaje.
 • Sdílení metafor pole, krychle, žebříku, koně a květiny lze zkoumat v souvislostech a mezi přáteli být půdou pro smích a zábavu.

🕵️ Test osobnosti podle psychologa a osobnostních hodnotitelů
#

Analýzou popisů a interpretací těchto objektů jednotlivcem mohou psychologové nebo hodnotitelé osobnosti získat náhled na jeho osobnostní rysy, hodnoty, motivace a emoční stavy. Je však důležité poznamenat, že výsledky testu by měli provádět vyškolení odborníci, kteří zvažují různé faktory a vyhýbají se vynášení definitivních soudů pouze na základě tohoto testu.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Jul 27, 2023), 👥 KVÍZ PRO PŘÁTELE https://innerknowing.xyz/cs/slides/personality-test/

🗂️ Slides 📁 Communication 🏷️ Communication Metaphors

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Slides - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

💬 ČISTÝ JAZYK
🕙 2 min
🙊 ROZMLUVA S TĚLEM
🕙 2 min
🦋 INTUICE
🕙 2 min