Přeskočit na hlavní obsah

Mluvit se svým tělem může mít skutečný přínos pro vaše zdraví a pohodu.

Image credit - [scottwebb](https://pixabay.com/photos/training-muscles-arms-blonde-828726/)
Image credit - scottwebb
 1. Prezentace/

🙊 ROZMLUVA S TĚLEM

🗂️ Slides 📁 Communication 🏷️ Sensation Metaphors Quizzes
🕙 2 min
Obsah
Slides - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

ROZMLUVA S TĚLEM
#

Článek o rozhovoru s vlastním tělem


👣 Kroky k rozhovoru s vlastním tělem
#

 • Připravte si papír a tužku
 • Vyhraďte si 20 minut nerušeného času
 • Najděte si klidné místo
 • Základní proces rozhovoru s vlastním tělem, jak jej vnímá Vladimir Klimsa
 • Zamyslete se nad mírným problémem

😌 Uvolněte se hluboce
#

 • Zhluboka se nadechněte a uvolněte své tělo, uvolněte jakékoliv napětí nebo stres, který v sobě držíte.
 • Rychle. Zvedněte ruce nahoru a dolů 30krát.
 • Uvolněte se. Pětkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
 • Rychle. Zvedněte ruce nahoru a dolů 30krát. Nechte ruce odpočívat na břiše nebo svalech a všimněte si mravenčení, vibrací nebo jakýchkoliv jiných vjemů.

❓ Se kterou částí svého těla byste si chtěli promluvit?
#

 • Ukážete oběma rukama, kde a jak velká je ta část těla. Popište kvalitu vjemu. Například má hruď je zamlžená, těžká a ucpaná.
 • Všimněte si původu hlasu, jeho směru a rychlosti.

🔬 Je ještě něco dalšího o části těla?
#

 • Je ještě něco dalšího o (myšlence/pocitu/vjemu)?

🗺️ Umístění na časové ose
#

 • Kde je vylepšení, uzdravení nebo cesta k němu umístěno na vaší časové ose?

🎭 Vyvolání metafory části těla
#

 • Ta část těla je jako co? (takhle získáte metaforu, kterou pak můžete prozkoumat)

🤝 Asociace/disociace
#

 • Vidíte sám sebe disociovaného, asociovaného v různých kontextech, provádějícího aktivitu, můžete použít předchozí metaforu. Vytvořte 12 asociovaných představ ve své budoucnosti, každou silnější než předchozí, a dejte je do smyčky, otáčející se před vámi. Nechte je otáčet rychleji a rychleji, dokud do nich můžete vstoupit.

☯️ Test
#

 • Pomyslete na své tělo v budoucnosti a mějte jistotu, že řešení přijde, až bude potřeba.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Jul 27, 2023), 🙊 ROZMLUVA S TĚLEM https://innerknowing.xyz/cs/slides/talking-to-your-body/

🗂️ Slides 📁 Communication 🏷️ Sensation Metaphors Quizzes

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Slides - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🦋 INTUICE
🕙 2 min
💬 ČISTÝ JAZYK
🕙 2 min
✋ UVĚDOMĚNÍ SI TĚLA
🕙 2 min