Přeskočit na hlavní obsah

🙊 ROZMLUVA S TĚLEM
 1. Prezentace/

🙊 ROZMLUVA S TĚLEM

Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Slides - Tento článek patří do série.
Část 2: Tento článek

Image credit: scottwebb

ROZMLUVA S TĚLEM
#

Článek o rozhovoru s vlastním tělem


👣 Kroky k rozhovoru s vlastním tělem
#

 • Připravte si papír a tužku
 • Vyhraďte si 20 minut nerušeného času
 • Najděte si klidné místo
 • Základní proces rozhovoru s vlastním tělem, jak jej vnímá Vladimir Klimsa
 • Zamyslete se nad mírným problémem

😌 Uvolněte se hluboce
#

 • Zhluboka se nadechněte a uvolněte své tělo, uvolněte jakékoliv napětí nebo stres, který v sobě držíte.
 • Rychle. Zvedněte ruce nahoru a dolů 30krát.
 • Uvolněte se. Pětkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
 • Rychle. Zvedněte ruce nahoru a dolů 30krát. Nechte ruce odpočívat na břiše nebo svalech a všimněte si mravenčení, vibrací nebo jakýchkoliv jiných vjemů.

❓ Se kterou částí svého těla byste si chtěli promluvit?
#

 • Ukážete oběma rukama, kde a jak velká je ta část těla. Popište kvalitu vjemu. Například má hruď je zamlžená, těžká a ucpaná.
 • Všimněte si původu hlasu, jeho směru a rychlosti.

🔬 Je ještě něco dalšího o části těla?
#

 • Je ještě něco dalšího o (myšlence/pocitu/vjemu)?

🗺️ Umístění na časové ose
#

 • Kde je vylepšení, uzdravení nebo cesta k němu umístěno na vaší časové ose?

🎭 Vyvolání metafory části těla
#

 • Ta část těla je jako co? (takhle získáte metaforu, kterou pak můžete prozkoumat)

🤝 Asociace/disociace
#

 • Vidíte sám sebe disociovaného, asociovaného v různých kontextech, provádějícího aktivitu, můžete použít předchozí metaforu. Vytvořte 12 asociovaných představ ve své budoucnosti, každou silnější než předchozí, a dejte je do smyčky, otáčející se před vámi. Nechte je otáčet rychleji a rychleji, dokud do nich můžete vstoupit.

☯️ Test
#

 • Pomyslete na své tělo v budoucnosti a mějte jistotu, že řešení přijde, až bude potřeba.

📁 Communication 🏷️ Sensation Metaphors Quizzes

Slides - Tento článek patří do série.
Část 2: Tento článek

Related

🦋 INTUICE
🕙 2 min
💬 ČISTÝ JAZYK
🕙 2 min
🚀 LIFE PURPOSE
🕙 2 min