Přeskočit na hlavní obsah

PŘEDSTAVTE SI VĚDĚNÍ JAKO BEZEDNOU STUDNU, JEJÍŽ POVRCH JE KLIDNÝ A NENÁPADNÝ. V JEJÍCH HLUBINÁCH SE VŠAK SKRÝVÁ NEKONEČNÝ REZERVOÁR POROZUMĚNÍ. KAŽDÁ OTÁZKA VHOZENÁ DO STUDNY JAKO KAMÍNEK VYSÍLÁ VLNY VHLEDU VEN A ODHALUJE NOVÉ VRSTVY VÝZNAMU.

Image credit - [akirEVarga](https://pixabay.com/photos/girl-mystic-forest-ghost-fantasy-5333511/)
Image credit - akirEVarga
 1. ČLÁNKY/

🌲 VĚDĚNÍ JE HLUBOKO UVNITŘ

🗂️ Knowing 📁 Learning 🏷️ Tools Metaphors
🕙 18 min
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Možná nevím všechno, ale vím, kde na internetu najdu nejlepší meme o všem. To je přece totéž, ne?” - Neznámý

📄 ABSTRAKT VĚDOMOSTÍ JE HLUBOKO UVNITŘ
#

 1. V mnoha domorodých tradicích je pravá moudrost považována za něco, co se skrývá hluboko uvnitř každého člověka, pod povrchem vědomé mysli. Říká se, že pokud člověk ztiší neustálé brebentění myšlenek a otevře se naslouchání, může slyšet tichý hlas, který vychází z hloubi srdce nebo duše.

 2. Na Východě se hovoří o přístupu k hlubokým vhledům skrze vstup do nitra, meditaci v klidném bodě ve středu bytosti, který je nedotčený prchavými myšlenkami a emocemi. Pouze cestou dovnitř můžeme odhalit své nejhlubší pravdy a znovu se spojit se základním poznáním, které sídlí v našem nitru.

 3. U starověkých národů v mnoha zemích se věřilo, že sny vycházejí z místa hlubšího poznání, které je pod úrovní bdělého vědomí. Prostřednictvím snů mohla ze skrytých hlubin ducha vystupovat moudrost, která přesahovala běžné vnímání. I dnes někdy hovoříme o “pocitu v nitru” nebo o tom, že cítíme pravdu v kostech - a máme na mysli intuitivní instinkty, které vyvěrají z hloubi rozumového uvažování.

 4. V západoafrických tradicích je duše nebo vyšší já vnímáno jako vnitřní pilotní světlo, které nás jemně vede, pokud se naučíme zklidnit mysl a naladit se na jeho tichý vnitřní hlas. Tam čeká hluboké poznání, které může znovu objevit každý, kdo se vydá na cestu do svého nitra, aby odkryl své pohřbené vzpomínky a znovu se spojil s věčnými pravdami.

VÝHODY ZNALOSTÍ JSOU HLUBOKO UVNITŘ
#

“Moje studnice moudrosti je hluboká, ale možná trochu smrdí, protože jsem ji nečistil od… nemluvme o tom.” - Neznámý

Podívejte se na výhody znalostí, které se skrývají hluboko uvnitř, obohacené o vizuální představy:

1. Odolnost a vnitřní síla:

 • Výhody: Hluboké znalosti poskytují neotřesitelné základy. Ukotvuje nás během výzev, umožňuje nám odolně přečkat bouře a vyjít z nich ještě silnější.

2. Intuice a vhled:

 • Přínos: Když vědomosti spočívají hluboko uvnitř, jsou v souladu s intuicí a vnitřní moudrostí. Využíváme hlubšího porozumění sobě i světu a činíme intuitivní rozhodnutí, která vedou k větší jasnosti a naplnění.

3. Kreativita a řešení problémů:

 • Přínos: Hluboké znalosti podporují kreativitu a inovace. Odemyká nové nápady, originální pohledy a nekonvenční řešení složitých problémů.

4. Osobní růst a transformace:

 • Přínos: Cesta k hlubokým znalostem je cestou neustálého růstu a sebepoznávání. Zahrnuje introspekci, reflexi a ochotu zpochybnit stávající přesvědčení. To vede k osobní transformaci a odemykání našeho plného potenciálu.

5. Spojení a porozumění:

 • Přínos: Hluboké znalosti podporují empatii, soucit a porozumění druhým. Umožňuje nám vidět za povrchní rozdíly a navázat spojení na hluboké úrovni, čímž se budují silnější vztahy a komunity.

6. Moudrost a nadhled:

 • Přínos: Hromadění hlubokých znalostí v průběhu času kultivuje moudrost. Poskytuje nám širší pohled na život, což nám umožňuje s grácií zvládat výzvy, činit informovaná rozhodnutí a poskytovat rady ostatním.

7. Vnitřní klid a spokojenost:

 • Přínos: Snaha o hluboké poznání vede k pocitu vnitřního klidu a spokojenosti. Osvobozuje nás od vnějšího ověřování, podporuje přijetí sebe sama i světa a pěstuje pocit cílevědomosti a naplnění.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY POZNÁNÍ JE HLUBOKO UVNITŘ
#

Mezikulturní jazykové vzory pro “hluboké znalosti”:
#

1. Metafory hloubky a kontejnerů:

 • Česky: “Má moudrost je hluboko v kostech.”
 • Španělsky: “Tiene el conocimiento enterrado en el alma.” (Znalosti pohřbené v duši)
 • Arabsky: “لديه بئر من المعرفة في قلبه.” (V srdci má studnici poznání)
 • japonsky: “彼女の知恵は深い井戸の中にあります。” (Její moudrost je v hluboké studni)
 • Čínština: “他的知识藏在根里。” (Jeho vědění je ukryto v kořenech)

2. Organické a růstové zobrazování:

 • Korejština: “그녀의 지식은 나무의 뿌리처럼 깊다.” (Její vědomosti jsou hluboké jako kořeny stromu.)
 • indicky (hindsky): “उसके ज्ञान का एक बड़ा पेड़ है।” (Má velký strom poznání).
 • Africká (jorubská): “Igbón rẹ̀ wọ́ l’ẹ̀rù.” (Vědění je pohřbeno v zemi)
 • Domorodí Američané (Čerokíjové) “𝛾nuvsi awi tsiyuli.” (Poznání sílí)

3. Metafory zkoumání a objevování:

 • Rusky: “Он раскапывает клады знаний.” (Vykopává poklady vědomostí).
 • Francouzsky: “Elle explore les profondeurs de la connaissance.” (Zkoumá hlubiny vědění)
 • Německy: “Er taucht in die Quellen des Wissens ein.” (Ponoří se do zdrojů poznání)
 • Portugalština: “Ela desce às profundezas do saber.” (Sestupuje do hlubin poznání)
 • Itálie: “Scava nel pozzo della sapienza.” (Kope ve studni moudrosti)

4. Duchovní a rodové vazby:

 • Hebrejsky: “הידע שלה חקוק עמוק באבותיה.” (Její vědomosti se vryly hluboko do jejích předků).
 • Domorodí Australané: “Ngurra ngalku tjukurrpa ngarni.” (Vědění promlouvá z hlubin země)
 • Joruba: “Ògbón àtẹ́ ni ìmọ́.” (Poznání pochází ze země)
 • Maorština: “Te whakaaro kei te puna.” (Moudrost se skrývá ve studni)

Bonus:

 • Přísloví: Mnoho kultur má přísloví, která zdůrazňují hodnotu hlubokých znalostí, například “Mělký potok šumí, ale hluboký oceán mlčí”. (Číňané) nebo “Kořeny poznání jsou hořké, ale plody sladké”. (arabština)

PRINCIPY ZNALOSTÍ JSOU HLUBOKO UVNITŘ
#

1. Vnitřní studna:

 • Princip: Poznání nespočívá pouze v knihách nebo vnějších zdrojích, ale v prameni naší bytosti. Je to vnitřní součást naší podstaty, která čeká na to, až ji využijeme.

2. Kořeny zkušenosti:

 • Princip: Znalosti rostou na základě prožitých zkušeností, výzev a získaných zkušeností. Nejde jen o osvojování faktů, ale o jejich začlenění do našeho chápání světa.

3. Vnitřní kompas:

 • Princip: Hluboké poznání je v souladu s naší intuicí a vnitřním věděním. Vede nás k naplňující cestě, autentickým rozhodnutím a smyslu pro účel.

4. Tapiserie spojení:

 • Princip: Jednotlivé znalosti nejsou izolované, ale jsou součástí větší sítě porozumění. Obohacují je různé perspektivy, sdílené příběhy a kolektivní moudrost.

5. Tichý učitel:

 • Princip: Hluboké poznání často promlouvá šeptem, ve chvílích klidu a rozjímání. Vybízí nás, abychom zpomalili, pozorně naslouchali a pěstovali vnitřní vědomí.

6. Rozvíjející se cesta:

 • Princip: Hledání hlubokých znalostí není cíl, ale nepřetržitý proces zkoumání a růstu. Zahrnuje zvědavost, pokoru a ochotu přijmout neznámé.

7. Transformační síla:

 • Princip: Hluboké znalosti mají sílu změnit naše perspektivy, zpochybnit omezující přesvědčení a otevřít nové možnosti. Je katalyzátorem osobního růstu a pozitivní změny.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ VE ZNALOSTECH JE HLUBOKO UVNITŘ
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 ZNALOSTI JSOU HLUBOKO UVNITŘ SKRIPTU NA ZÁKLADĚ ZKOUMÁNÍ VLADIMÍRA KLIMSY
#

“VĚDĚNÍ JE HLOUBKOU Uvnitř a já jsem to dítě, které tam pořád hází kamínky, aby slyšelo šplouchání.” - Neznámý

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Chtěl bych se napojit na své znalosti hluboko uvnitř.”

Vlad: “Jak poznáš, že jsi ve spojení se svým nitrem?”

Klient: Klient: “Mám pocit, jestli je něco správně nebo špatně, ale přichází a odchází spontánně. Chtěl bych být ve spojení, když to potřebuji.”

Vlad: “Dobře. Znáte pocit, který vás spojuje s vaším poznáním hluboko uvnitř, jednáte podle něj a ověřili jste si výsledek, který ve většině případů, ne-li ve všech, ukazuje, že je užitečný. Jedním z problémů je, že přichází a odchází spontánně a vy byste chtěli mít přístup ke svému spojení s hlubokým nitrem, když to potřebujete. Je to tak?”

Klient: “Ano, rozumíte mi.”

Vlad: “Pokud mi dovolíte, představuji vám práci s celistvostí jako nástroj, který vám pomůže spojit se s vaším nitrem, když to budete potřebovat. První sezení vám zabere asi 30 minut a s každým dalším cvičením to budete dělat lépe, snadněji, rychleji a s větší elegancí.”

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

The Wholeness Work

Klient: “Něco se změnilo. Cítím, že jsem propojená. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač.”

👣 ZÁKLADNÍ ZNALOSTI PROCESU JSOU HLUBOKO UVNITŘ
#

1. Vytvoření klidu:

 • Najděte si klidné místo, kde můžete být nerušeni, jako je klidný rybník odrážející čistotu oblohy.
 • Pohodlně se posaďte nebo položte a uvolněte napětí z těla, jako když ze stromu jemně padá listí.
 • Soustřeďte se na svůj dech, nechte ho prohloubit a zpomalit jako jemný příliv a odliv mořských vln.
 • Vezměte na vědomí všechny myšlenky a emoce, které se objeví, ale nechte je jemně odplynout jako mraky plující po obloze.

2. Pěstujte povědomí:

 • Zaměřte svou pozornost dovnitř, zkoumejte své tělo a hledejte pocity, emoce a myšlenky, jako byste zkoumali rozsáhlou, neprobádanou krajinu.
 • Všimněte si všech míst napětí nebo nepohodlí a pokuste se je jemně uvolnit jako tající led.
 • Pozorujte své myšlenky bez posuzování, jako když pozorujete hejno ptáků vznášející se po obloze.
 • Uvědomte si jemnou energii ve svém nitru, která pulzuje životní silou jako zářivé slunce ve vašem srdci.

3. Položit otázku:

 • Jemně si položte otázku,** na kterou hledáte radu nebo objasnění, jako byste šeptali tajemství moudrému krystalu.
 • Dovolte otázce, aby se ve vás usadila, aniž byste si vynucovali odpověď, jako semínko zasazené do úrodné půdy.
 • Důvěřujte, že vaše vnitřní moudrost zareaguje ve svůj vlastní čas a svým vlastním způsobem, jako květina, která rozkvete, když jsou k tomu ideální podmínky.

4. Poslouchejte uvnitř:

 • Přemístěte svou pozornost dovnitř, naslouchejte jemným reakcím nebo vhledům, jako když přitisknete ucho ke starému kmeni moudrého stromu.
 • Buďte otevřeni jakékoli formě vedení, ať už je to myšlenka, obraz, pocit nebo vjem, jako jemný vánek nesoucí poselství ze skrytého zdroje.
 • Nezavrhujte nic, i když se to zdá divné nebo nečekané, protože i ten nejmenší kamínek může rozbouřit obrovský oceán.
 • Důvěřujte své intuici a nechte moudrost, aby se rozvinula jako jemné okvětní lístky rozvíjející se v ranním světle.

5. Přijímejte s otevřeností:

 • Přijímejte vše, co se objeví, bez posuzování a očekávání, jako sepjaté ruce připravené přijmout dary tekoucího potoka.
 • Přijměte vhledy, i když zpochybňují vaše dosavadní přesvědčení nebo chápání, jako když přijímáte teplo slunce navzdory jeho intenzitě.
 • Buďte trpěliví sami se sebou a s procesem objevování, protože růst se rozvíjí ve svém dokonalém načasování, jako když se housenka trpělivě mění v motýla.

6. Integrovat a aplikovat:

 • Přemýšlejte o získaných vhledech, zapište si je do deníku nebo o nich diskutujte, pokud je to užitečné, jako když splétáte nitky do gobelínu porozumění.
 • Přemýšlejte o tom, jak můžete toto poznání uplatnit ve svém každodenním životě, rozhodování a vztazích, jako kořeny, které uzemňují strom, a větve, které sahají k nebi.
 • Dovolte moudrosti, aby proměnila vaše činy a pohledy, jako rozkvetlý strom, který vyzařuje krásu a nabízí stín těm, kdo hledají jeho útočiště.

Pamatujte, že spojení s vnitřním poznáním je nepřetržitá cesta. Pěstujte si trpělivost, důvěru a ochotu prozkoumávat hlubiny své bytosti jako vytrvalý průzkumník, který se pohybuje po nezmapovaných územích. Čím více budete cvičit, tím snadněji získáte přístup k hluboké moudrosti, která se skrývá uvnitř, jako pramen nekonečné hloubky a jasnosti.

💪 MEDITACE POZNÁNÍ JE HLUBOKO UVNITŘ
#

Zavřete oči.

Představte si, že stojíte vedle vysokého sekvojovce. Jeho kořeny se zarývají hluboko do země a chrání ho před nejsilnějšími větry. Pod prsty ucítíte drsnou kůru, plíce vám naplní vůně vlhké země a lesního vzduchu.

Vstupte dovnitř kmene. Časem vydlabaný kmen tvoří prostorný tunel, který se spirálovitě stáčí dolů. Každá vrstva, kterou sestupujete dolů, odhaluje složitou strukturu prastarého dřeva, svědčící o nesčetných ročních obdobích.

Když dojdete k srdci stromu, vyzařuje z jeho středu jemné světlo. Pulzuje teple jako skryté slunce. To je zdroj poznání, nikoli vnější knihovna, ale pramen uvnitř vaší bytosti.

Posaďte se na měkký mech u paty světla. Vnímejte, jak vám jeho teplo proniká do kostí a rozpouští veškeré napětí a starosti, které na vás doléhají. Zhluboka dýchejte a nechte moudrost lesa, aby vám naplnila plíce a rozšířila hruď.

Položte si otázku, na kterou jste hledali odpověď. Ze světla se ozve šepot, ne slova, ale obrazy, emoce a hluboké, intuitivní pochopení. Možná to není to, co jste očekávali, ale je v tom pravda rezonující s vaší duší.

Věnujte čas tomuto poznání. Nechte se jím omývat, očišťovat a obnovovat. Pociťte sebedůvěru, kterou vám dodává, a jasnost, kterou vnáší do vaší mysli. Nejste prázdnou nádobou, ale sami jste pramenem moudrosti, spojeni s prastarou zemí a neomezeným vesmírem.

Když se pomalu vynoříte ze stromu, noste toto poznání s sebou. V každé výzvě, v každém okamžiku nejistoty si vzpomeňte na sekvojovec v sobě. Využijte sílu jeho kořenů, teplo jeho světla a šepot jeho moudrosti.

Otevřete oči, ale pocit tohoto spojení přeneste hluboko do svého nitra. Pamatujte, že vědomosti nejsou jen to, co se naučíte z knih nebo od ostatních, ale i to, co dřímá ve vás a čeká, až bude objeveno. Důvěřujte své intuici a svému vnitřnímu světlu a vydejte se na cestu neustálého učení a růstu.

Sekvojovec stojí vysoký, tichý, ale plný dávných tajemství. Tak i vy můžete stát vysoko, vyzařovat svou jedinečnou moudrost a osvětlovat svět kolem sebe.

Tuto meditaci opakujte, kdykoli budete hledat vhled, vedení nebo sílu svého vnitřního poznání. Sekvojovec a pramen poznání v něm vás vždy přivítá.

Pamatujte, že odpovědi, které hledáte, nejsou daleko. Jsou hluboko uvnitř.

▶️ VIDEO ZNALOSTÍ JE HLUBOKO UVNITŘ
#

▶️ Youtube - Wholeness Work Meditation Teaching

❓ FAQ ZNALOSTÍ JE HLUBOKO UVNITŘ
#

Otázka: Co znamená “poznání je hluboko uvnitř”?

To znamená, že pravá moudrost a porozumění nepocházejí jen z vnějších zdrojů, jako jsou knihy nebo učitelé, ale také z našeho nitra. Jde o využití naší intuice, zkušeností a vrozeného potenciálu, který se skrývá v našem srdci a mysli.

Otázka: Jak mohu získat přístup k těmto hlubokým znalostem?

Odpověď: Existují různé způsoby, například:

 • Meditace a introspekce: Čas věnovaný klidu a rozjímání nám umožní ztišit vnější hluk a naslouchat šepotu naší vnitřní moudrosti.
 • Deník a tvůrčí vyjádření: Vložení myšlenek a pocitů do slov nebo umění nám může pomoci odhalit skryté vhledy a vzorce.
 • Příroda a samota: Ponoření se do přírody a pobyt o samotě nás mohou spojit s hlubším poznáním a vyvolat intuitivní zjevení.
 • Všímavost a sebeuvědomění: Všímáme-li si svých myšlenek, emocí a pocitů v přítomném okamžiku, můžeme odhalit podvědomé vzorce a skryté znalosti.
 • Vyzývání sebe sama a vystupování z komfortní zóny: Nové zkušenosti a přijímání změn nás mohou přimět k učení, růstu a přístupu k hlubším vrstvám moudrosti.

Otázka: Je toto hluboké poznání totéž co intuice?

Velkou část tvoří intuice, ale hluboké poznání zahrnuje také naše životní zkušenosti, kumulativní učení a spojení s něčím větším, než jsme my sami. Je to bohatší a komplexnější chápání, které jde nad rámec vnitřních pocitů.

Otázka: Jak mi mohou být tyto hluboké znalosti prospěšné?

Odpověď: Výhody mohou být:

 • Zlepšení rozhodování: Přístup k vaší vnitřní moudrosti vás může nasměrovat k rozhodnutím, která jsou v souladu s vašimi skutečnými hodnotami a dlouhodobými cíli.
 • Větší sebeuvědomění: Porozumění sobě samému na hlubší úrovni může vést k větší sebedůvěře, přijetí a soucitu.
 • Zvýšená kreativita a schopnost řešit problémy: Vnitřní znalosti mohou podnítit inovativní nápady a odhalit netradiční řešení složitých problémů.
 • Silnější vztahy: Spojení s vlastním já vám umožní navázat autentičtější vztahy s ostatními na základě vzájemného porozumění a empatie.
 • Smysl pro účel a naplnění: Objevení vnitřní moudrosti vám pomůže objevit vaše vášně a talenty a přispět světu svými jedinečnými dary.

Otázka: Je to všechno jenom woo-woo?

Odpověď: Ačkoli to může znít mysticky, využití našeho vnitřního vědění má vědeckou oporu. Bylo prokázáno, že praktiky, jako je meditace, snižují stres, zlepšují soustředění a posilují sebeuvědomění, což v konečném důsledku vede k lepšímu rozhodování a pohodě.

Pamatujte, že cesta k hlubokým znalostem je osobní a jedinečná. Prozkoumejte různé postupy, buďte trpěliví a důvěřujte procesu. Pramen moudrosti, který se ve vás skrývá, čeká na své objevení.

😆 VTIPY O ZNALOSTECH JSOU HLUBOKO UVNITŘ
#

 • Moje znalosti jsou tak hluboké, že potřebuji potápěčský oblek a baterku, abych tam dole něco našel.

 • Jistě, jsem génius, ale můj mozek funguje jako vytáčený internet. Musíš ho nechat chvíli točit, než se objeví něco užitečného.

 • Moje hlava je jako kartotéka, ale všechny štítky jsou psané písmem Comic Sans a říkají něco jako “Důležité věci” a “Možná recepty na pizzu”.

 • Neříkám, že jsem Einstein, ale kdyby byla moje moudrost v pořádku, nevisel by nad ní ani kbelík. Možná rezavou naběračku.

 • Kdybyste hodili kamínek do mé studnice moudrosti, možná byste uslyšeli bum a následně smutný povzdech zklamání.

 • Jediná věc, která je hlubší než moje studnice znalostí, je můj strach z odhodlání skutečně se učit.

 • Můj mozek je jako cibule. Každá vrstva, kterou odloupnete, vás donutí plakat nad tím, kolik toho nevíte.

 • Kdyby byl můj mozek knihovnou, bylo by to zaprášené knihkupectví na rohu, které se specializuje na zastaralé příručky o svépomoci a milostné romány z 80. let.

 • Můj terapeut říká, že si musím “vybalit” svá citová zavazadla. Řekla jsem jí, že je to spíš bezedná jáma lehce trapných vzpomínek z dětství.

 • Znalosti jsou dobré a moje jsou plné ztracených ponožek a napůl snědených sáčků s chipsy.

 • Neřekl bych, že přetékám moudrostí, spíš jsem jako děravý kohoutek zbytečných drobností, o které jste si neřekli.

 • Jediný důvod, proč vypadám, že vím, co dělám, je ten, že umím mezi sousty pizzy dobře googlovat.

 • Moje studnice moudrosti je tak hluboká, že by ji nenašla ani Dory z filmu Hledá se Nemo.

🦋 METAFORY O ZNALOSTECH JSOU HLUBOKO UVNITŘ
#

 • Skrytý pramen: Znalosti jsou skrytým pramenem v nás, který čeká na využití. Stejně jako pramen vyvěrá ze země, tak i pravé porozumění vyvěrá z našeho nitra, když ho trpělivě hledáme.

 • Strom s kořeny: Poznání je jako strom, jehož kořeny sahají hluboko do země. Čím jsou kořeny hlubší, tím je strom silnější a odolnější. Stejně tak čím hlubší je naše poznání, tím pevnější a zakořeněnější je naše chápání světa.

 • Podzemní řeka: Vědění plyne jako podzemní řeka, neviditelné, ale vždy přítomné. Nemusíme si vždy uvědomovat její tok, ale živí a podporuje nás z podzemí a řídí naše myšlenky a činy.

 • Zakopaný poklad: Znalosti jsou zakopaný poklad, který čeká na své objevení prostřednictvím zkoumání a bádání. Jeho odhalení vyžaduje úsilí a vytrvalost, ale odměna je bohatá a trvalá.

 • Hvězdná noční obloha: Vědění je rozlehlá hvězdná noční obloha, kde každá hvězda představuje kus porozumění. Čím více zkoumáme, tím více hvězd odhalujeme a rozšiřujeme tak své chápání vesmíru v nás i kolem nás.

 • Zářící drahokam: Znalosti jsou zářivým drahokamem, který září potenciálem. Vyžaduje leštění a péči, aby odhalil svůj skutečný lesk, ale jakmile je odhalen, rozzáří naši mysl a srdce svou transformativní silou.

 • Dávná knihovna: Vědění je rozsáhlá, dávná knihovna, která se nachází v naší bytosti. Každá kniha obsahuje jedinečný pohled, příběh nebo vhled, který čeká na otevření a vstřebání.

 • Labyrint: Poznání je labyrint plný zákrut, výzev a nečekaných objevů. Vyžaduje trpělivost, zvědavost a ochotu ztratit se v jeho klikatých cestách, abyste odhalili skryté pravdy.

 • Echoing Chamber: Znalosti jsou ozvěnou, v níž každý zážitek, myšlenka a interakce rezonují a zanechávají svůj otisk. Čím více nasloucháme její ozvěně, tím více se dozvídáme o sobě a o světě.

 • Semínko čekající na vyklíčení: Znalost je semínko, které v nás čeká na vyklíčení. Vyžaduje výživu, péči a správné podmínky, aby rostlo a vzkvétalo a odhalilo svůj potenciál proměnit náš život.

 • Tkanina z vláken: Vědění je tkanina utkaná z nesčetných vláken zkušeností, porozumění a vhledu. Každá nit přispívá k velkému vzoru a vytváří bohatou a složitou tapiserii moudrosti.

 • Zrcadlo odrážející pravdu: Poznání je zrcadlo, které odráží pravdu o nás samých a o světě kolem nás. Může být náročné i poučné, odhaluje naše silné a slabé stránky a vzájemnou provázanost všech věcí.

 • Lanténa ve tmě: Vědění je lucerna, která nás provází temnotou nevědomosti a nejistoty. Osvětluje naši cestu, umožňuje nám zvládat výzvy a činit informovaná rozhodnutí.

 • Klíč odemykající potenciál: Znalosti jsou klíčem, který odemyká náš plný potenciál. Otevírá dveře k novým možnostem, porozumění a růstu a umožňuje nám uskutečňovat naše sny a touhy.

 • Most překlenující rozdíly: Znalosti jsou mostem, který překlenuje rozdíly mezi lidmi, myšlenkami a kulturami. Podporuje porozumění, empatii a propojení, čímž vytváří harmoničtější a propojenější svět.

 • Semena rozptýlená větrem: Poznání je jako semena rozptýlená větrem, která zakoření na nečekaných místech a rozkvetou v nové poznání. Je neustále proměnlivé, přizpůsobivé a dokáže najít úrodnou půdu i v těch nejnepravděpodobnějších okolnostech.

 • Kruhy prastarého stromu: Vědění je jako kruhy prastarého stromu, z nichž každý představuje vrstvu růstu a zkušeností. Studiem těchto letokruhů můžeme vysledovat zákonitosti minulosti a získat náhled na současnost.

 • Souhvězdí na noční obloze: Znalosti jsou jako souhvězdí na noční obloze, která spojují zdánlivě odlišné světelné body a vytvářejí smysluplné obrazce. Odhaluje skryté vztahy a vzájemné propojení všech věcí.

 • Podvodní proud v oceánu: Vědění je jako spodní proud v oceánu, na povrchu neviditelný, ale pod ním mocný. Utváří naše myšlenky, činy a osudy, často aniž bychom si jeho vliv plně uvědomovali.

 • Ozvěna v kaňonu: Vědění je jako ozvěna v kaňonu, která se odráží v čase a prostoru a nese šepot moudrosti z minulosti do současnosti. Vyzývá nás, abychom naslouchali, učili se a rostli.

📚 ZDROJE ZNALOSTÍ JSOU HLUBOKO UVNITŘ
#

@book Connirae Andreas; Steve Andreas, 1987; Change Your Mind and Keep the Change: 9780911226294, ISBN 9780911226294.

@book Grinder, John; Richard Bandler 1981; Trance-Formations: ISBN 0-911226-23-0: Bandler: Neuro-lingvistické programování a struktura hypnózy.

@book Andreas, Connirae; Andreas, Tamara 1994; Core transformation: reaching the wellspring within ISBN 0-911226-32-X.

@book Andreas, Connirae 2018; Coming to Wholeness: Jak se probudit a žít s lehkostí ISBN 978-0911226515

@link The Wholeness Work

@link Základní transformace

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI SE ZNALOSTMI JSOU HLUBOKO UVNITŘ
#

“Jistě, mám studnici moudrosti, ale kbelík se zasekl a klika pořád hraje tu hroznou písničku ‘Baby Shark’.” - Neznámý

 • Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Naučila jsem se, že hledání a naslouchání svým vnitřním reakcím přináší mnohem důvěryhodnější a cennější informace než většina odborníků, se kterými jsem se setkala. je to základ pro růst. Budování na ZNALOSTECH JE HLUBOKÉ VNITŘNÍ. Naučil jsem se cvičit a cvičit a cvičit, dokud nedostanu odpovědi bez přemýšlení. A pak ještě cvičit dál. Doporučuji vám, abyste si pro první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR POZNÁNÍ JE HLUBOKO UVNITŘ
#

Závěrem lze říci, že cesta za poznáním hluboko v nás samých je hluboká a transformující. Je to cesta, která nás vede k větší moudrosti, autenticitě a posílení. Pěstováním klidu, cvičením introspekce a přijetím vzájemné propojenosti všech věcí můžeme získat přístup k tomuto prameni porozumění a využít jeho neomezený potenciál.

Tady je několik klíčových informací, které je třeba si zapamatovat:

 • Pravdivé poznání se nenachází pouze v knihách a vnějších zdrojích, ale také v naší bytosti.
 • Praktiky jako meditace, všímavost a psaní deníku nám mohou pomoci spojit se s naší vnitřní moudrostí.
 • Příroda, samota a tvůrčí vyjádření mohou také sloužit jako mocné katalyzátory pro proniknutí do našeho hlubšího poznání.
 • Důvěra v intuici a přijetí neznámého jsou základními aspekty této cesty.
 • Přínosy přístupu k našim hlubokým znalostem jsou obrovské, včetně lepšího rozhodování, většího sebeuvědomění, větší kreativity, pevnějších vztahů a smyslu pro cíl.

Když budeme pokračovat v objevování hlubin našeho nitra, kéž si uvědomíme, že pravá cesta k moudrosti nespočívá v hledání vnějšího potvrzení, ale v naslouchání šepotu našeho srdce. Poznání hluboko uvnitř nás čeká na objevení a nabízí nám celoživotní růst, transformaci a neomezené možnosti.

Přijměme cestu s otevřeným srdcem a myslí a dovolme světlu porozumění, aby nám osvětlilo cestu.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Jan 2, 2024), 🌲 VĚDĚNÍ JE HLUBOKO UVNITŘ https://innerknowing.xyz/cs/post/20240102-deep-inside/

🗂️ Knowing 📁 Learning 🏷️ Tools Metaphors

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🫂 DYNAMIKA VZTAHŮ - ASOCIACE & DISOCIACE
🕙 25 min
💗 HEART OF HEARTS - VNITŘNÍ PRŮVODCE
🕙 17 min
🚀 GENERATIVNÍ ZMĚNA - VÝVOJ A OPTIMALIZACE
🕙 22 min