Přeskočit na hlavní obsah

KDYŽ JSOU NAŠE MYSL, TĚLO A DUŠE V SOULADU, ŽIJEME V HARMONII SE SVOU PRAVOU PŘIROZENOSTÍ A NAPLNO VYUŽÍVÁME SVŮJ POTENCIÁL.

☯️ SLADĚNÍ MYSLI S TĚLEM A DUŠÍ
 1. Články/

☯️ SLADĚNÍ MYSLI S TĚLEM A DUŠÍ

📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP
🕙 18 min
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Evolving - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Miriam Alonso

“Snažím se dosáhnout souladu mysli, těla a duše, ale moje mysl je v žlabu, moje tělo je v lednici a moje duše není nikde.” - Anonymní

📄 ABSTRAKT SOULADU MYSLI, TĚLA A DUŠE: HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K POHODU
#

Vyrovnání mysli, těla a duše je holistický přístup k pohodě, který uznává propojenost těchto tří aspektů nás samých. Když jsou naše mysl, tělo a duše v souladu, žijeme v harmonii se svou pravou přirozeností a prožíváme svůj plný potenciál.

Vyrovnání mysli, těla a duše lze chápat mnoha různými způsoby, ale v podstatě se vztahuje ke stavu bytí, ve kterém naše myšlenky, pocity, činy a fyzická těla spolupracují na podpoře našeho nejvyššího dobra. Když jsme sladěni, cítíme se vycentrovaní, uzemnění a v míru. Máme jasný smysl života a směřování a jsme schopni procházet problémy s grácií a odolností.

Existuje mnoho různých způsobů, jak dosáhnout vyrovnání mysli, těla a duše. Některé běžné postupy zahrnují:

 • Meditace: Meditace je mocný nástroj pro zklidnění mysli a spojení s naším vnitřním já. Soustředěním se na náš dech a přítomný okamžik můžeme uvolnit stres a negativní myšlenky a spojit se s naší pravou podstatou.

 • Jóga: Jóga je holistická praxe, která kombinuje fyzické pozice, dechová cvičení a meditaci k podpoře celkové pohody. Jóga pomáhá zpevnit a protáhnout naše tělo, zlepšit naši rovnováhu a flexibilitu a zklidnit naši mysl.

 • Dýchání: Dýchání je dalším mocným nástrojem pro spojení s naším tělem a zklidnění mysli. Soustředěním se na dech a používáním různých dechových technik můžeme uvolnit stres a napětí a zvýšit naši energetickou hladinu.

 • Pobyt v přírodě: Bylo prokázáno, že čas strávený v přírodě má řadu výhod pro fyzické a duševní zdraví, včetně snížení stresu, zlepšení nálady a posílení kreativity. Pobyt v přírodě nám může pomoci cítit se pevněji a spojeni s něčím větším, než jsme my sami.

 • Spojení s blízkými: Silné sociální vazby jsou nezbytné pro celkovou pohodu. Když cítíme spojení s ostatními, cítíme se více podporováni a milováni. Trávit čas se svými blízkými, sdílet své myšlenky a pocity a nabízet a přijímat podporu nám může pomoci cítit se lépe.

 • Smysluplný život v souladu s našimi přesvědčeními, přesvědčením a sebepojetím: Když žijeme život, který je v souladu s našimi hodnotami a smyslem, cítíme se naplněnější a spokojenější. Pokud si uděláme čas na zamyšlení nad našimi hodnotami a tím, co je pro nás skutečně důležité, může nám to pomoci vytvořit život, který je více v souladu s naší duší.

 • Sladění našich hodnot v budoucnosti Vnímat sami sebe jako rostoucí v našich znalostech, moudrosti a vztazích v budoucnosti je hodný úkol.

 • Nasměrování našeho smyslového vnímání tak, abychom viděli očima, slyšeli ušima, mluvili hlasovou schránkou, dotkli se rukama, když je to hodnotný krok, abychom to spojili s našimi zkušenostmi.

Vyrovnání mysli, těla a duše je cesta, nikoli cíl. Kultivace vyžaduje čas a úsilí, ale je to cesta, kterou stojí za to podniknout. Když jsme v souladu, zažíváme větší radost, mír a hojnost ve všech oblastech našeho života.

 • Věnujte pozornost svým myšlenkám a pocitům. Všímejte si všech negativních myšlenek nebo emocí, které se objevují. Místo abyste je posuzovali nebo potlačovali, jednoduše je pozorujte bez posuzování. Jakmile je potvrdíte, můžete se rozhodnout je nechat jít.

 • Pečujte o své fyzické tělo. Jezte zdravá jídla, pravidelně se cvičte a dopřejte si dostatek spánku. Když je vaše tělo zdravé, máte více energie a cítíte se více uzemněni.

 • Strávte čas v přírodě. Jděte na procházku do parku, posaďte se u jezera nebo si prostě sedněte na dvorek a poslouchejte zpěv ptáků. Pobyt v přírodě vám může pomoci cítit se více propojeni se svou duší.

 • Spojte se s blízkými. Udělejte si čas na lidi, kteří jsou pro vás důležití. Trávit s nimi čas, mluvit s nimi o svých myšlenkách a pocitech a nabízet a přijímat podporu. Silné sociální vazby jsou nezbytné pro celkovou pohodu.

 • Dělejte věci, které vás baví. Udělejte si čas na činnosti, které vám přinášejí radost a naplnění. Může to být cokoli od čtení a poslechu hudby až po trávení času s blízkými nebo sledování vašich koníčků. Když děláte věci, které vás baví, žijete vyrovnanější život.

“Tělo je tvůj chrám, udržuj ho čisté a zdravé. Mysl je tvoje zahrada, pěstuj ji opatrně. Duše je tvůj kompas, následuj ji s důvěrou.” - Neznámý

 • Vnímáte, že následujete své povolání?

 • Ztrácíte se při plnění úkolu?

 • Vnímáte se v budoucnu spokojeně obklopeni svou rodinou, vztahy?

 • Děláte průběžně nějakou činnost, která vás činí živějšími a živějšími? Tanec…

 • Žiješ zdravě? Jídlo, pití, fitness, okruh přátel, pozitivní zážitky?

 • Vnímáš, že život se to děje tobě místo tobě?

 • Máte úspěšný a osvědčený způsob, jak změnit svá přesvědčení, přesvědčení a sebepojetí?

VÝHODY SOULADU MYSL-TĚLA-DUŠE:
#

“Když jsou vaše mysl, tělo a duše v souladu, jste nezastavitelní.” - Neznámý

Výhody sladění mysli, těla a duše jsou četné a dalekosáhlé. Když jsou naše mysl, tělo a duše v souladu, žijeme v harmonii se svou pravou přirozeností a prožíváme svůj plný potenciál.

 • Zlepšené fyzické zdraví: Vyrovnání mysli, těla a duše může vést k řadě výhod pro fyzické zdraví, včetně snížení stresu, zlepšení kvality spánku, silnějšího imunitního systému a snížení krevního tlaku.

 • Lepší duševní zdraví: Vyrovnání mysli, těla a duše může také zlepšit naše duševní zdraví, což vede ke snížení úzkosti a deprese, zlepšení emoční regulace a zvýšení odolnosti.

 • Větší sebeuvědomění: Vyrovnání mysli, těla a duše nám může pomoci lépe si uvědomit naše myšlenky, pocity a tělesné vjemy. Toto zvýšené sebeuvědomění nám může pomoci lépe se rozhodovat a žít autentičtěji.

 • Vylepšené vztahy: Vyrovnání mysli, těla a duše nám může pomoci vybudovat silnější a smysluplnější vztahy s ostatními. Když jsme vyrovnaní, jsme soucitnější, empatičtější a chápající.

 • Větší smysl pro smysl a smysl: Vyrovnání mysli, těla a duše nám může pomoci najít smysl života a žít smysluplnější život. Když jsme v souladu, je pravděpodobnější, že budeme dělat věci, které jsou pro nás důležité a které mění svět.

Vyrovnání mysli, těla a duše je holistický přístup k pohodě, který může vést k řadě výhod, jak fyzických, tak duševních. Když jsme v souladu, žijeme v souladu se svou pravou přirozeností a prožíváme svůj plný potenciál.

🏛️ PŮVODY A PRINCIPY SOULADU MYSLI, TĚLA, DUŠE
#

Počátky vyrovnání mysli a těla lze vysledovat až do starověkých východních filozofií, jako je hinduismus a buddhismus. Tyto filozofie učí, že mysl, tělo a duše jsou propojeny a že blaho závisí na udržování těchto tří aspektů nás samých v rovnováze.

Na Západě se koncept vyrovnání mysli a těla začal prosazovat na počátku 20. století se vzestupem hnutí New Age. Hnutí New Age zdůrazňovalo důležitost osobního růstu a sebeuvědomění a mnoho učitelů a praktiků New Age začalo zkoumat techniky vyrovnání mysli a těla, jako je meditace, jóga a dechová práce.

V posledních letech se sladění mysli a těla stává stále více hlavním proudem, protože si lidé stále více uvědomují důležitost holistického zdraví a pohody. Dnes je k dispozici celá řada různých praktik pro vyrovnání mysli a těla, včetně jógy, meditace, tai chi, qigongu a akupunktury.

Stručný přehled původu některých nejoblíbenějších praktik zarovnání mysli a těla:

 • Jóga: Jóga je cvičení mysli a těla, které vzniklo v Indii před více než 5000 lety. Jóga kombinuje fyzické pozice, dechová cvičení a meditaci k podpoře celkové pohody.

 • Meditace: Meditace je cvičení zaměřené na mysl na přítomný okamžik. Bylo prokázáno, že meditace má řadu výhod pro fyzické a duševní zdraví, včetně snížení stresu, zlepšení kvality spánku a posílení imunitního systému.

 • Tai chi: Tai chi je jemná forma cvičení, která vznikla v Číně před více než 1000 lety. Tai chi kombinuje pomalé, plynulé pohyby s hlubokým dýcháním a meditací. Bylo prokázáno, že tai chi má řadu zdravotních výhod, včetně snížení stresu, zlepšení rovnováhy a snížení rizika pádů.

 • Qigong: Qigong je cvičení mysli a těla, které vzniklo v Číně před více než 2000 lety. Qigong zahrnuje jemné pohyby, dechová cvičení a meditaci. Bylo prokázáno, že qigong má řadu zdravotních výhod, včetně snížení stresu, zlepšení nálady a posílení imunitního systému.

 • Akupunktura: Akupunktura je praxe tradiční čínské medicíny, která zahrnuje vpichování tenkých jehel do konkrétních bodů na těle. Předpokládá se, že akupunktura podporuje tok qi neboli energie v celém těle. Akupunktura se ukázala jako účinná při léčbě různých stavů, včetně bolesti, bolesti hlavy a nevolnosti.

 • Časové osy NLP, přesvědčení, přesvědčení, sebepojetí, percepční pozice NLP je studie struktury subjektivní zkušenosti, která modeluje osoby s užitečnými sadami dovedností a učí modely pro rozšiřování našeho světa a zlepšování.

These are just a few of the many mind-body alignment practices that are available today.

To je jen několik z mnoha praktik vyrovnání mysli a těla, které jsou dnes k dispozici.

PRINCIPY SOULADU MYSLI, TĚLA A DUŠE
#

Principy sladění naší mysli, těla a duše jsou založeny na pochopení, že tyto tři aspekty nás samých jsou vzájemně propojeny a že naše blaho závisí na jejich udržování v rovnováze. Když jsou naše mysl, tělo a duše v souladu, žijeme v harmonii se svou pravou přirozeností a prožíváme svůj plný potenciál.

Některé z klíčových principů sladění naší mysli, těla a duše:

 • Sebeuvědomění: Prvním krokem ke sladění naší mysli, těla a duše je více si uvědomit naše myšlenky, pocity a tělesné vjemy. Můžeme to udělat cvičením všímavosti a meditace.

 • Rovnováha: Jakmile si více uvědomíme sami sebe, můžeme začít pracovat na vyvážení mysli, těla a duše. To může zahrnovat změny v naší stravě, cvičení a životním stylu. Může to také zahrnovat trávení času v přírodě a spojení s blízkými.

 • Integrace: Konečným cílem sladění naší mysli, těla a duše je integrovat je do jediného, sjednoceného celku. To znamená žít svůj život způsobem, který je v souladu s našimi hodnotami a přesvědčením. Znamená to také být přítomný v přítomném okamžiku a užívat si cestu.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gesta, zbarvení pleti a nezůstávali v cestě klientům, kteří přistupují ke svým obrázkům a vytvářejí před nimi metafory.

 • Modulujte svůj hlas a mluvte pomalu a melodicky.

 • Zajímejte se a zajímejte se o průzkum klienta.

 • Opakujte slova klienta pomocí jeho hlasového podání. Například, když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova zrychlila a jeho tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste vy, srovnejte se s jeho výrazem nebo navštěvujte hodiny herectví, abyste se naučili základy.

 • Spojte otázku a zkušenost s koordinačním spojením a/jak/kdy.

💧 MYSEL TĚLO DUŠE ZAŘÍZENÍ SKRIPTU ZALOŽENÝ NA PRŮZKUMU VLADIMIRA KLIMSY
#

“Vyrovnání mysli, těla a duše je cesta, ne cíl. Kultivace vyžaduje čas a úsilí, ale je to cesta, kterou stojí za to podniknout.” - Neznámý

Vlad: Mluvím s klientem: “Co pro tebe dnes mohu udělat?”

Klient: “Chtěl bych sladit své hodnoty s tím, kdo jsem.”

Vlad: “Chtěl bys sladit své hodnoty s tím, kdo jsi a já se ptám sám sebe: ‘Co ti brání?”

Klient: “Sám. Říkám, že bych měl, ale nedělám to.”

Vlad: “Aha. Dobře. Takže vnímáš, že část tebe chce něco dělat a část tebe, která chce dělat něco jiného. Jak víš, že to, co si říkáš, je lepší než to, co děláš?” Co vnitřně děláš: vidíš, říkáš si, slyšíš zvenčí a cítíš, že tě to pozná."

Klient: Ukazuje levou paží vpřed. “Vidím se asi ve vzdálenosti 1 metru na levé straně, v životní velikosti, částečně průhledné znázornění sebe sama ve 3D, stín vzadu. Slyším svůj hlas vycházející z mých úst normálním tónem, rychlostí a hlasitostí, který říká, že bych měl udělej to a oči se dívají pryč, když slyším, jak říkám ta slova. Slyším, jak mě moje žena nadává, že dělám věci, které bych měl a slíbil, že udělám. Cítím se studený, těžký, přilepený, velikost a textura grapefruitu a cítím kyselý pocit v jámě mého žaludku.

Vlad: “To je skvělé. Co děláš vnitřně: vidíš, říkáš si, slyšíš zvenčí a cítíš, že ti to dává vědět, že teď je čas zapomenout na to, co bys měl dělat.”

Klient: Hledání odpovědi. Ukazování pravou paží vpřed. “Vidím se asi ve vzdálenosti 1/2 metru na pravé straně, větší než životní velikost, pevnější znázornění sebe sama ve 3D, stín vepředu, a zatímco sleduji své nohy, cítím, jak tahám a poskakuji uvnitř.” hlas vycházející z mé hrudi naléhavým, rychlejším a vyšším hlasitostí, který říká, že jsem teď tady a dělám to, cítím se dobře. V dálce slyším, jak mě moje žena nadává, že dělám věci, které bych měl a slíbil, že udělám. energie, povznesení, pohyb, velikost a struktura fotbalového míče a pocit v hrudi. Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel.”

Vlad: “OK. Vnímám, že druhá reprezentace je lákavější. Co si říkáš, když to uděláš?”

Klient: “Začal jsem mít zdravotní problémy a můj doktor mi řekl, že musím změnit svůj životní styl, pokud chci vidět svá vnoučata a užívat si života, až budu starší.”

Vlad: “Jak slyším, vaše zdravotní problémy jsou v cestě a chcete sladit své hodnoty s tím, kým si o sobě myslíte, že jste. Udělejme Core Transformation, než půjdeme dál.”

Klient: “To je skvělé!!! Vím, že jsem vyrovnaný!!!”

👣 ZÁKLADNÍ PROCES SOULADNÍ MYSL, TĚLO, DUŠE
#

 1. Vyvolat strukturu zkušenosti

 2. Vyvolat páku a opěrný bod

 3. Vyvolání přesvědčení, přesvědčení, submodality strategií

 4. Použijte transformaci jádra, práci celistvosti k usnadnění duchovního a duševního vyrovnání

 5. Pozorujte změny

💪 MEDITACE MYSLI, TĚLO SLADĚNÍ DUŠE
#

Najděte si klidné místo, kde nebudete rušeni. Lehněte si do pohodlné polohy. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte.

Zaměřte svou pozornost na svůj dech a soustřeďte se na pocit, že váš dech vstupuje a opouští vaše tělo.

Nyní začněte skenovat své tělo od hlavy až k patě. Všimněte si všech oblastí napětí nebo nepohodlí.

Pokud objevíte nějakou oblast napětí, jemně na ni položte ruku a dýchejte do ní.

Při nádechu si představte, že dýcháte bílé světlo a léčivou energii.

Při výdechu si představte, že vydechujete jakékoli napětí nebo nepohodlí.

Pokračujte ve skenování těla a nádechu a výdechu, dokud se nebudete cítit uvolněně a uprostřed.

Nyní přiveďte svou pozornost ke svému srdci. Představte si, že vaše srdce je zdrojem lásky a světla.

Vnímejte lásku a světlo vyzařující z vašeho srdce po celém těle a do světa kolem vás.

Seďte nebo ležte v tomto stavu lásky a světla, jak dlouho budete chtít.

Až budete připraveni, otevřete oči a vraťte se do přítomného okamžiku.

Další tipy:

 • Pokud chcete, můžete do meditace přidat hudbu nebo zvuky přírody.

 • Můžete také použít afirmace, které vám pomohou spojit se s vaší myslí, tělem a duší. Během meditace si můžete například opakovat následující afirmace:

Jsem v souladu se svou myslí, tělem a duší. Žiji v souladu se svou pravou přirozeností. Prožívám svůj plný potenciál.

 • Buďte k sobě během meditace trpěliví a laskaví. Může nějakou dobu trvat, než se naučíte relaxovat a soustředit svou mysl.

 • Pokud vaše mysl bloudí, nebijte se. Jednoduše přiveďte svou pozornost zpět k dechu nebo ke svému srdečnímu centru.

Při pravidelném cvičení zjistíte, že meditace se stává snazší a příjemnější. Začnete také pociťovat mnohé výhody sladění mysli, těla a duše.

▶️ VIDEO CELOSTNÉ PRÁCE CONNIRAE ANDREASE
#

▶️ Youtube - Free Wholeness Work Introductory Video

❔ Nejčastější dotazy
#

Otázka: Co je to sladění mysli, těla a duše?

Odpověď: Vyrovnání mysli, těla a duše je holistický přístup k pohodě, který uznává propojenost těchto tří aspektů nás samých. Když jsou naše mysl, tělo a duše v souladu, žijeme v harmonii se svou pravou přirozeností a prožíváme svůj plný potenciál.

Otázka: Jaké jsou výhody vyrovnání mysli, těla a duše?

Odpověď: Vyrovnání mysli, těla a duše má mnoho výhod, včetně:

 • Zlepšení fyzického zdraví: Vyrovnání mysli, těla a duše může vést k řadě výhod pro fyzické zdraví, včetně snížení stresu, zlepšení kvality spánku, silnějšího imunitního systému a snížení krevního tlaku.

 • Lepší duševní zdraví: Vyrovnání mysli, těla a duše může také zlepšit naše duševní zdraví, což vede ke snížení úzkosti a deprese, zlepšení emoční regulace a zvýšení odolnosti.

 • Větší sebeuvědomění: Vyrovnání mysli, těla a duše nám může pomoci lépe si uvědomit naše myšlenky, pocity a tělesné vjemy. Toto zvýšené sebeuvědomění nám může pomoci lépe se rozhodovat a žít autentičtěji.

 • Lepší vztahy: Vyrovnání mysli, těla a duše nám může pomoci vybudovat silnější a smysluplnější vztahy s ostatními. Když jsme vyrovnaní, jsme soucitnější, empatičtější a chápající.

 • Větší smysl pro smysl a smysl: Vyrovnání mysli, těla a duše nám může pomoci najít smysl našeho života a žít smysluplnější život. Když jsme v souladu, je pravděpodobnější, že budeme dělat věci, které jsou pro nás důležité a které mění svět.

Otázka: Jak mohu dosáhnout souladu mysli, těla a duše?

Odpověď: Existuje mnoho různých věcí, které můžete udělat pro dosažení souladu mysli, těla a duše. Některé běžné postupy zahrnují:

 • Meditace: Meditace je mocný nástroj pro zklidnění mysli a spojení se svým nitrem. Existuje mnoho různých druhů meditace, takže si najděte takovou, která vám vyhovuje, a držte se jí.

 • Jóga: Jóga je holistická praxe, která kombinuje fyzické pozice, dechová cvičení a meditaci. Jóga pomáhá zpevnit a protáhnout tělo, zlepšit rovnováhu a flexibilitu a zklidnit mysl.

 • Práce s dechem: Práce s dechem je dalším mocným nástrojem pro spojení se svým tělem a zklidnění mysli. Existuje mnoho různých dýchacích technik, takže experimentujte s různými a najděte tu, která vám vyhovuje.

 • Pobyt v přírodě: Bylo prokázáno, že čas strávený v přírodě má řadu výhod pro fyzické a duševní zdraví, včetně snížení stresu, zlepšení nálady a posílení kreativity. Pobyt v přírodě vám může pomoci cítit se více uzemněni a propojeni s něčím větším, než jste vy sami.

 • Spojení s blízkými: Silné sociální vazby jsou nezbytné pro celkovou pohodu. Když cítíte spojení s ostatními, cítíte se více podporováni a milováni. Trávit čas se svými blízkými, sdílet své myšlenky a pocity a nabízet a přijímat podporu vám může pomoci cítit se lépe.

 • Žijte smysluplný život: Když žijete život, který je v souladu s vašimi hodnotami a smyslem, cítíte se naplněnější a spokojenější. Pokud si uděláte čas na přemýšlení o svých hodnotách a o tom, co je pro vás skutečně důležité, může vám to pomoci vytvořit si život, který je více v souladu s vaší duší.

Otázka: Jak poznám, zda jsem v souladu mysli, těla a duše?

Odpověď: Existuje několik známek toho, že můžete být v souladu mysli, těla a duše:

 • Cítíte se klidně a soustředěně.

 • Máte pocit klidu a pohody.

 • Jste spojeni se svým účelem a smyslem života.

 • Máte silné a smysluplné vztahy s ostatními.

 • Jste schopni zvládnout výzvy s grácií a odolností.

Otázka: Jsem nový ve vyrovnání mysli, těla a duše. Kde mám začít?

Odpověď: Nejlepší místo, kde začít, je najít si praxi, která vám vyhovuje. K dispozici je mnoho různých praktik pro sladění mysli, těla a duše, jako je jóga, meditace, dýchání a trávení času v přírodě. Experimentujte s různými praktikami, dokud nenajdete takovou, která vás baví a díky níž se cítíte dobře.

Jakmile najdete praxi, která se vám líbí, buďte s ní konzistentní. Čím více budete cvičit, tím více výhod zažijete.

Je také důležité být trpělivý sám se sebou. Srovnat svou mysl, tělo a duši vyžaduje čas a úsilí. Nenechte se odradit, pokud výsledky neuvidíte okamžitě. Jen pokračujte ve cvičení a věřte, že jste na správné cestě.

😆 VTIPY
#

 • Jak říkáte člověku, který má stále na mysli, vyrovnání těla? Dobře vyladěný jedinec.

 • Jak říkáte skupině lidí, kteří jsou všichni v mysli, vyrovnání těla? Šťastná komunita.

 • Co říkáte světu, kde je každý v mysli, vyrovnání těla? Utopie.

 • No tak Tělo, mysl a duše. Potřebuji být dokonalý a lepší než můj soused.

 • Jsem v souladu ve svém těle, mysli a duši. Teď jen čekám, až někdo přijde a nechá to všechno pryč.

 • Jaký je rozdíl mezi člověkem, který se snaží dosáhnout vyrovnání mysli, těla, a člověkem, který to tak není? Člověk, který se snaží dosáhnout vyrovnání mysli a těla, je na cestě, zatímco člověk, který tomu tak není, zůstává na místě.

 • Jaký je rozdíl mezi kulturistou a jogínem? Kulturista je o těle, zatímco jogín je o mysli, těle a duši.

 • No tak Tělo, mysl a duše, nemám celý den. Zarovnejte nyní.

 • Co je nejlepší na tom být politikem, který je zároveň jogín? Být schopen ohýbat pravidla, aniž by je porušoval.

🦋 METAFORY O MYSLI, TĚLE, SOULADU DUŠE
#

 • Vaše tělo, mysl a duše jsou jako stativ. Pokud je jedna noha vypnutá, celá věc se převrhne.

 • Vaše tělo, mysl a duše jsou jako puzzle ze tří dílů. Pokud jeden kus chybí, je obrázek neúplný.

 • Vaše tělo, mysl a duše jsou jako symfonie. Pokud je některá sekce rozladěná, celá skladba zní nesouhlasně.

 • Vaše tělo, mysl a duše jsou jako zahrada. Pokud se o něj nebudete pravidelně starat, přeroste a zaplevelí.

 • Vaše tělo, mysl a duše jsou jako auto. Pokud se o něj nebudete starat, nakonec se porouchá.

 • Tvoje tělo je jako horská dráha. Má to své mouchy, ale vždy je to zábavná jízda.

 • Tvoje mysl je jako opice. Pořád se to houpe z jedné větve do druhé.

 • Tvoje duše je jako motýl. Je krásný a jemný, ale může být také silný a odolný.

 • Vaše tělo je jako dům, ve kterém bydlíte. Pokud se o něj nebudete starat, rozpadne se.

 • Tvá mysl je jako zahrada, o kterou se staráš. Pokud nezasadíte dobrá semena, sklidíte špatnou úrodu.

 • Tvá duše je jako pták, který zpívá ve tvém srdci. Když to neposlechneš, uletí.

 • Tvoje tělo je jako cirkus. Je plná klaunů, akrobatů a slonů.

 • Vaše mysl je jako zoo. Je plná opic, lvů a tygrů.

 • Tvoje duše je jako duha. Je plný barev a krásy.

 • Tvoje tělo je jako horská dráha. Má to své mouchy, ale vždy je to zábavná jízda.

 • Vaše mysl je jako videohra. Je plná výzev a odměn.

 • Tvoje duše je jako píseň. Je to jedinečné a krásné.

📚 ZDROJE:
#

@book Steve Andreas, 2002; Transforming Your Self: Becoming who you want to be. ISBN 978-0911226430

@book Lakoff, G. and Johnson, M. 2003; “Metaphors We Live By.” Chicago: The University of Chicago Press, 978-0226468013

@book Andreas, Connirae; Andreas, Tamara (1994). Core transformation : reaching the wellspring within. Moab, Utah: Real People Press. ISBN 0-911226-32-X

@book Andreas, Connirae. (2018). Coming to Wholeness: How to Awaken and Live with Ease (The Wholeness Work). Real People Press, ISBN-978-0911226515

@article Connirae Andreas Alignment

@web The Wholeness Work

@web Core transformation

@video The Wholeness Work: Introduction with Connirae Andreas

@video Core transformation foundation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI SE SOULADEM MYSL, TĚLA A DUŠE
#

“Mysl, tělo a duše nejsou oddělené entity. Všechny jsou propojené a vzájemně závislé. Když jedna vaše část není v rovnováze, ovlivní to ostatní dvě části.” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře, cvičil na sobě i na ostatních. Od roku 1995 cvičím Hatha jógu a později Kundalini jógu. Učil jsem jógu a zažívám krátké okamžiky spojení. Od roku 1997 jsem se ponořil do NLP a hledáním, laděním a vylepšováním svých strategií jsem častěji získával zkušenosti se spojením. Po absolvování transformační praxe Tamary & Marka Andrease Core a Zkušenosti s prací Connirae Andreas Wholeness jsem neustále spojen se svým vnitřním jádrem.

✏️ ZÁVĚR
#

Vyrovnání těla, mysli a duše je stavem celistvosti a míru. Je to pocit spojení se sebou samým a s okolním světem. Když jsou naše tělo, mysl a duše v souladu, jsme schopni žít svůj život naplno a zažít vše, co život nabízí.

Neexistuje jediný správný způsob, jak dosáhnout souladu těla, mysli a duše. Existuje však mnoho praktik, které nám mohou na naší cestě pomoci. Hrajte, experimentujte, bavte se.

📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP

Evolving - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

🎭 IDENTIFIKACE V HLUBOKÉM TRANSU
🕙 20 min
🏆 NLP MODELOVÁNÍ - KOMPLEXNÍ PRŮVODCE
🕙 17 min
🗣️ POSÍLENÍ VNITŘNÍHO HLASU - STRATEGIE
🕙 20 min