Přeskočit na hlavní obsah

ODEMKNĚTE ZNALOSTI UVNITŘ A VENKU! UČTE SE ZE ZKUŠENOSTÍ A OBJEVTE SVŮJ VNITŘNÍ KÓD.

🗺️ ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK VE VZOR POROZUMĚNÍ
 1. Články/

🗺️ ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK VE VZOR POROZUMĚNÍ

📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors
🕙 24 min
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Ideogram

“Dříve jsem si myslel, že jsem zmatený, ale teď už si tím nejsem tak jistý.” - Neznámý

📄 ABSTRAKT ZPŮSOB PŘÍSTUPU K POZNÁNÍ, PROMĚNA ZMATKU VE VZOR POROZUMĚNÍ
#

Způsob přístupu k vnitřnímu poznání
#

Dva trendy

 1. Samostatně Přístup k vnitřním znalostem se vztahuje k využití zásobníku myšlenek, nápadů, vzpomínek a vhledů. Zde je několik způsobů, jak získat přístup ke svým vnitřním znalostem:

 2. Sebereflexe: Vyhraďte si čas na introspekci a sebereflexi. Vytvořte si klidný a pohodlný prostor, kde můžete rozjímat o svých myšlenkách a zkušenostech. To vám umožní přístup k vaší vnitřní moudrosti a hlubší vhled do vašich přesvědčení, hodnot a aspirací.

 3. Meditace a všímavost: Cvičte meditaci a techniky všímavosti, abyste zklidnili mysl a rozvíjeli vnímání svého vnitřního prostředí. Tyto praktiky vám pomohou naladit se na své myšlenky, emoce a intuitivní moudrost, což vám umožní přístup k hlubším úrovním poznání.

 4. Deník: Pište si do něj své myšlenky, nápady a úvahy. Psaní vám pomůže ujasnit si myšlenky a umožní vám prozkoumat váš vnitřní svět. Pravidelné prohlížení záznamů v deníku může odhalit vzorce, vhledy a osobní růst v průběhu času.

 5. Tvořivé vyjadřování: Zapojte se do tvůrčích činností, jako je psaní, kreslení, malování nebo hra na hudební nástroj. Tyto formy vyjádření mohou proniknout do vašeho podvědomí a odemknout skryté znalosti a vhledy.

 6. Samota a ticho: Trávit čas o samotě v klidném prostředí bez rušivých vlivů. Ticho a samota vytvářejí prostor pro introspekci a přístup k vašemu vnitřnímu poznání. Odpojte se od technologií a vnějších podnětů, abyste podpořili hlubší spojení sami se sebou.

 7. Vědomí těla: Všímejte si pocitů ve svém těle. Vaše tělo často obsahuje cenné informace a intuitivní signály. Praktikujte techniky, jako je skenování těla nebo vědomý pohyb, abyste získali přístup k moudrosti uložené ve vaší fyzické bytosti.

 8. Analýza snů: Věnujte pozornost svým snům a zkoumejte jejich symboliku a význam. Mějte u postele snový deník, abyste si po probuzení mohli zaznamenat podrobnosti svých snů. Analýza snů vám může poskytnout vhled do vašeho podvědomí a odhalit skryté znalosti.

 9. Emocionální inteligence: Rozvíjejte emoční inteligenci tím, že si budete lépe uvědomovat své emoce a jejich příčiny. Emoční inteligence vám umožní využívat své pocity a intuici, které vám mohou poskytnout cenné rady a poznatky.

 10. Důvěra v intuici: Pěstujte si důvěru ve svou intuici, která je vaší vrozenou schopností získat přístup ke znalostem přesahujícím logické uvažování. Cvičte se v naslouchání svým intuitivním pocitům a ctěte intuitivní podněty. Časem si vytvoříte silnější spojení se svým vnitřním věděním.

 11. Učení se z chyb: Zamyslete se nad svými minulými zkušenostmi a poučte se ze svých chyb. Chyby a neúspěchy často obsahují cenná ponaučení a poznatky, které mohou být podkladem pro vaše budoucí rozhodnutí a jednání.

 12. Zjednodušte kyvadlo: Kyvadlo je závaží zavěšené na pevném bodě, které se může volně kývat. Lze ho použít jako nástroj pro přístup k intuitivnímu vedení a zesílení vědění. Držte kyvadlo za provázek nebo řetízek, položte mu otázku a pozorujte jeho pohyby. Směr a vzor kývání kyvadla vám může poskytnout vhled a odpovědi na vaše otázky.

 13. Tarot, Bible nebo jiný obvyklý nástroj: Tarotové karty jsou oblíbeným věšteckým nástrojem, který lze použít k získání vhledu a posílení poznání. Každá karta v tarotovém balíčku nese symbolický význam a může představovat různé aspekty života nebo situace. Zaměřením se na otázku nebo oblast zájmu a vytažením karet z balíčku můžete získat intuitivní vedení a výklady, které vám pomohou rozšířit vaše chápání.

 14. Samohypnóza: Autohypnóza je technika, která vám umožní vstoupit do uvolněného a soustředěného stavu mysli, což vám umožní přístup k hlubším úrovním poznání a sebeuvědomění. Prostřednictvím řízené vizualizace nebo samonaváděcích skriptů si můžete navodit stav podobný transu a proniknout do svého podvědomí. Sebehypnózu lze využít k prozkoumání nevyřešených problémů, získání jasnosti a přístupu k intuitivním vhledům.

Způsob přístupu k externím znalostem
#

Přístup k vnějším znalostem zahrnuje vyhledávání informací, náhledů a perspektiv z jiných zdrojů. Zde je několik způsobů, jak získat přístup k externím znalostem:

 1. Rodina, přátelé, sousedé, místní prostředí. Nejcennější poznatky pocházejí od vašich nejbližších a ze světa kolem vás.

 2. Duchovní praxe:

 • Věštec, věštkyně: Věštkyně je osoba nebo předmět, o nichž se věří, že mají schopnost poskytovat božské vedení nebo prorocké vhledy. Věštci mohou používat různé metody, jako jsou věštecké nástroje, meditace nebo channeling, aby nabídli vedení a odpovědi na otázky. Někteří věštci mají schopnosti a vědí, jak vést lidi k řešením. (Mám na mysli změnu pocitu ze zmatku na poznání.).

 • Jasnovidec: Jasnovidec je jedinec, který dokáže vnímat informace mimo běžný rozsah smyslů. Své intuitivní schopnosti může využívat k získání vhledu do minulých, současných nebo budoucích událostí. Jasnovidci mohou poskytovat vedení a -

 • Hypnóza: Hypnóza je stav hluboké relaxace a soustředěné pozornosti, který umožňuje přístup k podvědomí. Lze ji využít k prozkoumání přesvědčení, vzpomínek a vzorců, které mohou ovlivňovat život. Prostřednictvím hypnózy mohou jednotlivci získat náhled a provést pozitivní změny tím, že se napojí na svou vnitřní moudrost.

 • Divinační nástroje: Kostky a mince jsou příklady divinačních nástrojů, které lze použít k hledání odpovědí nebo vedení. Těmto předmětům jsou přiřazeny významy a jednotlivci interpretují výsledky na základě výsledku hodu kostkou nebo mincí. Konkrétní výklady se mohou lišit v závislosti na systému nebo tradici, kterou se řídí.

 • Bible pro odpovědi: Mnozí kazatelé a věřící lidé se obracejí k náboženským textům, jako je Bible, aby získali vodítko a odpovědi. Mohou hledat moudrost a vhled studiem pasáží, přemýšlením o učení nebo modlitbou a meditací. Bible může poskytnout vedení a inspiraci pro rozhodování a pochopení vlastní duchovní cesty.

Je důležité si uvědomit, že používání těchto nástrojů a postupů se může lišit v závislosti na osobním přesvědčení, kulturních tradicích a náboženském kontextu. Vždy je vhodné přistupovat k nim s respektem a rozlišováním a v případě potřeby vyhledat radu zkušených odborníků nebo náboženských autorit.

 1. Čtení knih a publikací: Knihy, časopisy, noviny a online publikace jsou bohatým zdrojem externích znalostí. Prozkoumejte různé žánry, témata a autory, abyste rozšířili své znalosti a získali nové poznatky.

 2. Internetový výzkum: Využívejte vyhledávače, online databáze a renomované webové stránky k získání přístupu k velkému množství informací. Při vyhledávání buďte nároční a kriticky posuzujte důvěryhodnost a spolehlivost internetových zdrojů.

 3. Akademické a odborné časopisy: Přístup k vědeckým časopisům a publikacím souvisejícím s oblastí vašeho zájmu. Tyto časopisy obsahují výsledky výzkumu, studie a názory odborníků, které mohou prohloubit vaše znalosti konkrétních témat.

 4. Účast na konferencích a workshopech: Účast na konferencích, seminářích, workshopech a webových seminářích týkajících se vašeho oboru nebo oblastí, které vás zajímají. Tyto akce nabízejí příležitost učit se od odborníků, zapojit se do diskusí a získat přístup k nejnovějšímu výzkumu a trendům.

 5. Spolupráce s odborníky a mentory: Vyhledejte odborníky a mentory v oblasti svého zájmu. Spojte se s nimi prostřednictvím networkingových akcí, profesních organizací nebo online platforem. Zapojení do rozhovorů se znalými osobami může poskytnout cenné poznatky a rady.

 6. Spolupráce při učení: Zapojte se do skupinových projektů, studijních skupin nebo online komunit zaměřených na společné zájmy. Spolupráce s ostatními vám umožní využívat kolektivní znalosti, vyměňovat si nápady a učit se z různých perspektiv.

 7. Podcasty a audio obsah: Poslouchejte podcasty, audioknihy a vzdělávací audio obsah. Tyto platformy nabízejí pohodlný způsob přístupu ke znalostem na cestách. Vyberte si renomované podcasty, které odpovídají oblastem vašeho zájmu.

 8. Sociální média a online fóra: Zapojte se do online komunit, fór a skupin na sociálních sítích, které se týkají oblastí vašeho zájmu. Zapojujte se do diskusí, pokládejte otázky a učte se ze zkušeností a poznatků ostatních.

 9. Dokumentární filmy a vzdělávací videa: Sledujte vzdělávací dokumenty, TED Talks a informační videa na platformách, jako je YouTube. Tato vizuální média poskytují poutavé a přístupné způsoby, jak se dozvědět o různých tématech.

 10. Cestování a poznávání kultur: Cestování na různá místa a poznávání různých kultur může rozšířit váš rozhled a ukázat vám nové způsoby myšlení. Komunikujte s místními obyvateli, navštěvujte muzea a prozkoumávejte historické památky, abyste získali vhled do různých společností a jejich znalostních systémů.

Nezapomeňte kriticky zhodnotit a porovnat informace získané z externích zdrojů. Vyhledávejte různé názory a buďte otevřeni zpochybňování vlastních přesvědčení a předpokladů. Díky přístupu k externím znalostem můžete rozšířit své chápání světa a činit informovanější rozhodnutí.

Porozumění vzoru
#

Každý z nás má jedinečný způsob, jak své zkušenosti, vzpomínky a očekávání zakódovat do vzorců, které utvářejí naše chápání světa. Tyto vzorce nám pomáhají chápat smysl našeho okolí a dávají našemu životu smysl. To, co přináší štěstí a naplnění jednomu člověku, se může lišit od druhého, což poukazuje na rozdílné způsoby, jakými jednotlivci vnímají svět a jak s ním komunikují.

U některých lidí krása hudby rezonuje hluboko v jejich bytosti. Harmonické melodie, složité rytmy a emotivní texty mohou vyvolat silné emoce a navodit pocit radosti, inspirace nebo klidu. Hudba se pro ně stává prostředníkem, jehož prostřednictvím nacházejí útěchu, vyjadřují se a navazují hluboké kontakty s ostatními.

Na druhou stranu jsou někteří spokojeni, když věci dokonale zapadají na svá místa. Uspokojení, když kulatý předmět hladce zapadne do kulatého otvoru, představuje pocit pořádku, organizace a harmonie. Přináší to pocit úspěchu a přesvědčení, že svět funguje předvídatelně a strukturovaně.

Tyto příklady ilustrují subjektivní povahu lidské zkušenosti a množství způsobů, jakými jednotlivci nacházejí smysl a štěstí. Každý člověk má jedinečný soubor zkušeností, preferencí a hodnot, které přispívají k jeho vzorci chápání. To, co rezonuje s jedním člověkem, nemusí mít pro jiného stejný význam.

Krása našich složitých vzorců nakonec spočívá v tom, že nám umožňují vytvářet příběh vlastního života, který nám umožňuje najít smysl, radost a naplnění. Ať už je to prostřednictvím melodií hudby nebo uspokojení z harmonie, tyto vzory nám pomáhají proplouvat složitostí života a vytvářet jedinečnou tapiserii zážitků, která je pro každého z nás hluboce osobní a smysluplná.

 1. Vzorec přeměny zmatku v porozumění zasahuje do oblasti subjektivní zkušenosti a kódování submodalit. Submodality odkazují na specifické smyslové komponenty, které tvoří naše vnitřní reprezentace prožitku. Vědomým pochopením a manipulací s těmito submodalitami můžeme přetvořit zmatek a získat jasnost a porozumění.

Když se setkáme se zmatkem, naše vnitřní představy o situaci mohou být roztříštěné nebo neuspořádané. Dílčí představy, jako jsou vizuální obrazy, sluchové zvuky, kinestetické vjemy a vnitřní dialog, mohou být nejasné nebo nesouvislé. Pokud však tyto submodality identifikujeme a vědomě s nimi pracujeme, můžeme své vnitřní reprezentace přeorganizovat tak, aby nám usnadnily porozumění.

 1. Jedním ze způsobů, jak změnit zmatek v porozumění, je zvýšit jasnost a názornost našich smyslových reprezentací. Máme-li například vizuální představu spojenou se zmatkem, můžeme ji učinit jasnější, ostřejší a soustředěnější. Tím vneseme do svého mentálního obrazu větší jasnost a detailnost, což může vést k hlubšímu pochopení situace.

 2. Dalším přístupem je úprava submodalit spojených s naším vnitřním dialogem. Úpravou tónu, hlasitosti a rychlosti naší samomluvy můžeme vytvořit posilující a soudržnější vnitřní vyprávění. To nám může pomoci přeformulovat zmatek do stavu zvědavosti, otevřenosti a připravenosti zkoumat a učit se.

 3. Kromě toho můžeme pomocí submodalit spojit pozitivní emoce s porozuměním a jasností. Zesílením pozitivních kinestetických vjemů, jako jsou pocity zvědavosti, vzrušení nebo fascinace, můžeme vytvořit kotvu, která tyto emoce spojí s procesem získávání porozumění. Tato asociace může sloužit jako silný motivátor a katalyzátor pro hledání jasnosti a přijetí myšlení neustálého učení.

Vědomou prací se submodalitami můžeme přeměnit zmatek v porozumění tím, že přeorganizujeme své vnitřní reprezentace a zvýšíme jasnost a soudržnost své subjektivní zkušenosti. Tento proces nám umožňuje efektivněji pracovat s informacemi, vnímat vzorce a souvislosti a dávat smysl složitým situacím.

Zkoumáním a manipulací s dílčími modalitami odemykáme potenciál pro změnu perspektivy, získáváme vhled a přecházíme ze zmatku do stavu hlubokého porozumění. Tento vzorec nám dává možnost aktivně se podílet na našem učení a růstu a umožňuje nám procházet složitými životními situacemi s větší jasností a porozuměním.

VÝHODY ZPŮSOBU PŘÍSTUPU K POZNÁNÍ, PROMĚŇTE ZMATEK V POCHOPENÍ VZORU
#

“Porozumění je jako skládačka, jenže polovina dílků chybí a druhá polovina do sebe nezapadá.” - Neznámý

1. Rozšířená výuka: Tento vzor podporuje aktivní práci s informacemi a proaktivní přístup k učení. Jedinci se stávají efektivnějšími při vstřebávání znalostí a jejich praktickém uplatňování.

2. Lepší řešení problémů: Díky tomu, že se zmatek chápe jako příležitost k růstu, rozvíjí se dovednost řešit problémy a lidé jsou lépe vybaveni pro zvládání složitých problémů.

3. Rozšířená perspektiva: Vzor podněcuje jedince k prozkoumání různých úhlů pohledu a zpochybnění jejich stávajících přesvědčení. To podporuje komplexnější chápání složitých problémů a podporuje empatii a otevřenost.

4. Zvýšené sebeuvědomění: Tento vzor vyžaduje, aby se jednotlivci zamysleli nad svými kognitivními procesy a styly učení, což podporuje sebeuvědomění a pomáhá jim identifikovat oblasti, ve kterých se mohou rozvíjet.

5. Posílení a sebedůvěra: Úspěšná přeměna zmatku v porozumění vzbuzuje pocit posílení a sebedůvěry. Jedinci získávají větší důvěru ve své schopnosti učit se, přizpůsobovat se a činit informovaná rozhodnutí.

6. Celoživotní vzdělávání: Tento vzor podporuje celoživotní učení tím, že přijímá zmatek jako přirozenou součást procesu učení. Podporuje neustálé učení, osobní růst a intelektuální zvídavost.

Přijetím Způsobu přístupu k poznání: Přeměňte zmatek v porozumění mohou jednotlivci tyto výhody zažít a uvolnit svůj potenciál pro získávání znalostí.

🏛️ POČÁTKY A PRINCIPY ZPŮSOBU, JAK SE DOSTAT K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK V POCHOPENÍ VZORU
#

Původ zmatku v chápání vzorců byl poprvé popsán v knize Richarda Bandlera Using Your Brain for a Change z roku 1985.

Úspěch vzoru spočívá v rozdílech v mentálních reprezentacích a emočních stavech spojených s těmito dvěma kognitivními procesy.

Zmatek vzniká, když jsou myšlenky a prožitky neuspořádané, nejasné a představují rozmazané nebo neúplné obrazy. Tento stav mysli je často doprovázen pocity nejistoty, frustrace nebo úzkosti. Naproti tomu porozumění vzniká, když jsou informace dobře uspořádané, strukturované a reprezentované jako ostré a detailní obrazy nebo mentální modely. Tento stav mysli se vyznačuje pocity jasnosti, jistoty a uspokojení.

Přechod od zmatku k porozumění zahrnuje změnu mentální reprezentace a emočního stavu. Reorganizací a vyjasněním myšlenek a zkušeností se jedinec může dostat ze stavu zmatku do stavu porozumění. Tento posun lze usnadnit různými technikami, jako je vytváření jasných a podrobných představ, rozkládání složitých pojmů na menší části a používání analogií nebo metafor, aby byly neznámé myšlenky srozumitelnější.

PRINCIPY PŘÍSTUPU K POZNÁNÍ, PROMĚNA ZMATKU V POCHOPENÍ VZORU
#

 • Zmatek je předchůdcem pochopení. Zmatek nastává, když máte dostatek dat, ale nejsou uspořádána tak, abyste je mohli pochopit.
 • Něco lze pochopit různými způsoby. Každý člověk má svůj jedinečný způsob chápání a neexistuje žádný správný nebo špatný způsob.
 • Čím více způsobů porozumění máte, tím více možností se vám otevírá**. Znalosti jsou subjektivní a lze je popsat mnoha způsoby, čím více pohledů budete mít, tím lépe budete připraveni na to, abyste byli schopni efektivně komunikovat a porozumět ostatním.
 • Pochopení je životně důležitý proces pro přežití a učení. Jediný způsob, jak dát našim zkušenostem smysl, je porozumět jim.
 • Existují různé druhy porozumění a některé jsou užitečnější než jiné. Díky určitému úhlu pohledu si můžete věci zdůvodnit, zažít příjemný pocit nebo být schopni něco udělat.
 • Jediný druh porozumění, který má smysl, je ten, který vám umožní něco udělat. Porozumění by mělo vést k činům a vést k hmatatelnému výsledku.
 • Často můžete někoho přimět, aby vědomě přijal nějakou myšlenku, ale jen málokdy to povede ke změně chování. Skutečné pochopení vede ke změně chování.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ K PŘÍSTUPU K POZNÁNÍ, PŘEMĚNĚ ZMATKU VE VZOR POROZUMĚNÍ.
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a jeho tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 ZPŮSOB, JAK SE DOSTAT K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK V POROZUMĚNÍ VZOR SKRIPT NA ZÁKLADĚ ZKOUMÁNÍ VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Nejsem ztracený, jen hledám pochopení a možná i nějaké občerstvení.” - *Neznámý"

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Chci si ujasnit problém, který řeším.”

Vlad: “Chtěl bych, abyste si na obrazovce mysli vytvořili dvě představy. Jednu představu vašich současných problémů bez jasnosti a druhou, kde tomu rozumíte. Jakmile to uděláte, ukažte každou rukou na místo, kde se představa nachází, a popište ji obrazem, zvukem a pocitem.”

Klient: “Ukazuje doprava, na úrovni očí, na vzdálenost paže. ‘V nejasnostech vidím mnoho drobných nesouvisejících skutečností, které se vznášejí a mihotají, slyším mnoho hlasů a cítím napětí v hrudi. Ukazuje doleva, na úrovni boků, jako by něco dělal. ‘V porozumění vidím sám sebe, jak dělám úkol, slyším svůj hlas a okolní zvuky. Mám pocit jistoty.”

Vlad: “Díky za podrobné informace. Jak jsi možná slyšel, člověk s jedněmi hodinami ví, kolik je hodin. Člověk se dvěma hodinami si nemůže být nikdy jistý. Dovolte si jít znovu dovnitř a uvědomte si, že časem získáte jasno v problému, který jste řešili v minulosti a některé z malých kousků budovaly základ, který se upevnil a přerostl ve vaše chápání jednoho jasného hlasu, když budete uvažovat o změnách, které jste provedli, objeví se nyní pocit jistoty a s překvapením si můžete uvědomit, jak se problém rozvinul ve splnění úkolu, slyšíte svůj hlas a zvuk okolí, cítíte jistotu. Věnujte si tolik času, kolik potřebujete, a až budete připraveni, vraťte se s pocitem pohody a pohodlí.”

Klient: “Bojoval jsem s tím několik měsíců, nikdy jsem si neuvědomil, že je to tak snadné.”

Vlad: “Chcete-li se hluboce propojit, můžete zvážit metodu Jádrové transformace od Connirae Andreas. Dovolte mi, abych vás v příštích 30 minutách provedl.”

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

Core transformation

Klient: “Něco se změnilo. Cítím se teď uvolněnější a propojená se svým vnitřním já. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač. Ze stavu hlubokého spojení, které prozařuje, proměňuje a obohacuje váš prvotní pocit. Jak se cítíte nyní a v budoucnu?”

Klient: Klient: “Já jsem své tělo a mé tělo jsem já. Jsem ve vztahu s každým a tento vztah začíná u mě. Změnil jsem se. Moc děkuji.”

Vlad: “To rád slyším. Hodně štěstí.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCESNÍ CESTA K POZNÁNÍ, JAK ZMĚNIT ZMATEK V POROZUMĚNÍ.
#

 1. Identifikujte konkrétní oblast záměny.
 • Zmatek se liší od neporozumění.
 • Zmatek vzniká, když má někdo k dispozici velké množství dat, která však nejsou uspořádána tak, aby jim bylo možné porozumět.
 • Proces porozumění zahrnuje uspořádání a destilaci dat do jednoduché reprezentace.
 • Zmatek a porozumění jsou vnitřní prožitky, které se nemusí nutně shodovat s vnějším světem.
 • Různí jedinci mají jedinečné způsoby, jak uspořádat zkušenosti, aby dosáhli porozumění.
 • Zmatek může být vstupní branou k novému porozumění, umožňuje alternativní perspektivy a učení se novým dovednostem.
 1. Najděte podobnou oblast, kde máte jasno.
 • Velikost: Zmatek lze znázornit jako malý obrázek, zatímco porozumění je velký obrázek.
 • Vzdálenost: Zmatek lze znázornit jako obraz zblízka, zatímco porozumění je obraz vzdálený.
 • Jasnost: Zmatek lze představit jako rozmazaný nebo nezřetelný obraz, zatímco porozumění je ostrý a jasný obraz.
 • Jasnost: Zmatek lze znázornit jako matný obraz, zatímco porozumění je jasný obraz.
 • Barva: Zmatek lze znázornit jako černobílý obrázek, zatímco porozumění jako barevný obrázek.
 • Pohyb Zmatek často není skutečný pohyb (blikání nebo skákání), zatímco porozumění je skutečné.
 • Zvuk Zmatek může být vnímán jako směs mnoha hlasů nebo zvuků bez jasnosti, zatímco porozumění je pouze jeden hlas.
 • Kinestetický Zmatek lze znázornit jako chůzi v kruhu, jasnost je chůze vpřed.
 1. Pomocí těchto rozlišení můžete vyzkoušet, které dílčí modality jsou nejúčinnější při přeměně zmatku v porozumění.
 • Porozumění je často znázorňováno jako film a vyznačuje se velkým, jasným obrazem, hlasem popisujícím viděné a jemným pocitem uvolnění.

 • Naproti tomu zmatek je znázorněn jako snímek a vyznačuje se malým, vzdáleným obrazem, žádným zvukem a napjatým pocitem.

 1. Jakmile identifikujete nejsilnější submodality, můžete je použít k navržení swish vzoru, který pomůže dané osobě dosáhnout této transformace.

 2. Změňte “zmatek” tak, aby byl v souladu s “porozuměním “.

 3. Ověřte výsledky.

 4. Pokud není zcela srozumitelný, postup opakujte.

Je důležité si uvědomit, že existují různé způsoby, jak něco pochopit, a to, co funguje u jednoho člověka, nemusí fungovat u jiného. Proto se doporučuje experimentovat s různými technikami, dokud nenajdete tu, která vám vyhovuje.

💪 MEDITACE O ZPŮSOBU PŘÍSTUPU K POZNÁNÍ, PROMĚNA ZMATKU VE VZOR POROZUMĚNÍ
#

Pro zahájení meditace o přeměně zmatku v porozumění si najděte klidné a pohodlné místo k sezení nebo ležení. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte, aby se vaše tělo uvolnilo a mysl zklidnila.

Nyní si vzpomeňte na situaci nebo téma, které vás často uvádí do rozpaků nebo nejistoty. Dovolte si plně si uvědomit zmatek, který cítíte, aniž byste ho odsuzovali. Všimněte si všech pocitů, myšlenek nebo emocí spojených s tímto zmatkem.

Až se budete na tento zmatek soustředit, zaměřte svou pozornost na dech. Vnímejte jemný rytmus svého dechu, který se vlévá a vylévá a který vás uzemňuje v přítomném okamžiku.

Nyní si představte, že vás obklopuje měkké, teplé světlo, které vás zahaluje do uklidňující záře. Toto světlo představuje jasnost a pochopení. Představte si, jak se rozšiřuje a zaplňuje prostor kolem vás.

Dále si představte, že vstupujete do tohoto zářivého světla. Vnímejte, jak jeho uklidňující energie prostupuje každou buňkou vašeho těla a přináší pocit klidu a pohody.

Až se budete vyhřívat v tomto světle, opakujte si následující afirmace:

 1. “Zbavuji se zmatku a otevírám se porozumění.”
 2. “Přijímám jasnost a vhled.”
 3. “Jsem schopen porozumět a pochopit jakoukoli situaci.”

Nechte tyto afirmace hluboko proniknout do svého vědomí a potvrdit svůj záměr přeměnit zmatek v porozumění.

Nyní si představte nepřehlednou situaci před sebou, ale tentokrát si ji představte jasnější a ucelenější. Vidíte, jak se jednotlivé části skládačky skládají dohromady a vytvářejí ve vaší mysli jasný obraz.

Až budete pozorovat tuto nově nabytou jasnost, všimněte si, jak je vaše tělo lehčí a uvolněnější. Pociťte, jak z vašich ramen spadla tíha zmatku, kterou nahradil pocit jistoty a porozumění.

Zůstaňte v tomto stavu jasnosti a pochopení ještě několik okamžiků a vychutnejte si tento zážitek. Zhluboka se nadechněte a vyjádřete vděčnost za vhled a pochopení, které jste získali.

Až budete připraveni, jemně přeneste své vědomí zpět do přítomného okamžiku. Pohněte prsty na rukou a nohou, protáhněte tělo a otevřete oči.

Nezapomeňte, že k této meditaci se můžete vrátit, kdykoli se budete cítit zmateni nebo budete hledat větší porozumění. Důvěřujte své schopnosti projít zmatkem a přijměte sílu jasnosti, která je ve vás.

▶️ VIDEO O ZPŮSOBU, JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK VE VZOR POROZUMĚNÍ
#

▶️ Youtube - Masterclass : Využití NLP k lepšímu rozhodování, s Richardem Bandlerem

❓ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK V POCHOPENÍ VZORU
#

Otázka: Jaký je vzorec zmatku pro porozumění?

Odpověď: Vzorec od zmatku k porozumění zahrnuje rozpoznání a uznání zmatku, hledání jasnosti pomocí různých technik a postupů a aktivní zapojení do procesu získávání porozumění a vhledu.

Otázka: Jak mohu poznat, kdy prožívám zmatek?

Zmatek se může projevovat jako pocit nejistoty, nejasnosti nebo zahlcení informacemi či okolnostmi. Často vzniká, když existuje rozpor mezi tím, co je známo, a tím, co je vnímáno nebo chápáno.

Otázka: Jaké jsou účinné strategie pro překonání zmatku?

Strategie pro překonání zmatku zahrnují hledání dalších informací, rozdělení složitých pojmů na menší části, kladení objasňujících otázek, hledání vedení nebo pomoci u ostatních a zapojení se do reflexe nebo introspekce, abyste získali jasno.

Otázka: Může být zmatek v procesu učení prospěšný?

Odpověď: Ano, zmatek může být v procesu učení přínosný, protože signalizuje příležitost k růstu a hlubšímu porozumění. Podněcuje jedince k tomu, aby se ptali, zkoumali a hledali odpovědi, což vede k prohloubení znalostí a vhledu.

Otázka: Jak mohu ostatním účinně sdělit své zmatky?

Odpověď: Účinné sdělování nejasností zahrnuje vyjádření myšlenek a otázek, aktivní naslouchání vysvětlením nebo náhledům ostatních a otevřený a respektující dialog s cílem získat vysvětlení nebo pomoc.

Otázka: Existují nějaké běžné překážky, které brání přechodu od zmatku k pochopení?

Ano, mezi běžné překážky patří kognitivní předsudky, zažité představy, strach klást otázky nebo vypadat jako ignorant a odpor ke změně. Rozpoznání a odstranění těchto překážek může usnadnit přechod od zmatku k porozumění.

Otázka: Jakou roli hraje sebereflexe v procesu přechodu od zmatku k porozumění?

Sebereflexe hraje významnou roli, protože umožňuje jednotlivcům prozkoumat své myšlenky, přesvědčení a předpoklady, které přispívají ke zmatení. Umožňuje introspekci, sebepoznání a identifikaci základních faktorů, které brání porozumění.

Otázka: Existují nějaké konkrétní techniky nebo postupy, které mohou pomoci při získávání jasnosti a porozumění?

Odpověď: Ano, techniky jako aktivní naslouchání, kritické myšlení, všímavost, vizualizace a hledání různých perspektiv mohou pomoci získat jasnost a porozumění. Tento článek obsahuje praktická cvičení a návody, jak tyto techniky využívat.

Otázka: Jak si mohu vypěstovat způsob myšlení, který mi umožní cestu od zmatku k pochopení?

Odpověď: Pěstování myšlení, které zahrnuje cestu, zahrnuje otevřenost novým perspektivám, zvědavost, udržování myšlení orientovaného na růst, přijímání nejistoty jako příležitosti k růstu a vytrvalé hledání porozumění.

Otázka: Může zmatek vést k tvůrčímu řešení problémů a inovacím?

Ano, zmatek může podněcovat kreativní řešení problémů a inovace tím, že nutí jednotlivce zkoumat alternativní přístupy, přemýšlet nestandardně a zpochybňovat stávající předpoklady. Může inspirovat k novým poznatkům a průlomům, které vedou k inovativním řešením.

😆 VTIPY O ZPŮSOBU, JAK SE DOSTAT K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK VE VZOR POROZUMĚNÍ
#

 • Seznamovací aplikace v dnešní době: Přejetí doprava znamená zmatek, přejetí doleva znamená existenciální hrůzu.
 • Historie mého prohlížeče: fascinující cesta za recepty, daňovými radami a mimořádně specifickými fakty o zvířatech.
 • Proč se zmatený počítačový programátor stal komikem? Nedokázali přijít na to, jak odladit svůj kód, ale rozhodně věděli, jak “rozbít” vtip!
 • Zeptal jsem se zmatených studentů, zda konečně pochopili pojem plagiátorství. Odpověděli: “Ano, je to jako copy-paste, ale s právními důsledky!”.
 • Pokusil jsem se svému zmatenému příteli vysvětlit pojem vtipů “ťuk ťuk”. Odpověděli mi: “Ťuk-ťuk. Kdo je tam? Nemám tušení!”
 • Zeptal jsem se zmateného lékaře, jestli konečně pochopil pojem “anatomie”. Odpověděli: “Ano, je to jako snažit se složit puzzle s 206 chybějícími dílky!”.
 • Mám zmatek v pojmu časových pásem. Jako by můj mozek byl v neustálém stavu “WTH” (What Time is Here?).
 • Zeptal jsem se zmateného matematika, jestli konečně pochopil počítání. Odpověděli: “Ano, je to jako snažit se vypočítat smysl života bez čísel!”.
 • Jsem tak zmatený z konceptu paralelních vesmírů. Jako by moje mysl neustále “křížila dráty” mezi různými realitami!
 • Jsem tak zmatený z pojmu kvantová fyzika. Jako by se můj mozek nacházel v neustálém stavu “superpozice” mezi pochopením a zmatením!
 • Zeptal jsem se zmateného komika, zda konečně pochopil umění načasování. Odpověděli: “Ano, je to jako snažit se najít pointu ve vesmírném vtipu bez přípravy!”
 • Proč se zmatený učitel stal vypravěčem? Neuměli vysvětlit složitá témata, ale rozhodně uměli “utkat” své zmatky do poutavých příběhů!
 • Jsem z pojmu relativity zmatený. Jako by se mé chápání nacházelo v neustálém “pohybu” mezi zmatkem a osvícením!

🦋 METAFORY O ZPŮSOBU, JAK SE DOSTAT K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK VE VZOR POROZUMĚNÍ
#

 • Pochopení nového konceptu je jako snaha rozluštit vybledlý gobelín - nitky informací tam jsou, ale celkový obraz je nejasný.
 • Mysl zahlcená detaily je jako přeplněná půda - víte, že tam odpověď je, ale prohrabat se vším trvá dlouho.
 • Sledování matoucího vysvětlení připomíná orientaci v bludišti - odboček je mnoho a východ se zdá být neustále v nedohlednu.
 • Zahlédnout v chaosu vzor je jako najít na rozbouřené pláži jediný světlý oblázek - malý maják uprostřed obrovského hluku.
 • Učení se novým dovednostem je jako skládání puzzle z chybně vytištěných dílků - obrázek tam je, ale je třeba pokusů a omylů, aby se vše poskládalo dohromady.
 • Zmatek je jako hustá mlha - zastírá cestu vpřed a znejistí i ty nejjednodušší kroky.
 • Nepřehledný pracovní prostor je metaforou nepřehledné mysli - dezorganizace způsobuje zmatek a ztěžuje vnímání širších souvislostí.
 • Chybějící vzor je jako skrytá melodie v písni - slyšíte tóny, ale melodie zůstává nepolapitelná.
 • První kroky dítěte jsou jako pokus o rozluštění nového jazyka - svět je plný vzorů, ale jejich význam ještě není jasný.
 • Snažit se vyřešit problém bez vzoru je jako bojovat v bitvě se zavázanýma očima - zmítáte se a nevíte, kam udeřit.
 • Dobře uspořádaná mysl je jako pečlivě upravená zahrada - každý prvek má své místo a celkový design je jasný.
 • Zmatená prezentace je jako rozmazaná fotografie - řečník rozhazuje informace, ale posluchači se snaží soustředit na detaily.
 • Hledání vzorů v náhodných datech je jako hledání souhvězdí na noční obloze - spojováním zdánlivě nesouvisejících bodů odhalíte skrytý obraz.
 • Učení se novému jazyku je jako luštění starobylého kódu - symboly jsou zde, ale jejich význam je třeba rozluštit.
 • Přeplněný seznam úkolů je jako zamotaná změť příze - priority se pletou a je těžké se zorientovat.
 • Zmatená konverzace je jako hra po telefonu - s každým dalším převyprávěním se sdělení zkresluje a původní záměr se stává nejasným.
 • Nesoustředěnost je jako kompas bez ručičky - máte nástroj, ale bez směru je k ničemu. Navržený návod k použití je jako záhadná hádanka - informace v něm jsou, ale je frustrující, že je těžké je pochopit.
 • Nečekané zákruty v životě jsou jako odbočky na horské silnici - na cestě se objevují nečekané zatáčky, ale cíl zůstává stejný.
 • Přílišné přemýšlení o situaci je jako bloudění v plevelu - soustředíte se na drobné detaily a ztrácíte přehled o širších souvislostech.

📚 ZDROJE ZPŮSOBU, JAK SE DOSTAT K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK VE VZOR POROZUMĚNÍ
#

@book Richard Bandler, 1992; Magic in Action ISBN 978-0916990145

@bbok Richard Bandler, 1985; Using Your Brain-For a Change: Neuro-Linguistic Programming ISBN 978-0911226270

@book George Lakoff & Mark Johnson, 1980; Metaphors We Live By ISBN 978-0226468013

@book Steve @ Connirae Andreas, 1988; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions ISBN 978-0911226294

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI SE ZPŮSOBEM, JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK V POROZUMĚNÍ VZOR
#

“Nejsem si jistý, jestli tomu vzoru rozumím, ale jsem si jistý, že s ním dokážu zmást všechny ostatní.” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Můj zájem o ZPŮSOBY, JAK DOSÁHNOUT VĚDOMÍ, PŘEMĚNIT NESMYSL V POCHOPENÍ VZORCE vznikl hledáním spolehlivých technik, které bych mohla použít ke zlepšení svého života a života druhých. Techniky NLP jsem se naučil na seminářích NLP, na setkáních, od přátel, z knih, článků a video a audio kurzů. Praktikoval jsem sám se sebou i s ostatními a mohu říci, že mé celkové zkušenosti jsou dobré. Transformace kinestetických vjemů je jednou z ceněných technik, se kterými jsem se setkal. Doporučuji však, abyste si pro své první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR ZPŮSOBU, JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K POZNÁNÍ, PROMĚNIT ZMATEK VE VZOR POROZUMĚNÍ
#

Zmatek a porozumění jsou dva odlišné vnitřní prožitky, které lze rozlišit na základě určitých charakteristik, jako je vizuální zobrazení, zvuk a vzdálenost. Pochopením rozdílů mezi zmatkem a porozuměním můžete použít specifický vzorec, který zmatek změní na porozumění. Tento vzorec zahrnuje identifikaci zmatku a nalezení podobné zkušenosti, které rozumíte, porovnání jejich rozdílů, změnu zmatku tak, aby odpovídal porozumění, a testování změn, dokud nedosáhnete porozumění.

Pravidelné cvičení a trpělivost jsou pro hluboké pochopení čehokoli klíčové. Kromě toho může být při potížích prospěšné hledat podporu u druhých. Pamatujte, že každý má svůj jedinečný proces porozumění a zkoumání různých perspektiv může rozšířit vaše schopnosti porozumění.

📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors

Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

🤤 JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
🕙 25 min
🎯 TECHNIKA SWISH, PRŮVODCE ZMĚNOU CHOVÁNÍ KROK ZA KROKEM
🕙 19 min
🪜 PŘEMĚNA TRAUMATU NA ODRAZOVÝ MŮSTEK PRO OSOBNÍ POSÍLENÍ
🕙 25 min