Přeskočit na hlavní obsah

NAUČTE SE, JAK SE ZDRAVĚ VYROVNAT SE ZÁRMUTKEM A ZTRÁTOU A NAJÍT NA SVÉ CESTĚ UZDRAVENÍ.

Image credit - [Karolina Grabowska](https://www.pexels.com/photo/sad-women-hugging-on-a-couch-6135082/)
Image credit - Karolina Grabowska
 1. ČLÁNKY/

🕯️ PŘEMĚNA ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V ZDROJ

🗂️ Knowing 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP
🕙 18 min
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Každá ztráta je způsob, jak se upozornit na to, čeho chcete více.” - Connirae Andreas

📄 ABSTRAKT PŘEMĚNY SMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

Překonání zármutku a ztráty je náročná, ale nezbytná cesta. Smutek je přirozenou reakcí na ztrátu a je důležité dovolit si plně prožívat své emoce. Neexistuje správný nebo špatný způsob truchlení a každý ho prožívá jinak.

Existuje mnoho věcí, které vám pomohou se ze zármutku uzdravit, například si s někým promluvit o tom, jak se cítíte, zapojit se do podpůrné skupiny pro pozůstalé, pečovat o sebe a mít se sebou trpělivost. Uzdravení trvá dlouho a neexistuje žádný časový plán pro dokončení tohoto procesu.

Smutek je součástí života a učí nás milovat a ztrácet. Je důležité si uvědomit, že nejste sami a že každý rok truchlí miliony lidí. Smutek je učitel, transformátor, dar, tajemství, příběh lásky, požehnání a cesta.

Když se odloučíme, ztrácíme kontakt s přáteli a rodinou, a přesto si uchováváme zdroje společného času.

VÝHODY PŘEMĚNY ZÁRMUTKU A ZTRÁTY NA HODNOTU A ZDROJ
#

“Smutek je cesta. Je to cesta sebepoznání, uzdravení a růstu.” - Neznámý

Smutek je přirozenou a zdravou reakcí na ztrátu. Je to způsob, jak můžeme zpracovat svou bolest a začít se uzdravovat. Přestože smutek může být obtížnou a bolestivou zkušeností, jeho překonání přináší mnoho výhod.

1. Zlepšení duševního a fyzického zdraví

Zármutek může poškodit naše duševní i fyzické zdraví. Může vést k depresi, úzkosti, stresu a řadě dalších zdravotních problémů. Překonání zármutku může přispět ke zlepšení našeho duševního i fyzického zdraví tím, že sníží stres, zlepší kvalitu spánku a posílí náš imunitní systém.

2. Zvýšená odolnost

Odolnost je schopnost odrazit se od nepřízně osudu. Překonání zármutku nám může pomoci stát se odolnějšími. Když prožijeme ztrátu, učíme se, jak se vyrovnat s těžkými emocemi a výzvami. Tyto znalosti a zkušenosti nám mohou pomoci čelit budoucím výzvám s větší silou a odvahou.

3. Hlubší vztahy

Smutek nás může sblížit s lidmi, které milujeme. Když se o svůj zármutek podělíme s ostatními, může to posílit naše vztahy a vytvořit hlubší pouto důvěry a porozumění.

4. Zvýšená úcta k životu

Smutek nám může pomoci ocenit vzácnost života. Když prožíváme ztrátu, připomíná nám to, jak je život křehký a pomíjivý. To nás může vést k tomu, abychom žili plněji a vážili si okamžiků, které prožíváme s lidmi, které milujeme.

5. Posttraumatický růst

Zármutek je sice těžká zkušenost, ale může také vést k posttraumatickému růstu. Posttraumatický růst je proces, při kterém se z traumatického zážitku dostáváme silnější a odolnější. Překonání zármutku nám může pomoci rozvinout nové pohledy, perspektivy a silné stránky.

🏛️ POČÁTKY A PRINCIPY PŘEMĚNY ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

Počátky překonávání zármutku a ztráty sahají až k nejstarším lidským civilizacím. Například ve starověkém Egyptě existovaly propracované rituály a obřady spojené se smrtí a truchlením. Cílem těchto rituálů bylo pomoci žijícím zpracovat jejich zármutek a zesnulým pomoci při přechodu do posmrtného života.

Ve starověkém Řecku filozofové jako Aristoteles a Platón psali o významu smutku v procesu uzdravování. Věřili, že smutek je přirozenou a nezbytnou reakcí na ztrátu a že je důležité nechat se plně zarmoutit.

Ve středověku hrála křesťanská církev ústřední roli v poradenství pro pozůstalé. Kněží a jeptišky poskytovali truchlícím útěchu a podporu a pomáhali jim pochopit smysl jejich ztráty ve světle jejich náboženského přesvědčení.

V 19. století vedl rozvoj psychologie k novému chápání zármutku a ztráty. Sigmund Freud, otec psychoanalýzy, navrhl, že zármutek je proces truchlení, během něhož se jedinec postupně odpoutává od zesnulé osoby. Další první psychologové, například John Bowlby a Elisabeth Kübler-Rossová, vytvořili teorie o různých stádiích zármutku.

Ve 20. století bylo vyvinuto několik nových poradenských terapií pro pozůstalé. Tyto terapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie (CBT) a terapie přijetí a odevzdání (ACT), se zaměřují na pomoc lidem zdravě se vyrovnat se zármutkem.

PRINCIPY PŘEMĚNY ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

Smutek je přirozenou a zdravou reakcí na ztrátu. Je to způsob, jak můžeme zpracovat svou bolest a začít se uzdravovat. I když může být zármutek obtížnou a bolestnou zkušeností, mnoho zásad nám může pomoci jej překonat.

1. Dovolte si cítit své emoce. Nesnažte se je držet v sobě. Je důležité přiznat si své pocity, i když jsou bolestivé. Truchlení se může projevovat různými způsoby, například smutkem, hněvem, pocitem viny a osamělostí. Pro uzdravení je důležité dovolit si prožívat všechny své emoce.

2. Promluvte si s někým o tom, jak se cítíte. Může to být přítel, člen rodiny, terapeut nebo smuteční poradce. Rozhovor o vašem zármutku vám může pomoci pochopit smysl vaší ztráty a necítit se tak osaměle.

3. Zapojte se do podpůrné skupiny pro pozůstalé. Může to být skvělý způsob, jak se spojit s dalšími lidmi, kteří prožívají podobné zkušenosti. Podpůrné skupiny pro truchlící mohou poskytnout podporu, společnost a porozumění.

4. Pečujte o sebe. Jezte zdravě, dostatečně spěte a pravidelně cvičte. Důležité je také vyhýbat se nezdravým mechanismům zvládání stresu, jako je alkohol a drogy. Péče o sebe vám pomůže získat sílu a odolnost, abyste se mohli vyrovnat se zármutkem.

5. Buďte k sobě trpěliví. Uzdravení vyžaduje čas. Pro překonání zármutku neexistuje žádný pevně stanovený časový plán. Je důležité mít se sebou trpělivost a dopřát si čas, který potřebujete k uzdravení.

Zde je několik dalších tipů, které vám mohou pomoci překonat zármutek a ztrátu:

 • Najděte zdravé způsoby, jak vyjádřit svůj smutek. Může to být psaní, psaní deníku, umělecká tvorba, učení se novým dovednostem, setkávání s novými lidmi nebo pobyt v přírodě. Hledání zdravých způsobů vyjádření zármutku vám může pomoci zpracovat emoce a začít se uzdravovat.

 • Najděte smysl a cíl svého života. Po ztrátě může být obtížné najít smysl a cíl života. Je však důležité si uvědomit, že váš život má stále hodnotu a smysl. Najděte si věci, které vám přinášejí radost a díky kterým se cítíte naživu.

 • Pomoc druhým. Pomoc druhým je skvělý způsob, jak najít smysl a cíl svého života. Může vám také pomoci cítit se méně osaměle a navázat kontakt s ostatními.

 • Pokud se objeví něco lepšího, netruchlete nad ztrátou. Hledejte nové příležitosti, aktivity, místa a lidi.

Překonání zármutku a ztráty je cesta. Je to cesta, která vyžaduje čas a úsilí, ale stojí za to. K uzdravení ze ztráty vám může pomoci mnoho zásad. Dovolte si prožívat své emoce, promluvte si s někým o tom, jak se cítíte, přihlaste se do podpůrné skupiny pro pozůstalé, pečujte o sebe a buďte k sobě trpěliví. S časem a podporou můžete překonat zármutek a ztrátu a znovu žít plnohodnotný život.

🗨️ PRŮVODCOVSTVÍ ÚČASTNÍKŮ
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 TRANSFORMACE SMUTKU A ZTRÁTY DO HODNOTOVÉHO A ZDROJOVÉHO SCÉNÁŘE NA ZÁKLADĚ ZKOUMÁNÍ VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Smutek je učitel. Učí nás lásce, ztrátě a odolnosti.” - Neznámý

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Truchlím nad ztrátou partnera delší dobu a ráda bych pokračovala.”

Vlad: “Zažil jsi někdy smutek? Můžete vybrat tu nejvýznamnější událost?”

Klient: “Před lety jsem přišla o babičku a před pěti lety mi zemřel otec.”

Vlad: “Když teď přemýšlíte o svém partnerovi a uvědomujete si, že vám něco chybí, co vidíte? A když vidíte svého partnera, přemýšlejte o tom, čeho si na něm ceníte.”

Klient: Klientka: “Svého partnera jsem viděla v minulosti, když ještě žil. V přítomnosti vidím jeho průhledný obraz, který se staticky překrývá. A v budoucnosti je stejný jako v přítomnosti.”

Vlad: “Za chvíli se ti uleví a získáš většinu vzpomínek. Mezitím si vzpomeňte na člověka, který vám není na dosah, a když na něj budete myslet, zažijete vděčnost a zdroje, o které se s vámi podělil.”

Klient: “Mám Annu, mou učitelku hudby z vysoké školy.”

Vlad: “A jak ji představujete? Co vidíš? Věnujte pozornost submodalitám. Ukažte rukama, kde se nachází reprezentace Anny. Všímejte si velikosti, vzdálenosti, spojení atd.”

Klient: “Je přede mnou, v životní velikosti, v barvě života, vznáší se na dosah ruky. Mohu ji zavolat, je vzdálená jen 7000 mil. Pohybuje se a já ji vidím v minulosti. Vidím ji na zemi, uzemněnou.” Vlad: “Nyní porovnejte tato dvě zobrazení dohromady a všimněte si dalších rozdílů.”

Klient: “Vidím ho v budoucnosti staticky, zdá se mi bližší, nemá kontext, zatímco Annu vidím v jiném kontextu. Můj partner je to jen přede mnou, zatímco Anna je v minulosti, vlevo.”

Vlad: “Zkontrolujte zvuk.” Klient: “Hlas mého partnera přichází nějak zdola.”

Vlad: “Pro rekapitulaci vnímáte svého partnera jako většího než život, statického, bez kontextu, vznášejícího se, s průhledným překrytím, se smytou barvou pleti, blízkého a on je v budoucnosti, slyšíte hlas jako přicházející zdola. Anna, vaše vynalézavá učitelka hudby, je v životní velikosti, pohyblivá, zakotvená v kontextu, v minulosti, hlas vychází z jejích úst. Nyní tuto zkušenost proměníme v podobný zdroj, jakým je vaše učitelka hudby. Máte nějaké námitky proti tomu, abyste svého partnera vnímali vynalézavým způsobem?”

Klient: “Jsem kongruentní. Pojďme na to.”

Vlad: “Dovolte reprezentaci svého partnera, aby se přesunula do minulosti, protože tam je, jak jde realita, a jemně mu dovolte, aby se uzemnil, upravte vzdálenost a velikost, umístěte ho do situace, kdy sdílel své zdroje, a pozorujte hlas, který prochází jeho ústy ve vašem tempu a rychlosti.”

Klient: Klient: “Všiml jsem si změny.”

Vlad: “Dobře. Jak si všímáte změny, porovnejte nyní zobrazení Anny se svým partnerem. Je v tom nějaký rozdíl?”

Klient: Klientka: “Cítím se ztracená, když myslím na svého partnera.” Vlad: “Když přemýšlíte o Anně, máte pocit přítomnosti, že? I když už není mezi vámi.”

Klient: Klientka: “Zažila jsem, že mi chybí, a uvolnila jsem se, že se změnil i můj pocit vůči partnerovi, který se změnil spíše na chybění než na ztrátu.” Vlad: “Pokračování: Požádám vás, abyste vytvořili reprezentaci hodnoty, která byla/je významná a bude vám sloužit jako zdroj od vašeho partnera. Může jich být více než jedna. Nechte ji vzniknout jako smysl, symbol nebo reprezentaci. A jak přijímáte tyto hodnoty, které si chcete ponechat, dovolte těmto hodnotám, aby se integrovaly tak, jak je to pro vás jako osobu nejvhodnější v přítomnosti i v budoucnosti.”

Klient: “Vidím, jak se v budoucnu budu vyvíjet s hodnotami.” Vlad: “Rozšiřujme to, kým se stáváte, pomocí poznatků a významných hodnot od vašeho partnera prostřednictvím vaší budoucnosti. Dovolte si vnímat průběžné naplňování vašeho růstu v celém vašem těle nyní, v budoucnosti.”

Klient: Klient: “To je neuvěřitelné. Váha se snížila. Moc děkuji.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCES PŘEMĚNY SMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

 1. Zjištění struktury zkušenosti pomocí submodalit

 2. Zjistěte rozdíly mezi ztrátovostí a vynalézavostí.

 3. Vytvářejte křížové vazby a integrujte vynalézavost

 4. Získat hodnotu ze ztráty a začlenit ji do budoucnosti.

 5. Použijte proces celistvosti, transformaci jádra a trans k získání kinestetického vjemu.

 6. Pozorování změn

💪 MEDITACE O PŘEMĚNĚ SMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

Najděte si pohodlné místo k sezení nebo ležení. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte.

Připomeňte si svůj zármutek. Dovolte si cítit emoce, které se objeví, bez odsuzování.

Představte si, že váš zármutek je těžké břemeno, které nesete na svých bedrech. Představte si, jak se této zátěže pomalu zbavujete a necháváte ji spadnout na zem.

Nyní si představte, že se váš zármutek proměnil ve světlo. Vidíte, jak toto světlo naplňuje vaše tělo a mysl a osvětluje vaše srdce.

Vnímejte teplo a záři tohoto světla. Vězte, že toto světlo je zdrojem síly, odolnosti a naděje.

S každým nádechem dovolte světlu, aby se rozzářilo a zesílilo.

Podívejte se na sebe, jak toto světlo používáte k léčení sebe i druhých. Vidět se, jak toto světlo používáte k tomu, aby byl svět lepším místem.

Zatímco dýcháte, vnímejte světlo vyzařující z vašeho srdce. Vnímejte lásku a soucit, které toto světlo představuje.

Vězte, že ve svém zármutku nejste sami. Vězte, že váš zármutek se může proměnit v něco ještě krásnějšího a mocnějšího: zdroj světla a lásky.

Až budete připraveni, otevřete oči a vraťte se ke svému dni.

Potvrzení

 • Truchlím, a to je v pořádku.

 • Ve svém zármutku nacházím smysl a cíl.

 • Svůj zármutek využívám k tomu, aby se svět stal lepším místem.

 • Jsem naplněn světlem a láskou.

 • Jsem silná, odolná a plná naděje.

Tyto afirmace si můžete opakovat během meditace nebo kdykoli během dne, když pociťujete smutek.

▶️ VIDEO O PŘEMĚNĚ ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

▶️ Youtube - Treating Loss and Depression with NLP - Steve Andreas Client Session

❔ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
#

Otázka: Co to znamená, že se zármutek mění v hodnotu?

Odpověď: Když se zármutek promění v hodnotu, znamená to, že ve svém zármutku nacházíme smysl a účel. Svůj zármutek začneme vnímat jako příležitost k růstu a transformaci. Můžeme také zjistit, že nám zármutek pomáhá navázat hlubší kontakt s druhými lidmi a ocenit vzácnost života.

Otázka: **Jak mohu přeměnit svůj smutek v hodnotu?

Odpověď: * Najděte ve svém zármutku smysl a cíl. Může jít o dobrovolnickou činnost ve prospěch věci, na které vám záleží, psaní o svých zážitcích nebo uměleckou tvorbu.

Otázka: Jaké jsou příklady přeměny zármutku na hodnotu?

Odpověď: Zde je několik příkladů, jak se smutek může proměnit v hodnotu:

 • Člověk, který ztratil blízkého člověka, může založit nadaci s cílem získat peníze na výzkum nemoci, která jeho blízkého připravila o život.

 • Osoba, která ztratila dítě, může založit blog, aby se podělila o svůj zármutek a nabídla podporu ostatním rodičům, kteří ztratili dítě.

 • Člověk, který prochází rozvodem, může založit koučovací firmu, aby pomáhal ostatním lidem, kteří procházejí rozvodem.

Otázka: **Je možné přeměnit veškerý smutek na hodnotu? **

Odpověď: I uprostřed nejtěžšího zármutku je možné najít okamžiky, které mají smysl a cíl.

Otázka: Jak poznám, že se můj zármutek mění v hodnotu?

Odpověď: Zde je několik příznaků, že se váš smutek může změnit v hodnotu:

 • Můžete mluvit o svém zármutku, aniž byste se cítili přetíženi.

 • Ve svém zármutku můžete najít smysl a cíl.

 • Můžete se spojit s ostatními, kteří také truchlí, a získat tak podporu.

 • Cítíte se odolnější a máte větší naději do budoucna.

Pokud pociťujete některý z těchto příznaků, je to dobré znamení, že se váš smutek mění v hodnotu.

😆 VTIPY O PŘEMĚNĚ ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

 • Když Sam zemřel, odkázal v závěti 50 000 dolarů na honosný pohřeb. Rose, Samova žena, se při odchodu posledních účastníků obrátila na Sadie, svou nejstarší přítelkyni, a řekla: “Jsem si jistá, že Sam by měl radost.”

Sadie se přiblížila a zašeptala: “Určitě máš pravdu.” Pak se zeptala: “Řekni mi, kolik to opravdu stálo?” Rose odpověděla: “Všechno.” “50,000.”

“Ne!” “Chci říct, že to bylo moc hezké, ale vážně - 50 000 dolarů?” Sadie vykřikla.

Pinky přikývl. “Pohřeb stál 6500 dolarů. Dal jsem církvi 500 dolarů, aby kněz mohl sloužit bohoslužby. Nápoje a jídlo budou stát dalších 500 dolarů. Ostatní se přesunuli směrem k pamětnímu kameni.” Všichni se usmáli. Sadie si pospíšila s výpočtem: “42 500 dolarů za pamětní kámen? Jak je přesně velký?” Sedm karátů.

 • Po našem příjezdu jsem chvíli čekal v koutě. Pak ke mně přistoupil nějaký muž a řekl mi: “Měl by sis užívat života, chlapče, a radovat se, protože čas letí.” Teď se na mě podívejte, já jsem se nebavil." Pak se vzdálil a přejel mi rukou po hlavě.

Otec mě přiměl, abych se se zesnulým před jeho odchodem rozloučil. Byl jsem šokován, když jsem viděl, že muž, který se mnou mluvil v rohu, byl také uvnitř rakve, když jsem ji otevřel!

Poté jsem měl několik let problémy s usínáním. Měl jsem psychické onemocnění a časté noční můry, takže jsem se bál být sám. Chodila jsem k mnoha psychologům. V průběhu dospívání jsem měla spoustu turbulencí, včetně toho, že jsem v noci nezhasínala světlo.

Po letech jsem učinil úžasný objev, který zcela změnil můj život.

Ten zesnulý blázen měl bratra dvojče.

 • O den blíž… Začínáte umírat ve chvíli, kdy se narodíte. Proto byste si měli užívat.

 • Jen obchod Protože za to, co dnes uděláte, vyměníte jeden den svého života, záleží na tom, co uděláte.

 • Odložte své starosti. Jediní, kdo nemají problémy, jsou ti, kteří žijí na hřbitovech.

 • Není tomu tak? Nepřemýšlejte o věcech v životě. Přesto se z toho nikdo nedostane živý.

 • Slova, která můžete říkat při sexu a ztrátě:

  • Je to neuvěřitelně obtížné.

  • Mám zlomené srdce.

  • Láme mi to srdce, protože se to stalo tak náhle.

  • To je velmi škodlivé.

  • Je přirozené plakat.

  • Jsem rád, že jste přišel/la.

  • Nečekal jsem, že to skončí tak rychle.

  • Bylo to úžasné, ale teď se musíme rozloučit.

  • Je mi velmi líto, že jsem přišel za těchto podmínek.

  • Děti by tu neměly být.

  • Nevím, jak tuto situaci objasnit.

  • Bylo to velmi předčasné.

  • Potřebuješ kapesník?

🦋 METAFORY O PŘEMĚNĚ ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

 • Z vyprahlého lesa na rozkvetlou louku: Zármutek v nás může zanechat pocit vyprahlosti a neplodnosti, ale s časem a péčí můžeme znovu vyrůst a rozkvést jako louka.

 • Od rozbitého zrcadla k mozaikovému dílu: Zármutek může rozbít naše sebevědomí, ale s odvahou a kreativitou se můžeme znovu poskládat do něčeho ještě krásnějšího a jedinečnějšího.

 • Od ztraceného kompasu k vůdčí hvězdě: Zármutek v nás může vyvolat pocit ztracenosti a bezvýchodnosti, ale s časem a přemýšlením můžeme najít svou vnitřní vůdčí hvězdu.

 • Od zlomeného křídla k vzlétajícímu orlu: Zármutek nám může zlomit srdce i duši, ale díky odolnosti a milosti se můžeme povznést nad bolest a vzlétnout jako orli.

 • Od zvětralé lodi k odolnému majáku: Zármutek nás může bičovat jako vlny loď, ale díky pevnosti a síle se můžeme stát odolnými majáky, které provedou ostatní bouří.

 • Od vyhasínající svíčky k hořícímu plameni: Smutek může ztlumit naše světlo, ale díky soucitu a lásce k sobě samému můžeme znovu zažehnout plamen a hořet jasněji než kdykoli předtím.

 • Od tiché symfonie k harmonickému orchestru: Smutek může umlčet naše hlasy, ale s odvahou a spojením se můžeme spojit v orchestr uzdravení a naděje.

 • Od prázdného plátna k živému obrazu: Smutek v nás může zanechat pocit prázdnoty a bez inspirace, ale díky kreativitě a vyjádření můžeme namalovat své živé mistrovské dílo.

 • Od těžkého břemene k jemnému šepotu: Smutek nás může tížit, ale s časem a přijetím se ho můžeme naučit nést s lehkostí a milostí.

 • Od zamotané sítě k utkanému gobelínu: Smutek nás může zamotat do svých vláken, ale s trpělivostí a vytrvalostí můžeme tato vlákna utkat v gobelín odolnosti a síly.

 • Z temného tunelu k zářivému úsvitu: Smutek nás může vést temnými tunely, ale s odvahou a vírou se můžeme vynořit do zářivého úsvitu nového začátku.

 • Od zuřící bouře ke klidnému moři: Zármutek v nás může rozpoutat zuřivé bouře, ale s časem a uzdravením můžeme ve svém srdci najít klid a mír.

 • Z neúrodné pustiny do svěží oázy: Zármutek může proměnit náš život v neúrodnou pustinu, ale díky sebelásce a soucitu můžeme vytvořit svěží oázy výživy a růstu.

 • Od rozbité desky k nové písni: Zármutek nás může držet ve stejných vzorcích, ale s odvahou a zranitelností můžeme napsat nové písně uzdravení a transformace.

 • Z těžkého řetězu na křídla: Smutek nás může připoutat k minulosti, ale díky odpuštění a přijetí sebe sama se můžeme osvobodit a vzlétnout na křídlech naděje.

 • Od rozbité vázy k neocenitelnému dědictví: Zármutek nás může rozbít na kousky, ale s časem a láskou nás lze opravit v dědictví odolnosti a moudrosti.

 • Z uvadlé květiny se stává rozkvetlá růže: Zármutek v nás může vyvolat pocit uvadnutí a porážky, ale se slunečním světlem a vodou můžeme na jaře rozkvést jako růže.

 • Od ztracené ovce k pastýři: V zármutku se můžeme cítit ztracení a osamělí, ale díky soucitu a spojení se můžeme stát pastýři pro ostatní, kteří také truchlí.

 • Od rozbitého kompasu k mapě srdce: Zármutek nás může připravit o cestu, ale s časem a sebereflexí si můžeme vytvořit mapu svého srdce, která nás povede na naší cestě.

 • Od noci duše k zářivému úsvitu probuzení: Zármutek nás může vést hlubinami temnoty, ale s odvahou a odolností se můžeme vynořit do zářivého úsvitu nového probuzení.

 • Z rozbouřené řeky do klidného jezera: Smutek může být jako rozbouřená řeka, která hrozí, že nás odnese, ale s časem a uzemněním můžeme najít klid a mír jako klidné jezero.

 • Z těžkého batohu do lehkého pírka: Smutek nás může tížit, ale díky sebelásce a soucitu se můžeme zbavit tíhy a nést svůj smutek lehce jako pírko.

📚 ZDROJE TRANSFORMUJÍCÍ SMUTEK A ZTRÁTU V HODNOTU A ZDROJ:
#

@book Connirae Andreas, Steve Andreas, 1989; Heart of the Mind: Engaging Your Inner Power to Change with Neuro-Linguistic Programming. ISBN 978-0911226317

@video Resolving Grief - Connirae Andreas

@article Resolving grief

@article Resolving Grief - Connirae Andreas

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S PŘEMĚNOU ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

“Smutek je transformátor. Proměňuje nás v silnější a soucitnější lidi.” - Neznámý

 • Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Zažil jsem smutek nad vztahy a místy, ztratil jsem 3 TB důležitých dat nashromážděných za 10 let a šel jsem dál. V tomto tisíciletí jsem přišel o tátu. Pracoval jsem v pohřebním ústavu a denně jsem přicházel do styku se zármutkem a ztrátou. Naučil jsem se, že nejdůležitější je cesta a cenit si všech událostí. Proces, který jsem se naučila od Connirae Andreas, usnadňuje transformaci a zdroje a používá se nad věcmi, vztahy a příležitostmi. Byla jsem ohromen, když jsem proces použil během vztahu s partnerem, který se připravoval na odloučení, a zjistil jsem, že snižuje závislost a zároveň posiluje naše spojení. Od té doby provádím proces před odchodem při jakékoli práci, činnosti nebo vztahu.

✏️ ZÁVĚR PŘEMĚNA ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V HODNOTU A ZDROJ
#

Zármutek může být silným transformačním zážitkem. Může nám pomoci ocenit vzácnost života a důležitost našich vztahů. Může nás také naučit odolnosti a soucitu.

Když překonáme zármutek a ztrátu, staneme se silnějšími a odolnějšími osobnostmi. Získáváme také hlubší porozumění sobě samým a světu kolem nás. Tato nově nabytá moudrost a síla může být cenným zdrojem pro nás i pro ostatní.

Pokud truchlíte, pamatujte, že nejste sami. K dispozici je mnoho zdrojů, které vám pomohou vyrovnat se se zármutkem a uzdravit se. S časem a podporou můžete překonat svůj zármutek a najít novou hodnotu ve svém životě.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Nov 6, 2023), 🕯️ PŘEMĚNA ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V ZDROJ https://innerknowing.xyz/cs/post/20231106-grief-resource/

🗂️ Knowing 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

✂️ DOST JE DOST VZOR SITUACI NELZE TOLEROVAT
🕙 20 min
👻 JAK ZMĚNIT VÍRU NEBO PŘESVĚDČENÍ
🕙 16 min
☯️ SLADĚNÍ MYSLI S TĚLEM A DUŠÍ
🕙 18 min