Přeskočit na hlavní obsah

SWISH JE RYCHLÁ METODA PRO ZMĚNU NÁVYKŮ NEBO REAKCÍ PROPOJENÍM DVOU REPREZENTACÍ POMOCÍ POSUVNÉHO POSUNU SUBMODALITY, KTERÁ PŘESMĚRUJE MYSL.

🎯 TECHNIKA SWISH, PRŮVODCE ZMĚNOU CHOVÁNÍ KROK ZA KROKEM
 1. Články/

🎯 TECHNIKA SWISH, PRŮVODCE ZMĚNOU CHOVÁNÍ KROK ZA KROKEM

📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors
🕙 19 min
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Pexel - Morriz 95

“Chodit s někým po Swish je jako: nelilili se mi klauni, ale teď mi připadáš docela okouzlující?” - Neznámý

📄 ABSTRAKT TECHNIKY SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

The Swish: Mocná technika NLP pro změnu návyků

Technika Swish je určena k přeměně nežádoucích návyků nebo reakcí. Funguje tak, že propojuje dvě mentální reprezentace pomocí klouzavého posunu submodality, čímž účinně přesměrovává reakce mysli.

Principy hry Swish

Swish, který původně vyvinul Richard Bandler, se tradičně používal k odstranění nutkavého chování, jako je kouření. Ve své klasické podobě spočíval ve zmenšování spouštěcího obrázku (např. cigarety) a současném zvětšování žádoucího sebeobrazu (např. nekuřáka) a posunu dílčích modalit (např. jasu, velikosti) v obou obrazech.

Přizpůsobení a aplikace

Swish je však přizpůsobitelný a lze jej upravit tak, aby řešil různé problémy, a to změnou použitých submodalit, jakož i povahy spouštěcích a sebepoznávacích obrázků. Díky této univerzálnosti jej lze využít k přeměně negativních sebeobrazů na pozitivní nebo k zavedení nového chování.

Účinnost a přínosy

Swish se ukázal jako účinná a efektivní technika pro vytvoření trvalých změn v chování. Její jednoduchost a snadné použití ji činí přístupnou jednotlivcům, kteří se snaží překonat nežádoucí návyky nebo vzorce.

Shrnutí: Swish je technika NLP, která kombinuje posuny submodality s mentálními představami, aby přesměrovala reakce mysli a změnila chování. Její přizpůsobivost a účinnost z ní činí cenný nástroj pro osobní růst a změnu.

VÝHODY TECHNIKY SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

“Zkusil jsem Swish, abych byl trpělivější. Teď jsem zen jako čert… a sleduji, jak barva schne… velmi, velmi pomalu.” - Neznámý

 • Rychlá a účinná změna návyků: Technika Swish dokáže rychle a účinně změnit nežádoucí návyky nebo reakce přesměrováním reakcí mysli.
 • Generativní a evoluční: Swish funguje tak, že člověka generativně nasměruje, vede ho k požadovaným výsledkům a podporuje neustálé pozitivní změny.
 • Řeší různé problémy: Techniku lze přizpůsobit tak, aby řešila širokou škálu problémů, od odstranění nutkavého chování až po vytvoření nového a proměnu sebepojetí.
 • Jednoduchost a snadnost použití: Swish je jednoduchá technika, kterou si lze snadno osvojit a aplikovat, takže je přístupná i jednotlivcům, kteří usilují o osobní růst a změnu.
 • Trvalé změny chování: Swish prokazatelně účinně pomáhá vytvářet trvalé změny chování a pomáhá lidem překonat nežádoucí návyky a vzorce.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY TECHNIKY SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

Techniku Swish vyvinul Richard Bandler, jeden ze zakladatelů neurolingvistického programování (NLP). Technika byla poprvé popsána v Bandlerově knize “Using Your Brain-for a CHANGE” (1985) a rozpracována do sluchových a kinestetických submodalit Stevem a Connirae Andreasovými v jejich knize Change Your Mind and Keep the Change: V knize Pokročilé intervence submodalit NLP (1988).

PRINCIPY TECHNIKY SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

 • Swish je rychlý způsob, jak změnit nežádoucí chování nebo jinou nežádoucí reakci.
 • Swish zahrnuje propojení dvou reprezentací (nápovědného obrazu a požadovaného sebeobrazu) pomocí posuvného posunu submodality.
 • Swish je generativní řešení, které lze použít k vytvoření téměř jakékoli požadované změny.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ TECHNIKOU SWISH, KTERÁ JE PRŮVODCEM KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ.
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 TECHNIKA SWISH, PRŮVODCE ZMĚNOU CHOVÁNÍ KROK ZA KROKEM NA ZÁKLADĚ ZKOUMÁNÍ VLADIMIRA KLIMSY
#

“Úspěšně jsem použil Swish, abych se lépe vyspal. Nyní mohu usnout kdekoli a kdykoli… včetně důležitých schůzek.” - *Neznámý"

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Chci se zbavit strachu z veřejného vystupování, protože mě za několik týdnů čeká důležitá prezentace.”

Vlad: “Můžeš mi říct něco víc o tom, co se děje, když musíš přednášet?”

Klient: “Srdce se mi rozbuší, zpotí se mi dlaně a hlas se mi zlomí. Mám pocit, že mě všichni odsuzují, a v hlavě mi zůstává prázdno. Je to hrozné!”

Vlad: Veřejné vystupování může být pro mnoho lidí nervy drásající. Byl bych rád, kdybyste si vzpomněli na veřejné vystupování, na to, jak jste viděli své ruce očima. Aby to byl náš první obraz. Přemýšlejte o něčem, co umíte dobře. Při pohledu na sebe víte, že tyto znalosti, zkušenosti a dovednosti máte, i když tuto činnost v tomto podání možná neděláte. Představte si sami sebe jako člověka, kterému už nedělá problém mluvit na veřejnosti. Máte znalosti, možnosti a prostředky a už to pro vás není problém. Udělejte film šťavnatý a přidejte trochu posypu. Nabijte tento film do katapultu na dálku, který ho hodí do středu vaší prezentace filmu strachu a rozbije ho na kousky, takže to, co zůstane, budete vy schopní a zářící.

Klient: Dobře, už se vidím. Stojím sebevědomě. Cítím se klidný a mám vše pod kontrolou.

Vlad: Skvělé! Teď přichází “Swish”. S rychlým zvukem “švih” v mysli uvolni katapult a rychle přepni oba filmy. Nechte film strachu rozpadnout na malé kousky, zatímco na jeho místo nastoupí živý, plnobarevný film vašeho schopného já. Vnímejte, jak vás zaplavují pozitivní emoce vašeho vytouženého výsledku.

(zvukový efekt Whoosh)

Klient: Páni, to byl silný pocit! Obrázek mého pocitu úzkosti právě zmizel a teď mi mysl zaplňuje schopná představa.

Vlad: Výborně. Znovu nabijeme katapult a velmi rychle vyměníme filmy. A znovu a znovu a znovu a znovu.

Klient: Cítím se mnohem klidnější a schopnější.

Vlad: Úžasné. Nyní se pomalu vraťte k dechu. Ještě několikrát se zhluboka nadechněte a integrujte tento pozitivní stav do svého bytí.

Klient: Děkuji, pomohlo mi to!

Vlad: “Zážitek přetrvá. A můžete ji použít na další různé druhy chování. Chcete-li se hluboce propojit, můžete zvážit metodu Jádrová transformace od Connirae Andrease. Dovolte mi, abych vás v příštích 30 minutách provedl.”

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

Core transformation

Klient: “Něco se změnilo. Cítím se teď uvolněnější a propojená se svým vnitřním já. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač. Ze stavu hlubokého spojení, které prozařuje, proměňuje a obohacuje váš prvotní pocit. Jak se cítíte nyní a v budoucnu?”

Klient: Klient: “Já jsem své tělo a mé tělo jsem já. Jsem ve vztahu s každým a tento vztah začíná u mě. Změnil jsem se. Moc děkuji.”

Vlad: “To rád slyším. Hodně štěstí.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCESNÍ TECHNIKA SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

Vizuální technika SWISH
#

Krok 1: Identifikace nápovědného obrázku

 • Najděte si obrázek chování, které chcete změnit.

Krok 2: Určení požadovaného sebeobrazu

 • Představte si sami sebe jako člověka, pro kterého to už není problém.

Krok 3: Stanovení posunů submodality

 • Identifikujte submodality, které se liší mezi nápovědným obrázkem a požadovaným sebeobrazem.
 • Můžete si například všimnout, že nápovědný obrázek je malý a tmavý, zatímco požadovaný obraz sebe sama je velký a světlý.

Krok 4: Vytvoření swish

 • Představte si vedle sebe nápovědný obrázek a požadovaný obraz sebe sama.
 • Rychle měňte submodality nápovědného obrázku tak, aby odpovídaly submodalitám požadovaného sebeobrazu.
 • Například zvětšete a zesvětlete nápovědný obrázek a současně zmenšete a ztmavte požadovaný obraz sebe sama.

Krok 5: Opakování švihu

 • Švihnutí několikrát opakujte, dokud nápovědný obrázek nezmizí a požadovaný obraz sebe sama se nestane výraznějším.

Krok 6: Otestujte swish

 • Znovu se zamyslete nad nápovědným obrázkem. Pokud byl švih úspěšný, měl by nyní nápovědný obrázek vyvolat žádoucí představu o sobě namísto nežádoucího chování.

Auditní technika SWISH
#

 • Krok 1: Identifikace zvuku nápovědy

 • Identifikujte zvuk, který vyvolává nežádoucí chování.

 • Krok 2: Určení požadovaného sebepojetí

 • Vytvořte zvuk, který představuje požadované chování.

 • Krok 3: Stanovení posunů submodality

 • Identifikujte submodality, které se liší mezi zvukem nápovědy a požadovaným vlastním hlasem.

 • Můžete si například všimnout, že zvuk nápovědy je hlasitý a ostrý, zatímco požadovaný vlastní hlas je tichý a uklidňující.

 • Krok 4: Vytvoření swish

 • Představte si vedle sebe zvuk nápovědy a požadovaný vlastní hlas.

 • Rychle měňte submodality nápovědního zvuku tak, aby odpovídaly submodalitám požadovaného vlastního hlasu.

 • Například zjemněte a zklidněte zvuk nápovědy a zároveň zesilte a zostřete požadovaný vlastní hlas.

 • Krok 5: Opakování švihu

 • Švihnutí několikrát opakujte, dokud se zvuk nápovědy nevytratí a požadovaný vlastní hlas se nestane výraznějším.

 • Krok 6: Otestujte swish

 • Znovu přehrajte zvuk nápovědy. Pokud byl swish úspěšný, měl by nyní zvuk cue vyvolat požadovaný samohlásek namísto nežádoucího chování.

Kinestetická technika SWISH
#

 • Krok 1: Identifikujte vjem nápovědy

 • Identifikujte fyzický pocit, který spouští nežádoucí chování.

 • Krok 2: Určení požadovaného pocitu ze sebe sama

 • Vytvoření pocitu, který představuje požadované chování.

 • Krok 3: Stanovení posunů submodality

 • Identifikujte dílčí modality, které se liší mezi pocitem z narážky a požadovaným pocitem.

 • Například si můžete všimnout, že cue pocit je spojen s pocitem napětí, zatímco požadovaný pocit je spojen s pocitem uvolnění.

 • Krok 4: Vytvoření swish

 • Vizualizujte si vedle sebe pocit nápovědy a požadovaný vlastní pocit.

 • Rychle měňte dílčí modality vjemů, aby odpovídaly dílčím modalitám požadovaného vlastního pocitu.

 • Například, aby byl pocit narážky uvolněnější a méně napjatý a zároveň aby byl požadovaný pocit sebe sama intenzivnější a znatelnější.

 • Krok 5: Opakování švihu

 • Švihnutí několikrát opakujte, dokud se pocit nápovědy nevytratí a požadovaný pocit sebe sama se nestane výraznějším.

 • Krok 6: Otestujte swish

 • Znovu spusťte záchytný bod. Pokud bylo švihnutí úspěšné, měl by nyní cue vjem vyvolat požadovaný vlastní pocit namísto nežádoucího chování.

💪 MEDITACE SWISH TECHNIKY, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

Zajistěte si pohodlí: Najděte si klidné místo, kde nebudete rušeni. Posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte, pomalu se nadechněte a úplně vydechněte. S každým nádechem nechte své tělo uvolnit.

Identifikujte svůj problém: Vzpomeňte si na situaci nebo chování, které byste chtěli změnit. Možná je to úzkost z veřejného vystupování, prokrastinace nebo negativní sebepojetí. Jasně se v této situaci představte. Všimněte si emocí a pocitů s ní spojených.

Vytvořte si obraz “před”: Představte si tuto situaci, jako byste byli uvnitř svého těla a viděli své ruce, břicho a nohy. Slyšíte své okolí, dotýkáte se předmětů a cítíte pocity ve svém těle.

Vytvořte si obrázek “po”: Nyní si představte svůj požadovaný výsledek. Představte si sebe, jak rozpustile a sebejistě pronášíte projev, soustředěně řešíte seznam úkolů nebo se cítíte pohodlně a bezpečně ve své kůži. Vytvořte si živou a barevnou představu. Vnímejte pozitivní emoce spojené s tímto úspěchem.

The Swish: Přichází kouzlo! S rychlým zvukem “whoosh” v mysli rychle prohoďte oba obrázky. Uvidíte, jak se váš předchozí obrázek zmenšuje a ztrácí všechny barvy, až se z něj stane malá bezvýznamná tečka, zatímco z tečky se vynoří živý, plnobarevný následný obrázek vašeho úspěchu a zaujme její místo. Vnímejte, jak vás zaplavují pozitivní emoce vašeho vytouženého výsledku. Otevřete oči a podrobně se zamyslete nad obsahem své ledničky. S rychlým zvukem “šup” v mysli oba obrázky rychle prohoďte. Uvidíte, jak se váš předchozí obrázek zmenšuje a vysává všechny barvy, až se z něj stane malá bezvýznamná tečka, zatímco z tečky se vynoří živý, plnobarevný následný obrázek vašeho úspěchu a zaujme její místo. Vnímejte, jak vás zaplavují pozitivní emoce vašeho vytouženého výsledku. Otevřete oči a podrobně se zamyslete nad obsahem své ledničky. S rychlým zvukem “šup” v mysli oba obrázky rychle prohoďte. Uvidíte, jak se váš předchozí obrázek zmenšuje a vysává všechny barvy, až se z něj stane malá bezvýznamná tečka, zatímco z tečky se vynoří živý, plnobarevný následný obrázek vašeho úspěchu a zaujme její místo. Vnímejte, jak vás zaplavují pozitivní emoce vašeho vytouženého výsledku. Otevřete oči a podrobně se zamyslete nad obsahem své ledničky. S rychlým zvukem “šup” v mysli oba obrázky rychle prohoďte. Uvidíte, jak se váš předchozí obrázek zmenšuje a vysává všechny barvy, až se z něj stane malá bezvýznamná tečka, zatímco z tečky se vynoří živý, plnobarevný následný obrázek vašeho úspěchu a zaujme její místo. Vnímejte, jak vás zaplavují pozitivní emoce vašeho vytouženého výsledku. Otevřete oči a podrobně se zamyslete nad obsahem své ledničky.

Zjednodušte si pocit: Podržte si na chvíli tento posilující obraz a pocit. Nechte v sobě rezonovat sebevědomí, motivaci nebo klid z obrazu “po”.

Integrace: Pomalu se vraťte k dechu. Ještě několikrát se zhluboka nadechněte a integrujte tento pozitivní stav do svého bytí.

Otevřete oči: Až se budete cítit připraveni, jemně otevřete oči a nesete si tento pocit možnosti s sebou po celý den.

Praktikou dosáhnete pokroku: Tuto meditaci opakujte denně a zaměřte se na konkrétní problém, který chcete řešit. Při důsledném cvičení může technika Swish pomoci přeprogramovat vaše podvědomí pro trvalou pozitivní změnu.

▶️ VIDEO TECHNIKY SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

▶️ Youtube - Techniky NLP - ukázka Swish Pattern od Steva Andrease - The Standard Swish

❓ FAQ TECHNIKY SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

Technika Swish je mocný nástroj, který pomáhá lidem překonat negativní emoce, omezující přesvědčení a nežádoucí chování. Zde je několik často kladených otázek o technice Swish:

Otázka: Co je to technika Swish?

Odpověď: Technika Swish je jednoduché, ale účinné cvičení, které pomáhá přeprogramovat negativní myšlenkové vzorce a vytvořit pozitivní asociace. Využívá vizualizaci a rychlý mentální přepínač k vytvoření nové nervové dráhy v mozku.

Otázka: Jak funguje technika Swish?

Odpověď: Technika Swish funguje tak, že ukotvuje pozitivní emoční stav k požadovanému výsledku. Zde je rozpis postupu:

 1. Identifikace výzvy: Definujete konkrétní situaci nebo chování, které chcete změnit.
 2. Vytváření obrazů: Vizualizujete si dva obrazy: jeden znázorňující současnou negativní situaci a druhý představující váš požadovaný pozitivní výsledek.
 3. Svištění: Mentálním “švihem” rychle přepínáte mezi negativními a pozitivními představami a ukotvujete pozitivní stav k požadovanému výsledku.

Q: Jaké jsou výhody používání techniky Swish?

Odpověď: Techniku Swish lze použít k různým účelům, včetně:

 • Snížení úzkosti a strachu
 • Překonání omezujících přesvědčení
 • Budování sebedůvěry a sebevědomí
 • Zlepšení motivace a soustředění
 • Zvyšování kreativity a dovedností řešit problémy
 • Zvýšení pozitivní samomluvy

Otázka: Je obtížné naučit se techniku Swish?

Odpověď: Ne, technika Swish je poměrně jednoduchá technika. Hlavními prvky jsou vizualizace a rychlé mentální přepnutí. S trochou cviku ji může účinně používat každý.

Otázka: Jak často mám cvičit techniku Swish?

Odpověď: Čím více budete techniku Swish praktikovat, tím silnější bude spojení mezi požadovaným výsledkem a pozitivním stavem. V ideálním případě cvičte tak dlouho, dokud nezaznamenáte změnu ve svých myšlenkách a chování.

Otázka: Existují nějaká omezení techniky Swish?

Odpověď: Technika Swish může být účinným nástrojem, ale je důležité si uvědomit, že není všelékem. V případě složitých problémů ji lze nejlépe použít ve spojení s dalšími terapeutickými technikami nebo odborným vedením.

Otázka: Mohu techniku Swish použít pro někoho jiného?

Odpověď: Technika Swish je určena pro osobní použití. I když můžete techniku popsat někomu jinému, je nejúčinnější, když si člověk vizualizuje své scénáře a požadované výsledky.

Otázka: Co když “nevidím” obrazy jasně ve své mysli?

Odpověď: Ne každý má silnou vizuální představivost. I tak můžete mít z techniky Swish prospěch, pokud se zaměříte na emoce a pocity spojené s požadovaným výsledkem.

Otázka: Jaký je hlavní nedostatek vzoru swish, jak je popsán ve většině videoprezentací?

Odpověď: Používá žádoucí chování namísto vyvinutého sebeobrazu. Vědomě zvolený obraz určitého chování poskytuje pouze jednu možnost, která nemusí příliš vyhovovat ve srovnání s nekonečnou škálou možných voleb, které může pozitivní sebeobraz nevědomě generovat. Pokud vytvoříte posloupnost od problémového chování k žádanějšímu chování, jedná se v podstatě o řetězení pomocí submodalit, nikoli o švihový vzor. To může fungovat, ale nebude to zdaleka tak spolehlivé a účinné z několika důvodů. Pozitivní sebeobraz je mnohem silněji motivující a generativní než obraz jiného chování.

Otázka: Jakou konkrétní výhodu má prakový swish, kterou standardní swish nemá?

Odpověď: Prak swish má oproti standardnímu swish dvě hlavní výhody:

 1. Může se přizpůsobit rozdílům v reakcích na dílčí modality Standardní swish využívá dvě z hlavních dílčích modalit (velikost a jas), zatímco prak swish využívá tři (velikost, jas a vzdálenost). To znamená, že pokud je hnací submodalitou vašeho klienta (submodalitou, která má největší vliv na jeho reakci) vzdálenost, bude prak swish účinnější.

 2. Může být více “teatrální”, což může být pro klientovo podvědomí zajímavější. Švih prakem zahrnuje vyslání spouštěcího obrazu do dálky a jeho návrat jako nového sebeobrazu. To může být vizuálně poutavější než standardní swish, který zahrnuje pouhou změnu velikosti a jasu obou obrazů. V důsledku toho může být pravděpodobnější, že swish z praku zapojí klientovo podvědomí a vytvoří trvalou změnu.

Otázka: Jak se liší použití změn submodality mezi swishem velikosti/jasnosti a swishem “designéra”?

Odpověď: Klíčový rozdíl mezi swish velikost/jas a swish návrhář je v tom, že swish velikost/jas libovolně používá velikost a jas pro spuštění swish, zatímco swish návrhář umožňuje použití libovolných dílčích modalit, které jsou pro daného klienta výkonné.

 • Změna velikosti/jasnosti je účinná asi v 70 % případů, ale někteří lidé na velikost nebo jas příliš nereagují.
 • Několik lidí reaguje na tlumený obraz intenzivněji než na jasný.
 • Pokud ano, použití jasu obvyklým způsobem swish oslabí, nikoli posílí.

Proto je efektivnější používat “designérský” swish, který umožňuje použití jakýchkoli dílčích modalit, které jsou pro daného klienta silné.

Otázka: Je technika Swish vědecky ověřená?

Odpověď: Přímo o technice Swish existuje jen omezený vědecký výzkum. Nicméně swish jako celek vychází z principů neurovědy a psychologie, které se týkají síly sugesce, vizualizace a schopnosti mozku vytvářet nové nervové dráhy.

Začleněním techniky Swish do své cesty růstu můžete odemknout nové možnosti a vytvořit ve svém životě trvalou pozitivní změnu.

😆 VTIPY O SWISH TECHNICE, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

 • Zkoušel jsem Swish, abych byl produktivnější. Teď můžu skládat prádlo rychlostí blesku… a zároveň zpívat karaoke ve sprše (nádobí je stále špinavé).
 • Šéf: “Použijte Swish k uzavření více obchodů!” Já: “Chcete být milionáři? Teď běžte prodávat ty widgety!” (ticho následované nervózním smíchem)
 • Pokusil jsem se o Swish, abych překonal svůj odpor k zelenině. Teď už je považuju jen za malé křupavé stromky se superschopnostmi… které ale pořád chutnají jako zklamání.
 • Zkusil jsem Swish, abych byl odvážnější. Teď sedím v letadle do náhodné destinace… jen s batohem plným svačiny a nejasným pocitem vzrušení (a rostoucím pocitem paniky).
 • Já po Swishi, abych byl nebojácný: “Pavouci? Výšky? Mluvení na veřejnosti? Tak do toho! Počkat, možná ne všechno najednou…’
 • Používám Swish, abych byl méně nepořádný. Teď je můj pokoj bez poskvrnky… ale všechno je barevně označené a seřazené podle abecedy (v mé mysli vládne chaos).
 • Zkoušel jsem Swish, abych byl více společenský. Teď jsem nejlepší kamarádka s jednou obzvlášť upovídanou veverkou… a ano, začínám pochybovat o svých životních rozhodnutích.
 • Randění po Swishi je jako: ale teď mi připadáš docela roztomilý s tím velkým červeným nosem? A ty nadměrné boty jsou překvapivě praktické… počkej, kam jdeš? “
 • Zkoušel jsem Swish, abych byl lepší zpěvák. Teď dokážu zazpívat melodii s působivou silou plic… ale jen ve sprše (sousedé z toho nejsou nadšení).

🦋 METAFORY O SWISH TECHNICE, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

 • Technika Swish je jako přehození mentálního spínače, který okamžitě přesměruje váš mozek z negativní stopy na pozitivní.
 • Je to jako vymazat rozmazaný obraz vašeho nežádoucího chování a nahradit ho ostrým, živým obrazem vašeho požadovaného výsledku.
 • Představte si techniku Swish jako mentální výhybku na vlakové trati. Rychle přesměrujete své myšlenky z negativně vyjádřeného vlaku na pozitivní vlak.
 • Představte si to jako přepojení mozku bleskem. Technika Swish narušuje staré vzorce a vytváří nová, posilující spojení.
 • Je to jako zasazení semínka možnosti. Technika Swish zasévá semínka pozitivní změny do vašeho podvědomí.
 • Představte si techniku Swish jako mentální katapult. Vystřelíte se z místa omezení směrem k vytouženému úspěchu.
 • Představte si to jako vyleštění surového diamantu. Technika Swish vám pomůže odhalit a rozzářit vaše nejjasnější já.
 • Je to jako ladit radiový kotouč. Technika Swish vám pomůže najít jasnou, pozitivní frekvenci vašich cílů.
 • Představte si techniku Swish jako mentální tlakový hrnec. Vytváříte emocionální náboj požadovaného stavu a uvolňujete ho, abyste vytvořili trvalou pozitivní změnu.
 • Představte si to jako malbu na vybledlou nástěnnou malbu. Technika Swish vám pomůže namalovat nový zářivý obraz vašeho potenciálu.
 • Je to jako defragmentace přeplněného pevného disku. Technika Swish odstraňuje mentální nepořádek a optimalizuje váš mozek pro úspěch.
 • Představte si techniku Swish jako mentální větrný tunel. Jste vytlačeni ze své komfortní zóny a poháněni směrem k požadovanému výsledku.
 • Berte to jako most přes rozbouřené vody. Technika Swish vám pomůže přejít od negativity k pozitivitě.
 • Je to jako přetáčet a přetáčet svůj mentální film. Vystřihnete negativní jevy a přetočíte se k vytoužené budoucnosti.
 • Představte si techniku Swish jako rekalibraci mentálního kompasu. Upravíte svůj vnitřní směr směrem ke svým cílům.
 • Představte si to jako odemknutí skrytých dveří. Technika Swish ve vás odhaluje skryté možnosti.
 • Je to jako vyvěsit vlajku na svůj osobní Everest. Technika Swish vám pomůže vizualizovat váš budoucí úspěch.
 • Představte si techniku Swish jako mentální stroj času. Cestujete z místa omezení do budoucnosti úspěchů.
 • Představte si to jako leštění zašlého zrcadla. Technika Swish vám pomůže vidět se jasněji a pozitivněji.

📚 ZDROJE SWISH TECHNIKY, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

@book Richard Bandler, 1992; Magic in Action ISBN 978-0916990145

@bbok Richard Bandler, 1985; Using Your Brain-For a Change: Neuro-Linguistic Programming ISBN 978-0911226270

@book George Lakoff & Mark Johnson, 1980; Metaphors We Live By ISBN 978-0226468013

@book Steve @ Connirae Andreas, 1988; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions ISBN 978-0911226294

@article How to Ruin the Swish Pattern: “Let me count the ways” by Steve Andreas

@article How to Save the Swish: A Thoughtful Response to Steve Andreas

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S TECHNIKOU SWISH, PRŮVODCE ZMĚNOU CHOVÁNÍ KROK ZA KROKEM
#

“Swish k překonání mého strachu z pavouků? Spíš teď dokážu s děsivým nadšením identifikovat každý typ pavouka.” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Můj zájem o TECHNIKU SWISH, PRŮVODCE ZMĚNOU CHOVÁNÍ KROK ZA KROKEM vyplynul z hledání spolehlivých technik, které bych mohla použít ke zlepšení svého života a života ostatních. Techniky NLP jsem se naučil na seminářích NLP, při shromažďování, od přátel, z knih, článků a video a audio kurzů. Praktikoval jsem sám se sebou i s ostatními a mohu říci, že mé celkové zkušenosti jsou dobré. Některým klientům jsem přizpůsobil techniky swish na míru. Transformace kinestetického vjemu je jednou z ceněných technik, se kterou jsem se setkala. Doporučuji vám, abyste si pro první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

Hádanka: “Přemýšlejte o klientovi, který má strach z představ. Jak uděláte swish?”

✏️ ZÁVĚR TECHNIKY SWISH, PRŮVODCE KROK ZA KROKEM PRO ZMĚNU CHOVÁNÍ
#

Technika Swish je velmi účinný a přizpůsobivý vzorec, který může jednotlivcům pomoci překonat širokou škálu nežádoucího chování a reakcí. Pochopením základních principů techniky Swish a jejím přizpůsobením individuálním potřebám můžete maximalizovat její účinnost a pomoci svým klientům dosáhnout trvalé změny.

Klíčové aspekty přizpůsobení techniky Swish:

 • Identifikujte konkrétní podnět, který vyvolává nežádoucí chování nebo reakci.
 • Vytvořte si jasný a přesvědčivý požadovaný sebeobraz, který představuje požadovanou změnu.
 • Vyberte takové změny submodality, které vytvoří silnou a trvalou asociaci mezi narážkou a požadovaným sebeobrazem.
 • Zvažte, zda místo standardního švihu nepoužít švih z praku, protože je často flexibilnější a účinnější.
 • Začlenění prvků jiných vzorců NLP, jako je identifikace v hlubokém transu nebo generátor nového chování, pro zvýšení účinku techniky Swish.

Přínosy techniky Swish:

 • Zvýšení účinnosti: Přizpůsobením techniky Swish konkrétním potřebám jednotlivce můžete zvýšit její účinnost a maximalizovat pravděpodobnost trvalé změny.
 • Větší flexibilita: Přizpůsobení techniky Swish vám umožní řešit širší škálu problémů a přizpůsobit ji různým kontextům a prezentacím klientů.
 • Zlepšení vztahu: Zapojením klienta do procesu přizpůsobení můžete vybudovat vztah, zvýšit jeho motivaci a podpořit pocit odpovědnosti za proces změny.
 • Zlepšení terapeutických výsledků: Přizpůsobení techniky Swish individuálním potřebám může vést k pozitivnějším a trvalejším terapeutickým výsledkům, což klientům umožní dosáhnout trvalých změn v jejich životě.

Nezapomeňte, že technika Swish je mocný nástroj, ale je nutné ji používat moudře a eticky. Vždy se ujistěte, že je klient plně informován, rozumí procesu a je odhodlán dosáhnout pozitivní změny. Přizpůsobením techniky Swish konkrétním potřebám jednotlivce můžete uvolnit její plný potenciál a pomoci svým klientům dosáhnout požadovaných výsledků.

📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors

Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

🪜 PŘEMĚNA TRAUMATU NA ODRAZOVÝ MŮSTEK PRO OSOBNÍ POSÍLENÍ
🕙 25 min
💌 DOPIS MÉMU TĚLU, MYSLI, DUCHU A ČÁSTEM
🕙 23 min
🌈 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION ZDARMA
🕙 25 min