Přeskočit na hlavní obsah

MOZKOVÝ A TĚLESNÝ KARTOTÉČNÍ SYSTÉM. TŘÍDĚNÍ INFORMACÍ PRO DLOUHODOBOU PAMĚŤ A PŘEHLEDNOST.

Image credit - [Ideogram - Vladimir Klimsa](https://ideogram.ai/api/images/direct/jLklnE6GRjS_-shTSg8Sng.png)
 1. ČLÁNKY/

🧩 CHUNKING. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ

🗂️ Representation 📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors
🕙 32 min
Obsah
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Jsem si docela jistý, že můj mozek má seznam ‘Chunk This’ a během spánku do něj stále něco přidává.” - Neznámý

📄 ABSTRAKT CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Náš mozek a střeva mají neuvěřitelnou schopnost zpracovávat a vybavovat si informace, a to především díky procesu zvanému chunking. Chunking je kognitivní proces, při kterém náš mozek seskupuje malé části informací do větších, lépe zvládnutelných celků, což usnadňuje zapamatování a vyvolání informací v případě potřeby. Tento abstrakt se bude zabývat fascinujícím světem chunkingu, včetně toho, jak funguje, jaké výhody přináší a jakou roli hrají střeva při zpracování informací.

Rozdělování je přirozený a automatický proces, ke kterému dochází při učení a zpracovávání nových informací. Seskupováním souvisejících informací náš mozek a vnitřnosti vytvářejí smysluplné vzorce a struktury, které si snáze zapamatujeme. Tento proces je vysoce přizpůsobivý a personalizovaný, protože naše mozky vytvářejí jedinečné systémy chunkingu na základě našich individuálních zkušeností a znalostí.

Jedním z hlavních přínosů rozdělování na části je lepší zapamatování. Pokud jsou informace uspořádány do celků, jsou lépe zapamatovatelné a lze je efektivněji vyvolat. Rozdělování na části také zlepšuje naši schopnost rozpoznávat vzorce, vytvářet souvislosti a řešit problémy. Rozložením složitých informací do zvládnutelných celků je můžeme lépe pochopit a použít.

Střeva překvapivě hrají významnou roli i při zpracování informací a paměti. Střevní nervový systém, často označovaný jako “druhý mozek”, obsahuje bohatou síť neuronů, které komunikují s mozkem. Toto spojení střeva a mozku ovlivňuje naše kognitivní procesy, včetně paměti a učení. Střevní mikrobiom se rovněž podílí na kognitivních funkcích, což naznačuje složitou souhru mezi našimi střevy, mozkem a pamětí.

VÝHODY ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

“Rozdělování je jako kouzelný trik pro váš mozek. Je to jako říct ‘abrakadabra’ a najednou pochopit celý vesmír.” - Neznámý

Rozdělení informací na části, fascinující proces uspořádání informací do zvládnutelných celků, přináší řadu výhod pro naši paměť a porozumění. Je to přirozený a mocný nástroj, který využívá náš mozek a střeva a který ve vzájemné součinnosti zlepšuje naše kognitivní schopnosti. Pojďme prozkoumat výhody chunkingu a odhalit složité spojení mezi naším mozkem a střevy při zpracování informací.

Vylepšené vyvolání paměti
#

 • Zlepšené uchovávání a obnovování informací v paměti: Rozdělení do skupin zjednodušuje složité informace tím, že je seskupuje do smysluplných vzorců. Toto uspořádání usnadňuje našemu mozku ukládání a vyvolávání vzpomínek. Když si potřebujeme vybavit informace, chunking nám umožňuje přístup k celým celkům najednou, což zvyšuje rychlost a přesnost zapamatování.

Efektivní zpracování informací
#

 • Snížení kognitivní zátěže: Díky rozdělení informací na zvládnutelné části je náš mozek dokáže zpracovat a pochopit efektivněji. Rozdělení na části snižuje zátěž naší pracovní paměti, čímž uvolňuje kognitivní zdroje pro jiné úkoly a zlepšuje celkovou duševní výkonnost.

Lepší rozpoznávání vzorů a připojení
#

 • Usnadnění propojení: Rozdělování informací na části nám umožňuje rozpoznávat vzorce a vytvářet souvislosti mezi jednotlivými informacemi. To nám pomáhá chápat vztahy mezi pojmy, zvyšuje naši schopnost vytvářet asociace, hledat paralely a kreativně myslet.

Řešení problémů a kritické myšlení
#

 • Zlepšené řešení problémů: Rozdělení na části nám umožňuje přistupovat ke složitým problémům pomocí strukturovaného rámce. Díky uspořádání informací do zvládnutelných celků můžeme identifikovat klíčové prvky, efektivně je analyzovat a snadněji navrhovat řešení.

Personalizované učení a přizpůsobivost
#

 • Učení na míru: Chunking je vysoce individuální proces, který je pro každého jedince jedinečný. Náš mozek si vytváří systémy chunkingu na základě našich stávajících znalostí a zkušeností, díky čemuž je učení se novým informacím lépe přizpůsobeno a efektivnější. Tato přizpůsobivost zajišťuje, že můžeme snadno začlenit nové znalosti do našich stávajících rámců.

Úloha střev
#

 • Spojení střev a mozku: Střevní nervový systém, známý jako náš “druhý mozek”, hraje klíčovou roli při zpracování informací. Střevo komunikuje s mozkem prostřednictvím osy střevo-mozek a ovlivňuje kognitivní funkce, včetně paměti a učení. Toto spojení naznačuje holistický přístup k pochopení paměti, který zahrnuje složitou souhru mezi mozkem a střevy.
 • Vliv mikrobiomu: Střevní mikrobiom navíc souvisí s kognitivními funkcemi. Výzkum naznačuje, že rozmanitá populace mikroorganismů ve střevech může ovlivňovat zdraví našeho mozku a kognitivní schopnosti, což dále zdůrazňuje roli střev při zpracování informací a paměti.

Uspořádáním informací do zvládnutelných celků náš mozek a střeva spolupracují, aby si lépe zapamatovaly informace, usnadnily propojení a podpořily řešení problémů. Pochopení výhod rozdělení na části nám umožní využít tento přirozený proces k lepšímu učení, udržení paměti a celkovému zlepšení kognitivních funkcí.

🏛️ ORIGINS OF CHUNKING. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Koncept rozdělení na části, kdy mozek a střeva spolupracují na uspořádání informací pro lepší zapamatování, má kořeny v naší evoluční minulosti a je základem našich kognitivních procesů. Tento složitý systém správy informací je hluboce propojen s našimi instinkty pro přežití a adaptivní povahou. Pojďme se ponořit do původu chunkingu a prozkoumat, jak se stal tak nedílnou součástí našeho kognitivního repertoáru.

Evoluční výhody rozdělení na části
#

 • Přežití a adaptace: Rozdělení do skupin se pravděpodobně vyvinulo jako klíčový mechanismus pro přežití. Naši předkové potřebovali rychle rozpoznávat vzory, pamatovat si místa, kde se nacházejí zdroje potravy nebo nebezpečí, a rychle se rozhodovat. Rozdělování informací do zvládnutelných celků zlepšilo jejich schopnost vybavit si důležité znalosti, což zvýšilo jejich šance na přežití a úspěšnou adaptaci na měnící se prostředí.
 • Energetická účinnost: Z evolučního hlediska je úspora energie životně důležitá. Rozdělování informací snižuje kognitivní zátěž a minimalizuje energii vynaloženou na zpracování a vyvolání informací. Tato efektivita umožnila našim předkům věnovat více energie fyzickým úkolům, jako je lov nebo migrace, což zlepšilo jejich celkovou zdatnost pro přežití.

Kognitivní vývoj a učení
#

 • Rané učení a podmiňování: Rozdělování na části začíná často již v raném dětství, kdy začínáme chápat svět kolem nás. Náš mozek přirozeně seskupuje podobné nebo související informace a vytváří základní kategorie a asociace. Díky podmiňování a opakování se tyto počáteční skupiny stávají základem pro komplexnější zpracování informací, jak rosteme a učíme se.
 • Vzdělávání a získávání znalostí: Jak postupujeme životem a získáváme znalosti, stává se třídění základním nástrojem učení. Nové informace řadíme do již existujících chunks nebo vytváříme nové, což usnadňuje jejich pochopení a zapamatování. Tento proces je obzvláště patrný při osvojování jazyka, kdy slova rozdělujeme do frází a vět a nakonec si osvojujeme složité jazyky.

Neurální základ chunkingu
#

 • Synaptická plasticita: Na nervové úrovni se chunking opírá o pozoruhodnou plasticitu mozku, konkrétně synaptickou plasticitu. Náš mozek vytváří a posiluje spojení mezi neurony, čímž vytváří neuronové sítě, které reprezentují určité části informací. Díky opakování a asociacím se tato nervová spojení stávají pevnějšími a efektivnějšími, což usnadňuje vyhledávání a rozpoznávání informací.
 • Dlouhodobá potenciace (LTP): LTP je kritický proces synaptické plasticity, při němž opakovaná stimulace synapse zvyšuje sílu a trvanlivost spojení mezi neurony. Předpokládá se, že LTP je základem pro tvorbu a stabilizaci paměťových stop, které jsou nezbytné pro tříštění a ukládání dlouhodobé paměti.

Střevní nervový systém a spojení střev a mozku
#

 • “Druhý mozek”: Střevní nervový systém, složitá síť neuronů ve střevech, hraje významnou roli při zpracování informací a paměti. Často je označován jako náš “druhý mozek” a obousměrně komunikuje s centrálním nervovým systémem prostřednictvím osy střevo-mozek. Toto spojení umožňuje střevu ovlivňovat kognitivní procesy, včetně paměti a učení, a zdůrazňuje jeho nedílnou roli v procesu štěpení.
 • Vliv mikrobiomu: Střevní mikrobiom, který zahrnuje biliony mikroorganismů, má navíc vliv na kognitivní funkce. Výzkum naznačuje, že střevní mikrobiom může ovlivňovat vývoj a funkci střevního nervového systému, ovlivňovat náladu, chování a potenciálně přispívat k procesu štěpení.

Výzkum původu chunkingu: Odhalení prastaré šachové hry
#

Starobylá hra šachy zaujala vědce, kteří se zajímají o původ chunkingu, kognitivního procesu, při němž mozek a střeva spolupracují na uspořádání informací pro lepší zapamatování. Šachy se svými složitými strategiemi a komplexním rozhodováním poskytují jedinečnou optiku pro zkoumání toho, jak se chunking vyvinul a jaké výhody hráčům nabízí. Pojďme se ponořit do fascinujícího světa šachu a poznatků, které nám poskytuje o původu chunkingu.

Chess a Chunking: Strategické spojenectví
#

 • Vývoj chunkingu v šachu: Výzkumníci sledují vývoj chunkingu u šachistů od začátečníků po velmistry. Zkoumají, jak hráči postupně organizují šachové vzorce, taktiky a strategie do zvládnutelných celků, čímž zlepšují své zapamatování a rozhodování během hry.
 • Expert Chunking in Chess: Studie se zaměřují na procesy chunkingu šachových expertů a zkoumají, jak rozpoznávají vzory, vyhodnocují pozice a intuitivně provádějí tahy. Tento výzkum přináší poznatky o pokročilých kognitivních schopnostech, které chunking podporuje, a o tom, jak přispívá k výkonu expertů.

Výhody chunkingu v šachu
#

 • Zlepšené zapamatování: Vědci zkoumají, jak rozdělení na části zlepšuje zapamatování v šachu. Zjistili, že hráči, kteří organizují šachové znalosti do celků, si snáze vybavují sekvence zahájení, taktické motivy a strategické plány, což vede k efektivnějšímu hraní.
 • Rozpoznávání vzorů: Studie zdůrazňují roli chunkingu při rozpoznávání vzorů. Seskupováním podobných šachových pozic a strategií do celků mohou hráči rychleji identifikovat opakující se vzorce, předvídat tahy soupeře a činit informovanější rozhodnutí.

Kognitivní procesy v šachovém chunkingu
#

 • Pracovní paměť a třídění: Vědci zkoumají vzájemné působení pracovní paměti a třídění v šachu. Zkoumají, jak hráči zvládají kognitivní zátěž tím, že rozdělují informace, čímž snižují nároky na pracovní paměť a zlepšují celkovou efektivitu myšlení.
 • Vizuální členění v šachu: Vizuální povaha šachu poskytuje jedinečnou příležitost ke studiu vizuálního členění. Výzkumníci zkoumají, jak hráči skládají informace na šachovnici, jako je uspořádání figur, siločáry a potenciální hrozby, čímž zlepšují své vnímání a chápání stavu hry.

Neurální koreláty šachového chunkingu
#

 • Mozková aktivita při skládání šachových částí: Neurovědci používají funkční neurozobrazovací techniky ke studiu mozkové aktivity při skládání šachových částí. Jejich cílem je identifikovat neuronové sítě zapojené do rozpoznávání vzorů, načítání uložených dílků a přijímání strategických rozhodnutí.
 • Dlouhodobá potenciace v šachu: Vědci zkoumají roli dlouhodobé potenciace (LTP) v šachové hře. Zkoumají, jak opakované vystavení šachovým vzorům a strategiím posiluje nervová spojení, což vede k tvorbě a stabilizaci paměťových stop.

Chess Chunking a řešení problémů
#

 • Tvořivé řešení pomocí chunkingu: Studie zkoumají, jak chunking podporuje kreativní řešení problémů v šachu. Uspořádáním šachových znalostí do celků mohou hráči vyvozovat souvislosti, provádět nové tahy a vyvíjet inovativní strategie, což ukazuje roli chunkingu v divergentním myšlení.
 • Transfer of Chunking Skills: Výzkumníci také zkoumají, zda se dovednosti chunkingu získané v šachu přenášejí i na jiné kognitivní úlohy. Zkoumají, zda šachisté vykazují lepší schopnosti třídění v jiných než šachových oblastech, což naznačuje, že třídění může zvýšit obecnou kognitivní výkonnost.

Publikování výzkumu o šachovém chunkingu
#

 • Akademické časopisy: Výzkum původu chunkingu v šachu je publikován v recenzovaných časopisech specializovaných na kognitivní psychologii, neurovědu a sportovní vědu. Tyto publikace poskytují vědcům platformu pro sdílení jejich zjištění, metodik a teoretických příspěvků.
 • Specifické šachové publikace: Ve specializovaných šachových časopisech a na webových stránkách se také objevují články o chunkingu v šachu, které nabízejí praktické poznatky pro hráče a trenéry. Tyto publikace se často zaměřují na aplikované aspekty chunkingu, včetně tréninkových metod, paměťových technik a zvyšování výkonnosti.

Rozdělování na části má svůj původ v evoluční potřebě efektivního zpracování informací a přežití. Tento proces se stal nedílnou součástí našeho kognitivního vývoje, učení a paměťových funkcí. Pochopením původu a mechanismů chunkingu získáme vhled do pozoruhodné přizpůsobivosti a složitosti lidského mozku a střev, které v harmonii pracují na zvýšení našich schopností zapamatování a celkové kognitivní výkonnosti.

PRINCIPY CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Rozdělování informací na části je pozoruhodný proces, při kterém náš mozek a střeva spolupracují na uspořádání informací pro lepší zapamatování. Rozdělením složitých dat na zvládnutelné části zlepšujeme svou paměť, porozumění a kognitivní výkonnost. Pojďme prozkoumat základní principy, kterými se tento fascinující mechanismus řídí.

Zásada 1: Seskupování a sdružování
#

 • Seskupování podobných informací: První princip chunkingu spočívá v seskupování podobných nebo souvisejících informací. Náš mozek přirozeně kategorizuje a spojuje prvky na základě jejich společných charakteristik, čímž vytváří smysluplná spojení. Toto seskupování tvoří základ chunku.
 • Vytváření hierarchií: Chanky mohou být uspořádány hierarchicky, přičemž chanky vyšší úrovně zahrnují chanky nižší úrovně. Tato hierarchická struktura umožňuje efektivní vyhledávání informací, protože přístup k chunku vyšší úrovně umožňuje přístup k souvisejícím chunkům nižší úrovně.

Zásada 2: Smysluplné vzory
#

 • Tvorba vzorů: Náš mozek je vynikající v rozpoznávání a vytváření vzorů. Rozdělení do skupin využívá tuto schopnost tím, že vytváří vzory v rámci seskupených informací. Tyto vzorce mohou být sekvenční, prostorové nebo koncepční a poskytují rámec, který pomáhá při vybavování a porozumění.
 • Kontextuální relevance: Často se balíčky vytvářejí na základě kontextuální relevance. Náš mozek upřednostňuje informace, které jsou v určitém kontextu smysluplné nebo užitečné, takže je pravděpodobnější, že si je vybavíme a použijeme v podobných situacích.

Zásada 3: Opakování a posilování
#

 • Posilování vazeb: Opakování hraje při třídění klíčovou roli. Opakované vystavení informacím posiluje spojení mezi neurony a upevňuje tvorbu chunků. Tento proces, známý jako synaptická plasticita, zvyšuje trvanlivost a dostupnost paměťových stop.
 • Rozsáhlé opakování: Rozsáhlé opakování je technika, která optimalizuje rozdělování učiva. Zahrnuje opakování informací ve stále větších intervalech, což podporuje dlouhodobé zapamatování. Tato metoda využívá tendence mozku upřednostňovat a uchovávat informace, s nimiž se setkává v určitých intervalech.

Zásada 4: Individualizace a osobní význam
#

 • Personalizovaný Chunking: Chunking je vysoce individuální proces, který je přizpůsoben jedinečným zkušenostem a znalostem každého člověka. Náš mozek si vytváří systémy chunkingu, které jsou v souladu s našimi stávajícími kognitivními rámci, díky čemuž jsou nám informace známější a bližší.
 • Emocionální vazby: Jednotlivé části se lépe tvoří a vybavují, pokud mají osobní význam nebo vyvolávají emocionální reakce. Náš mozek dává přednost informacím, které jsou emocionálně nabité, což zlepšuje jejich uchovávání a vybavování.

Princip 5: Spojení střeva a mozku
#

 • Enterní nervová soustava: Střeva, často označovaná jako náš “druhý mozek”, hrají klíčovou roli v procesu štěpení. Střevní nervový systém, složitá síť neuronů ve střevě, obousměrně komunikuje s mozkem prostřednictvím osy střevo-mozek. Toto spojení ovlivňuje kognitivní procesy, včetně paměti a učení.
 • Vliv mikrobiomu: Střevní mikrobiom, který se skládá z bilionů mikroorganismů, se také podílí na vzniku chunkingu. Výzkum naznačuje, že střevní mikrobiom může mít vliv na kognitivní funkce a potenciálně ovlivňovat zpracování informací a konsolidaci paměti.

Princip 6: Kognitivní flexibilita a adaptace
#

 • Dynamické třídění: Třídění je dynamický a přizpůsobivý proces. Náš mozek neustále aktualizuje a reorganizuje chunky na základě nových poznatků a zkušeností. Tato flexibilita nám umožňuje integrovat nové informace do našich stávajících znalostních rámců, což podporuje kognitivní růst a přizpůsobivost.
 • Transfer of Chunking Skills: Dovednosti chunkingu získané v jedné oblasti se mohou přenést do jiných. Například rozpoznávání vzorů v hudbě nebo šachu může zlepšit naši schopnost rozpoznávat vzory v jiných oblastech, což ukazuje schopnost mozku uplatňovat principy chunkingu v různých kontextech.

Principy chunkingu odhalují sofistikovaný systém organizace informací, který zvyšuje naše kognitivní schopnosti. Pochopením a uplatněním těchto principů můžeme zlepšit zapamatování, usnadnit učení a využít sílu našeho mozku a střev k efektivnějšímu zpracování a vyhledávání informací.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ V CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 CHUNKING. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ SCÉNÁŘ ZALOŽENÝ NA ZKOUMÁNÍ VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Dřív jsem se bála sekání, ale pak jsem si uvědomila, že je to jen hromada malých obav seskupených dohromady.” - *Neznámý"

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Chtěl bych se zlepšit v šachu. Vyzkoušel jsem několik metod, a přestože hraji každý den, mám pocit, že jsem se dostal do bodu mrazu.”

Vlad: “Začneme. Základní proces zahrnuje několik klíčových kroků, mezi něž patří rozpoznávání vzorů, seskupování informací, chápání souvislostí, kódování v paměti, vyhledávání a adaptace. Rozložením složitých informací do zvládnutelných celků můžeme zlepšit vybavování v paměti a efektivněji přijímat strategická rozhodnutí. Využijme přístup elicitace procesů NLP, který vyvinul Steve Andreas, k identifikaci konkrétních kroků a prvků zapojených do vašeho procesu chunkingu. To nám pomůže přizpůsobit naše sezení vašemu jedinečnému kognitivnímu stylu. Za prvé, máme velikost skupiny. Ta se vztahuje k počtu chunků, které máte tendenci seskupovat. Představte si svou běžnou šachovou partii. Kolik vzpomínek na podobné situace na šachovnici máte? Kolika tahy dopředu se zabýváte? Dokážete hrát se zavázanýma očima? Dokážete si zapamatovat slova nebo poznatky od jiných lidí? Dokážete se vidět s jiným hráčem z pohledu třetí osoby?”.

Klient: “Záleží na situaci. Na začátku jich je hodně a s postupem ve hře jich mám čím dál méně. Řekl bych, že na začátku jich mám asi 200, uprostřed asi 30 a na konci asi 3 až 5, které generuji jako výsledky. Obvykle přemýšlím 2 až 4 tahy dopředu, vzpomínám na své předchozí partie, které jsem hrál, a představuji si možné výsledky. Zkoušel jsem v duchu táhnout figurkou se zavázanýma očima bez rozlišení. Vzpomínám si na slova o svých úspěších od ostatních hráčů a vyhrál jsem několik soutěží a získal ocenění. Viděl jsem film natočený o zápase, který jsem odehrál.”

Vlad: “Kde se nacházejí vzpomínky a vaše mentální reprezentace? Kolik příkladů máte ve své minulosti, přítomnosti a budoucnosti?”.

Klient: “Vzpomínky vidím jako fotografie v mřížce vlevo. Vpravo mám mentální reprezentaci jako 3D pevný model sebe sama v životní velikosti, který dýchá a pohybuje se. Mám asi 165 příkladů z minulosti, několik z přítomnosti a 20 z budoucnosti”.

Vlad: “Perfektní! Slyšíš své okolí a svůj hlas? Dokážeš se snadno a rychle propojit se svými vzpomínkami?”

Klient: “Mohu snadno přenést vzpomínku do místa mentální reprezentace, asociovat ji a pak vidím očima, slyším okolí, můj hlas vychází z hlasivek, cítím své tělo, dotýkám se šachových figurek spolu s okolním prostředím.”

Vlad: “Výborně! Jako každý, koho znám, děláme všichni chyby. Kolik chyb máte ve svých vzpomínkách a jak se liší od ostatních vzpomínek na hraní šachů?” “Ano,” odpověděl jsem.

Klient: “Jako hlas mám asi 50 chyb, říkám si, že bych to měl umět lépe.”

Vlad: “Než je použijeme jako stavební kameny, byl bych rád, kdybyste všechny své chyby převedli do vizuální podoby 3D. Přemýšlejte o osobě, jejíž hlas to je, a vytvořte si obrázek. Jakmile to uděláte, seskupte chyby do skupin, které jsou si podobné, například přehlédl jsem kus, nečekal jsem pohyb atd. a vytvořte znázornění chyby. Jakmile to uděláte, řekněte mi, kolik chyb jste získali.” Všichni se podívejte, co se děje.

Klient: “Mám asi 7 chyb.”

Vlad: “Nyní bych chtěl, abyste tyto chyby začlenili do své databáze vzpomínek na hraní šachů v minulosti, současnosti a budoucnosti podle struktury sestavení. Udělej z nich učební zkušenosti, z každé požadovaný výsledek a zakóduj je (například je zmenši nebo ztlum), abys věděl, že tam jsou a máš z nich cestu ven, ať už se soustředíš na přítomnost se sbírkou partií, které jsi hrál ve skutečnosti nebo v představách. Poté provedete swish-techniku, abyste všechny kousky integrovali do svého těla a mysli.”

Klient: “Jakmile jsem to udělal, uvědomil jsem si, že bych chtěl pokračovat v hraní šachů pro zábavu, ne pro zisk. Vidím, že jsem schopen se zlepšovat a čas věnovaný vztahu je důležitější.”

Vlad: “Miluji zpívání a vím, že jakmile se rozhodnu opustit zpívání jako koníček a začnu se rozvíjet, ztratím mnoho času a dočasně i část radosti. Je to proud. Prozkoumali jsme způsob, jak zlepšit svou šachovou hru. Záleží jen na vás, jak s těmito znalostmi naložíte.

Klient: “Mám pocit, že jsem lépe porozuměl procesu a tomu, jak ho mohu využít v každodenním životě. Moc vám děkuji za vaše vedení!”

Vlad: " Pro hlubší propojení můžete zvážit metodu Jádrové transformace od Connirae Andreas. Dovolte mi, abych vás v příštích 30 minutách provedl.”

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

Základní transformace

Klient: “Něco se změnilo. Cítím se teď uvolněnější a ve spojení se svým vnitřním já. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač. Ze stavu hlubokého spojení, které prozařuje, proměňuje a obohacuje vaše počáteční hledání. Jak se cítíte nyní a v budoucnu?”

Klient: “Já jsem své tělo a mé tělo jsem já. Jsem ve vztahu s každým a tento vztah začíná u mě. Rád se spojuji s ostatními a šachy jsou jedním ze způsobů, jak toho mohu dosáhnout.”

Vlad: “To rád slyším. Hodně štěstí.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCES CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Základní proces chunkingu zahrnuje rozpoznávání vzorů, seskupování informací, porozumění souvislostem, kódování v paměti, vyhledávání a přizpůsobování. Své mentální reprezentace organizujeme tak, že složité informace rozdělujeme na zvládnutelné části, které si pak můžeme efektivně vybavit a použít při strategickém rozhodování. Tento proces ukazuje pozoruhodné kognitivní schopnosti, které chunking podporuje, a zdůrazňuje složitý vztah mezi pamětí, rozpoznáváním vzorců a strategickým myšlením v životě. Každý z nás se spoléhá na chunking, který nám pomáhá uspořádat mentální reprezentaci učiva a zvyšuje naši schopnost činit strategická rozhodnutí a vybavovat si složité vzorce. Tento proces spočívá v rozdělení obrovského množství informací přítomných v prostředí na zvládnutelné kousky, které lze následně efektivně uložit a znovu vyvolat.

Pomocí elicitace procesu můžeme identifikovat kroky zapojené do chunkingu na základě zkoumání Steva Andrease.
#

Prvky třídění

Zde je parafrázovaná verze poskytnutého textu:

Velikost a organizace dílů

 • Velikost části označuje počet prvků nebo částí informací prezentovaných společně jako skupina. Uspořádání těchto částí může ovlivnit porozumění a zapamatování.

Umístění a kontext

 • Důležitým faktorem je umístění těchto částí a kontext, ve kterém jsou prezentovány. Patří sem i to, zda jsou jednotlivé části prezentovány současně nebo postupně, a použití různých modalit pro lepší porozumění.

Modality a smyslové kanály

 • Zásadní roli při učení hrají vizuální, auditivní a kinestetické zážitky. Pochopení toho, jak se tyto modality vzájemně ovlivňují a podporují, může zlepšit celkový zážitek.

Asociace a spojení

 • Vytváření asociací mezi jednotlivými prvky nebo částmi pomáhá při zapamatování a porozumění. Vytváření souvislostí prostřednictvím konkrétních detailů, metafor nebo sdílených zkušeností vytváří síť porozumění.

Submodality a nuance

 • Dílčí modality se vztahují k jemnějším rozdílům v rámci každé modality. Tyto nuance mohou významně ovlivnit naše vnímání a interpretaci informací.

Čas a perspektiva

 • Uvažování o čase jako o minulosti, přítomnosti a budoucnosti poskytuje různé perspektivy. Vyvážení rozložení času a přizpůsobení velikosti prezentovaných informací může zlepšit porozumění a zapamatování.

Obsahové a percepční pozice

 • Zkoumání obsahu z různých percepčních pozic, jako je zohlednění konkrétních detailů nebo přijetí metaforičtějšího výkladu, přispívá k hloubce našeho porozumění.

Kontextuální faktory a předsudky

 • Důležité je uvědomit si vliv ostatních lidí a hlavních souvislostí na naši interpretaci obsahu. Identifikace zkreslení a předpojatosti obsahu pomáhá zpřesnit naše chápání.

Příklady a výzvy

 • Protipříklady slouží ke zpochybnění a zpřesnění našeho chápání tím, že představují výjimky nebo alternativní perspektivy. Pomáhají nám zkoumat hranice a proměny vlastností nebo pojmů.

Pro ilustraci prozkoumejme základní kroky chunkingu v šachu:

Krok 1: Rozpoznávání vzorů
#

 • Rozpoznávání známých vzorů: Šachisté začínají rozpoznáváním známých vzorů na šachovnici. To zahrnuje rozpoznávání běžných zahájení, taktických motivů (jako jsou vidličky, kolíky nebo dvojité útoky) a strategických konceptů (jako je kontrola centra nebo vytváření pěšcových struktur). Rozpoznáním těchto vzorů mohou hráči kategorizovat a seskupovat podobné pozice, tahy nebo strategie.

Krok 2: Seskupování informací
#

 • Seskupování souvisejících prvků: Hráči seskupují související figurky, políčka nebo sekvence tahů do smysluplných celků. Mohou například seskupit pěšcovou strukturu, určité uspořádání figur nebo sekvenci tahů, které vedou k dosažení určitého taktického cíle. Toto seskupování pomáhá snížit kognitivní zátěž tím, že s více prvky zachází jako s jedním celkem.

Krok 3: Porozumění souvislostem
#

 • Vyhodnocení pozice a kontextu: Šachisté zvažují kontext a vyhodnocují aktuální pozici na šachovnici. Posuzují faktory, jako je aktivita figur, struktura pěšců, bezpečnost krále a kontrola klíčových polí nebo oblastí. Pochopením kontextu mohou hráči přiřadit význam a prioritu různým částem, což jim usnadňuje vybavit si a použít správné informace ve správný čas.

Krok 4: Kódování paměti
#

 • Uložení dílků do dlouhodobé paměti: Opakováním a tréninkem šachisté posilují spojení mezi neurony, čímž posilují nervové dráhy spojené s určitými dílky. Tento proces, známý jako dlouhodobá potenciace (LTP), zlepšuje uchovávání informací v dlouhodobé paměti.

Krok 5: Vyhledání a použití
#

 • Vyvolávání částí během hry: Během hry si šachisté vyvolávají příslušné části ze své dlouhodobé paměti. Při rozhodování se opírají o své uložené znalosti zahájení, taktiky a strategie. Proces vyhledávání zahrnuje rozpoznávání vzorů na šachovnici a jejich přiřazování k příslušným částem v jejich mentálním úložišti.
 • Strategické využití chunků: Šachisté využívají získané chunky k analýze aktuální pozice, vyhodnocování možných tahů a předvídání strategie soupeře. Využitím uložených znalostí mohou činit promyšlenější a efektivnější rozhodnutí, čímž zlepšují svou hru.

Krok 6: Přizpůsobení a aktualizace
#

 • Dynamické dělení: Dělení v šachu je dynamický proces. Jakmile se hráči setkají s novými zahájeními, taktikami nebo strategiemi, aktualizují podle toho své mentální reprezentace. Integrují nové znalosti do svých stávajících systémů třídění a přizpůsobují se tak vyvíjející se povaze hry.
 • Přenos dovedností včlánkování: Šachisté také využívají přenos dovedností včlánkování vrůzných fázích hry (zahájení, střední hra, koncovka). Schopnost efektivně rozdělovat šachy v jedné fázi může zvýšit jejich výkonnost v ostatních fázích, což je důkazem přizpůsobivosti a flexibility mozku.

Krok 7: Vizualizace a mentální zkouška
#

 • Vizualizace tahů: Šachisté často využívají vizuální rozdělení, kdy si v duchu představují pozice na šachovnici, uspořádání figur nebo sekvence tahů. Tato vizuální reprezentace pomáhá udržet si šachy v paměti a usnadňuje vyvolání jednotlivých částí během hry.
 • Mentální nácvik: Hráči mohou provádět mentální nácvik, kdy si v duchu procvičují pohyby a strategie. Tento proces posiluje osvojení konkrétních sekvencí a zvyšuje jejich schopnost vybavit si je a použít je při skutečné hře.

💪 MEDITACE O CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Průvodce meditativním dělením
#

Až se usadíte do pohodlné polohy, zavřete oči a soustředíte se na svůj dech, vydáme se na meditativní cestu procesem chunkingu. Toto cvičení vám pomůže sladit vaši mysl s přirozeným rytmem organizace informací, což posílí vaše kognitivní schopnosti a vnitřní klid.

Krok 1: Zklidnění mysli
#

Začněte zklidněním mysli a přenesením pozornosti do přítomného okamžiku. Soustřeďte se na svůj dech, pomalu a zhluboka se nadechujte a vydechujte veškeré napětí nebo rozptýlení. Nechte své myšlenky přicházet a odcházet bez posuzování a vytvořte si klidnou vnitřní svatyni.

Krok 2: Rozpoznání vzorů
#

Nyní přesuňte svou pozornost na koncept rozpoznávání vzorů. Pozorujte vzorce, které se objevují ve vašich myšlenkách, pocitech a emocích. Všímejte si opakujících se témat, souvislostí nebo sekvencí, které vaše mysl přirozeně vytváří. Uvědomte si, že třídění začíná identifikací těchto vzorců, které jsou stavebními kameny znalostí.

Krok 3: Seskupení a zjednodušení
#

Dále si představte, že podobné myšlenky nebo pocity seskupujete dohromady. Představte si je jako jemné vlny na pláži, které se spojují do větších vln a zjednodušují krajinu vaší mysli. Tento proces seskupování přináší pocit pořádku a klidu a snižuje duševní nepořádek. Pociťte úlevu, kterou přináší zjednodušení složitých informací.

Krok 4: Pochopení souvislostí
#

Uvědomte si souvislosti svých myšlenek a prožitků. Zamyslete se nad tím, jak určité myšlenky nebo pocity vznikají v reakci na vaše prostředí, emoce nebo cíle. Pochopte význam a prioritu různých částí informací, stejně jako dítě reaguje na prostředí kolem sebe.

Krok 5: Zakódování a uložení
#

Představte si svou mysl jako rozsáhlou knihovnu, do které pečlivě ukládáte cenné informace. Představte si, že každý kousek vědomostí umístíte na polici a označíte je, abyste je mohli snadno vyhledat. Vnímejte uspokojení z toho, že opakováním a cvičením posilujete nervová spojení a upevňujete paměť.

Krok 6: Získat a použít
#

Nyní simulujte proces vyvolávání a používání rozdělených informací. Představte si sami sebe v náročné situaci, třeba při složitém rozhodovacím procesu nebo tvůrčí činnosti. Představte si, jak dokážete efektivně vyvolat příslušné části znalostí a použít je k tomu, abyste se s lehkostí a jistotou vypořádali s danou výzvou. Vyzkoušejte si různé scénáře zahrnující různé lidi, situace a výzvy.

Krok 7: Přizpůsobení a aktualizace
#

Uvědomte si, že třídění je dynamický proces, který se neustále vyvíjí s novými poznatky a zkušenostmi. Přijměte změnu a přizpůsobení a nechte své mentální reprezentace aktualizovat a rozvíjet. Představte si, jak integrujete nové poznatky, rozšiřujete své kognitivní obzory a přizpůsobujete se neustále se měnícímu prostředí života.

Krok 8: Vizualizace a nácvik
#

Provádějte mentální vizualizaci a nácvik. Představte si, jak si bez námahy vybavujete a používáte rozdělené informace v různých scénářích. Představte si, jak excelujete v úkolech, které se dříve zdály být obtížné a nyní jsou díky síle rozdělení na části jednodušší. Vizualizujte si pocit úspěchu a mistrovství, které přináší efektivní organizace informací.

Krok 9: Přijměte flexibilitu
#

Uvědomte si flexibilitu, kterou rozdělování na části přináší vašim kognitivním schopnostem. Přijměte myšlenku, že vaše mysl je přizpůsobivá, schopná učit se a přizpůsobovat se novým výzvám. Pěstujte si smysl pro otevřenost a zvědavost, připraveni přijímat nové vzorce, souvislosti a způsoby uspořádání informací.

Krok 10: Integrace a harmonizace
#

Nakonec začleňte proces rozdělování do své celkové pohody. Zjistěte, jak harmonizuje s vašimi přirozenými mentálními rytmy, zlepšuje vaše chápání, paměť a rozhodování. Pocítíte pocit rovnováhy a klidu, když se sladíte s vrozenou moudrostí své mysli.

Na závěr této meditace jemně otevřete oči a odneste si pocit klidu a uspořádání mysli s sebou. Důvěřujte, že vaše mysl má vrozenou schopnost uspořádat si informace a dát jim smysl prostřednictvím rozdělení na části. Kéž vám toto cvičení přinese lepší kognitivní schopnosti, vnitřní klid a hlubší porozumění vaší pozoruhodné mysli.

▶️ VIDEO S CHUNKINGEM. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Youtube - Tom Wujec - Got a wicked problem? First, tell me how you make toast

❓ FAQ JAK CHUNKING. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Porozumění rozdělení a jeho výhodám
#

Otázka: Co je to chunking a proč je důležitý?

A: Rozdělení je kognitivní proces, při kterém náš mozek organizuje a seskupuje malé informace do větších, lépe zvládnutelných celků. Tento proces zlepšuje naši paměť, rozpoznávání vzorců a schopnost řešit problémy. Rozdělením informací na části můžeme efektivněji ukládat, načítat a používat znalosti, což zlepšuje naši celkovou kognitivní výkonnost.

Otázka: Jak pomáhá třídění vzpomínek?

A: Rozdělení na části zlepšuje zapamatování tím, že vytváří smysluplné vzorce a asociace. Když seskupujeme související informace, náš mozek dokáže rozpoznat a vyvolat celé celky najednou, což usnadňuje zapamatování a přístup ke konkrétním detailům. Rozdělování informací na části snižuje kognitivní zátěž a zvyšuje naši schopnost vybavit si informace přesně a rychle.

Otázka: Jakým způsobem prospívá rozdělení na části našim kognitivním procesům?

A: Rozdělení do částí nabízí několik výhod pro naše kognitivní procesy. Zlepšuje naši schopnost rozpoznávat vzorce, vytvářet souvislosti a efektivně řešit problémy. Rozdělením složitých informací do zvládnutelných částí můžeme lépe porozumět znalostem a efektivněji je používat. Rozdělení na části také uvolňuje zdroje pracovní paměti, čímž zvyšuje naši celkovou duševní výkonnost a schopnost rozhodování.

Chunking v akci
#

Otázka: Jak vlastně náš mozek třídí informace?

A: Náš mozek přirozeně seskupuje podobné nebo příbuzné informace na základě jejich společných vlastností nebo kontextu. Toto seskupení tvoří základ chunku. Opakováním a posilováním se spojení mezi neurony posilují a upevňují v naší dlouhodobé paměti. Náš mozek pak může tyto kousky v případě potřeby znovu vyvolat a použít, což zvyšuje naši kognitivní efektivitu.

Otázka: Můžete uvést příklad rozdělení na části v každodenním životě?

Odpověď: Jistě! Představte si, že se učíte nový jazyk. Namísto učení se jednotlivých slovíček je třeba seskupovat slova do frází nebo vět. Například místo toho, abyste si pamatovali jednotlivá slova pro “dobré”, “ráno”, “mít” a “a”, spojíte je dohromady jako “Dobré ráno! Přeji vám krásný den.” Díky tomu je snazší si frázi zapamatovat a použít ji v kontextu.

Otázka: Jak pomáhá třídění v učení a vzdělávání?

Odpověď: Rozdělení do částí je ve vzdělávání mocným nástrojem. Umožňuje studentům uspořádat složité pojmy a informace do zvládnutelných celků, což činí učení přístupnějším a efektivnějším. Rozdělením nových poznatků studenti lépe pochopí, zapamatují si a použijí naučené informace, čímž se zlepší jejich studijní výsledky a celkové porozumění.

Úloha střev
#

Otázka: Jak se střeva podílejí na třídění a zpracování informací?

Odpověď: Střeva, často označovaná jako náš “druhý mozek”, hrají významnou roli při třídění a zpracování informací. Střevní nervový systém, složitá síť neuronů ve střevě, komunikuje s mozkem prostřednictvím osy střevo-mozek. Výzkum naznačuje, že toto spojení ovlivňuje kognitivní funkce, včetně paměti a učení. Střevo může přispívat k tvorbě, ukládání a vyhledávání kousků, což zdůrazňuje význam spojení střevo-mozek v kognitivních procesech.

Otázka: Jaký vliv má střevní mikrobiom na chunking?

A: Střevní mikrobiom, který se skládá z bilionů mikroorganismů, se také podílí na chunkingu a kognitivních funkcích. Studie naznačují, že složení střevního mikrobiomu může ovlivňovat zdraví našeho mozku a kognitivní schopnosti. Vyvážený a rozmanitý mikrobiom může podporovat optimální kognitivní funkce, včetně zpracování informací a konsolidace paměti během sekání.

Praktické aplikace
#

Otázka: Jak můžeme využít rozdělení na části ke zlepšení paměti a učení?

Odpověď: Paměť a učení můžeme zlepšit záměrným používáním technik třídění. To zahrnuje seskupování souvisejících informací, vytváření smysluplných asociací a používání vizualizačních nebo mnemotechnických pomůcek. Rozložené opakování a procvičování dále posiluje třídění a zlepšuje dlouhodobé zapamatování. Pochopením principů chunkingu můžeme optimalizovat své studijní návyky a uchovávání informací.

Otázka: Existují nějaké potenciální nevýhody nebo omezení chunkingu?

Odpověď: I když je rozdělení na části obecně prospěšné, může mít svá omezení. Například může vést k vytváření stereotypů nebo kognitivních předsudků, pokud jsou informace seskupeny a zobecněny nevhodným způsobem. Navíc samotné rozdělení na části nemusí být pro komplexní řešení problémů dostačující; pro komplexní přístup k učení a rozhodování by mělo být kombinováno s kritickým myšlením a analytickými dovednostmi.

😆 VTIPY O CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

 • “Proč si odborník na sekání psal deník? Chtěli si zaznamenat všechny své myšlenkové kousky pro budoucí použití.”
 • “Co je nejhorší noční můrou chunkera? Zapomenout, kam si uložil své paměťové kousky.”
 • “Jak si chunker představuje dokonalé rande? Večer plný rozpoznávání vzorů a seskupování informací.”
 • “Jak se chunker vypořádá se špatnou pamětí? Rozdělí ji na menší, lépe zvládnutelné kousky.”
 • “Jak chunker začíná svůj den? Kávou “Chunk-fu”, která nastartuje jejich mozek.”
 • Můj mozek je jako mikrovlnná trouba: zvládá informace jen v krátkých dávkách. Rozdělení na části je jako použití funkce časovače, abychom se vyhnuli mentálnímu zhroucení.
 • Moje paměť je jako zlatá rybka. Má krátkou dobu pozornosti a snadno se nudí. Rozdělování je jako házení mentálních sušenek zlaté rybce, aby se zabavila.
 • Zkoušela jsem si zapamatovat abecedu pozpátku bez rozdělení na části. Řekněme, že to byla skutečná “zyxwvutsrqponmlkj…” situace.
 • “Jaké je hlavní město Austrálie?” zeptal se mě kamarád. Zpanikařil jsem. Ale pak jsem si vzpomněl: “Klíčové je chunking!” a sebevědomě jsem odpověděl: “Canberra… pravděpodobně.”
 • Můj mozek je jako přeplněná půda. Chunking je jako jít tam a konečně všechno roztřídit do úhledných krabic. Je úžasné, co všechno najdete, když si vyčistíte svou mentální půdu.
 • Můj mozek je jako síto. Ale rozdělování je jako vycpávat toto síto kávovým filtrem. Najednou neztrácím všechny důležité informace do kanálu.
 • Rozdělení na části je jako mentální ekvivalent používání mnemotechnických pomůcek. Místo hloupé říkanky uspořádáte informace do zapamatovatelných kousků.
 • Můj terapeut mi řekl, abych své starosti “rozdělil”. Tak jsem si udělala seznam: “a tenkrát, když jsem si na pracovní pohovor omylem vzala nesourodé ponožky.”

🦋 METAFORY O CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

 • Rozdělení informací do skupin je jako efektivní balení kufru: seskupíte podobné položky, abyste je později snáze našli a zapamatovali si je.
 • Náš mozek je jako kartotéka: třídění nám pomáhá označit a uspořádat informace do složek pro lepší vyhledávání.
 • Představte si svou paměť jako přeplněnou půdu. Chunking je jako kdybyste tam konečně zašli a roztřídili vše do úhledných krabic, abyste snáze našli, co potřebujete.
 • Chunking je jako hra Tetris s mozkem. Informační bloky se skládají do zvládnutelných celků a vytvářejí stabilní a zapamatovatelnou strukturu.
 • Představte si svůj mozek jako seznam potravin. Rozdělení položek do skupin vám pomůže seskupit je podle kategorií a zabrání vám bloudit v uličkách plných informací ztraceně a zmateně.
 • Rozdělování informací je jako stavění z kostek lega: spojujete menší, snadno zvládnutelné dílky a vytváříte větší, složitější strukturu.
 • Náš mozek je jako cedník: informace mají tendenci unikat, pokud nejsou správně uspořádány. Členění funguje jako mentální filtr, který zabraňuje úniku cenných znalostí.
 • Chunking je jako podávání informací po kouscích. Náš mozek snáze stráví a uchová menší informace ve srovnání s velkým, ohromujícím jídlem.
 • Představte si svůj mozek jako zvíře na večírku: snadno se zahltí obrovským přílivem informací. Rozdělení informací slouží jako předkrm, který poskytuje zvládnutelné “předkrmy”.
 • Chunking je něco jako mnemotechnická pomůcka: využívá vzorce a asociace k lepšímu zapamatování informací, podobně jako chytlavá říkanka nebo píseň.
 • Představte si svůj mozek jako počítač: rozdělování je jako vylepšování paměti RAM. Umožní vám zpracovat větší objem informací, aniž by došlo k pádu.
 • Náš mozek je jako zahrada: aby informace vzkvétaly, musí být zasazeny a ošetřovány v přiměřených částech. Rozdělení na části funguje jako hnojivo, které poskytuje strukturu a podporu pro růst znalostí.
 • Rozdělování je jako trénink na paměťový maraton. Přece byste nečekali, že uběhnete 26 mil bez tréninku? Chunking vám pomůže rozdělit informace do zvládnutelných “tréninkových běhů” pro lepší zapamatování.
 • Představte si svůj mozek jako přeplněnou knihovnu. Členění knih vám pomůže uspořádat je do kategorií a žánrů, což vám usnadní hledání konkrétních informací, které potřebujete.
 • Rozdělování na části je jako používání mapy k orientaci v novém městě. Rozděluje složité informace do menších, lépe zvládnutelných částí a vede vás k cíli.

📚 ZDROJE CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

@book Richard Bandler, 1985; Using Your Brain-For a Change: Neuro-Linguistic Programming ISBN 978-0911226270

@book Anders Erickson, Robert Pool, 2017; Peak: Secrets from the New Science of Expertise ISBN 978-0544947221

@book Dr. Nate Zinsser, 2022; The Confident Mind: A Battle-Tested Guide to Unshakable Performance ISBN 978-0063014831

@book Steve Andreas, 2002; Transform Your Self: Becoming Who You Want to be: Becoming Who You Want to Be ISBN 978-0911226430

@book George Lakoff & Mark Johnson, 1980; Metaphors We Live By ISBN 978-0226468013

@book Steve @ Connirae Andreas, 1988; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions ISBN 978-0911226294

@video DVD Transforming your self Complete 3-day Training with Steve Andreas

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S CHUNKINGEM. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

“Chunking je jako snažit se uspořádat skříň plnou vzpomínek, jenže štítky se neustále mění a vy si nejste jisti, jestli jste to vy, kdo dělá pořádek.” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Můj zájem o CHUNKING. JAK NAŠE MOZKY A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO ZLEPŠENÍ VYPOMÍNÁNÍ vznikl při hledání spolehlivých technik, které bych mohl použít ke zlepšení svého života a života ostatních. Techniky NLP jsem se naučil na seminářích NLP, při shromažďování, od přátel, z knih, článků a video a audio kurzů. Praktikoval jsem sám se sebou i s ostatními a mohu říci, že mé celkové zkušenosti jsou dobré. Četba knihy Richarda Bandlera - Využití mysli pro změnu mi umožnila nahlédnout do různých mentálních reprezentací, zkoumání sebepojetí na základě knihy Transformujte své já: Stát se tím, kým chcete být od Steva Andrease a následně sledování jeho tréninku nabídlo strukturu a parametry modyfingu. Andrese Ericksona a Roberta Poohla kniha Peak. Secrets from the New Science of Expertise Transforming odhalují záměrný trénink a mentální reprezentaci. Kinestetický vjem je jednou z ceněných technik, se kterými jsem se setkal. Doporučuji však, abyste si pro první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR CHUNKINGU. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ.
#

Rozdělování informací na části je výjimečný proces, který uvolňuje plný potenciál našeho mozku a střev, aby bylo možné lépe uspořádat informace a lépe si je zapamatovat. Pochopením a využitím principů chunkingu získáme cenné poznatky o složitém fungování naší mysli. Tyto znalosti nám umožňují zlepšit uchovávání informací v paměti, usnadnit učení a zvýšit naši celkovou kognitivní výkonnost.

Pomocí třídění objevujeme pozoruhodnou schopnost našeho mozku vytvářet smysluplné vzorce, asociace a struktury z různorodých informací. Tento proces zjednodušuje složité věci a usnadňuje nám orientaci v rozsáhlých krajinách znalostí a zkušeností. Seskupováním souvisejících prvků a vytvářením hierarchických struktur efektivně spravujeme a vyhledáváme informace, čímž snižujeme kognitivní zátěž naší pracovní paměti.

Kromě toho chunking zdůrazňuje dynamickou souhru mezi naším mozkem a střevy, často označovanou jako “druhý mozek”. Výzkum osy střevo-mozek a vlivu střevního mikrobiomu na kognitivní funkce poskytuje zajímavé poznatky. Rozpoznání tohoto spojení střev a mozku podtrhuje holistickou povahu zpracování informací a konsolidace paměti.

Kromě toho chunking ukazuje přizpůsobivost a flexibilitu našich kognitivních procesů. Náš mozek neustále aktualizuje a reorganizuje chunky na základě nových poznatků a zkušeností, což nám umožňuje bezproblémově integrovat nové informace. Tato dynamická povaha chunkingu nám umožňuje přizpůsobovat se měnícímu se prostředí a získávat nové dovednosti po celý život.

Uplatňováním principů rozdělení na části můžeme zlepšit své paměťové schopnosti, zlepšit své rozhodovací schopnosti a podpořit kreativní řešení problémů. Ať už jde o zvládnutí nového jazyka, vynikající výsledky ve strategických hrách, jako jsou šachy, nebo jen o efektivnější organizaci každodenních úkolů, chunking představuje mocný nástroj pro optimalizaci našich kognitivních schopností.

V podstatě jde o přirozený a intuitivní proces, který náš mozek a střeva využívají k tomu, aby nám svět kolem nás dával smysl. Pokud tento proces přijmeme a pochopíme, můžeme si otevřít dveře k lepšímu učení, lepší paměti a hlubšímu pochopení složitého fungování naší mysli. Když budeme pokračovat ve zkoumání fascinující říše chunkingu, umožníme si využít plný potenciál našich kognitivních schopností.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Jun 25, 2024), 🧩 CHUNKING. JAK NÁŠ MOZEK A STŘEVA ORGANIZUJÍ INFORMACE PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ https://innerknowing.xyz/cs/post/memory-process-of-chunking/

🗂️ Representation 📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🗺️ JAK MENTÁLNÍ REPREZENTACE UTVÁŘEJÍ NAŠI REALITU
🕙 27 min
🏃🏽‍♀️ ZRYCHLENÝ PULS, ZPOCENÉ DLANĚ A MOTÝLI - VÝZNAM
🕙 23 min
⛓️ SÍLA SPOJENÍ VS. NEBEZPEČÍ ODPOJENÍ
🕙 25 min