Přeskočit na hlavní obsah

PERSPEKTIVNÍ SQUASH JE METODA, KTERÁ UMOŽŇUJE VIDĚT PROBLÉM VE VZTAHU K NĚČEMU JINÉMU A ZÍSKAT TAK NOVOU, UŽITEČNĚJŠÍ PERSPEKTIVU. JE TO MOCNÝ NÁSTROJ PRO OSOBNÍ ZMĚNU.

🛣️ PERSPEKTIVNÍ SQUASH - VÍCE ÚHLŮ POHLEDU
 1. Články/

🛣️ PERSPEKTIVNÍ SQUASH - VÍCE ÚHLŮ POHLEDU

📁 Tools 🏷️ Tools Metaphors Featured
🕙 14 min
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Evolving - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Pexels - Andrea Piacquadio

“Můj model analyzoval milion kočičích videí a zjistil opakující se vzorec: ‘Chaos s občasnými přestávkami na tuňáka’.” - Neznámý

📄 ABSTRAKT PERSPEKTIVNÍHO SQUASHE
#

Perspective Squash je technika, která pomáhá lidem získat nový pohled na problém tím, že se na něj podívají z více úhlů pohledu. Často se používá v terapii, aby lidem pomohla vyřešit konflikty nebo učinit lepší rozhodnutí.

Kroky Perspective Squash jsou následující:

 • Určete problém nebo konflikt, se kterým se potýkáte.
 • Vymyslete alespoň čtyři různé osoby, které by mohly mít na problém odlišný pohled.
 • Představte si, že každý z těchto lidí popisuje problém ze svého úhlu pohledu.
 • Udělejte si čas a zamyslete se nad tím, co jste se z každého z těchto pohledů naučili.
 • Navrhněte nové řešení problému, které zohlední všechny různé perspektivy.
 • Perspektivní vzor lze využít ke zlepšení vztahů, lepšímu rozhodování a efektivnějšímu řešení problémů. Je to mocný nástroj, který může lidem pomoci vidět svět z nové perspektivy a dosáhnout svých cílů.

VÝHODY PERSPEKTIVNÍHO SQUASHE
#

“Randění znamená, že ideální partner je ten, kdo napíše nejvíce gramaticky správných spamů.” - Single and Slightly Desperate, uživatel algoritmu “LoveMatch.exe”. - Neznámý

 • Pomáhá vám zklidnit spodní proud problému, abyste se mohli snadněji rozhodnout na vrcholu.
 • Díky tomu si lépe uvědomíte různé části sebe sama a jejich záměry.
 • Pomáhá vám řešit konflikty mezi různými částmi vašeho já.
 • Může vám pomoci činit lepší rozhodnutí díky širšímu pohledu na věc.
 • Může vám pomoci dosáhnout vašich cílů překonáním omezujících přesvědčení.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY PERSPEKTIVNÍHO SQUASHE
#

Perspective squash, známý také jako visual squash nebo parts integration, vyvinul John McWhirter. Jedná se o techniku neurolingvistického programování (NLP), která pomáhá lidem integrovat nesourodé části sebe sama.

 • Obě části, které si vyberete, mají stejný nejvyšší záměr. Kdysi byly součástí většího celku. Na tomto základě je možná r- reintegrace.
 • Vynecháme chování a přejdeme k záměru. Tímto způsobem řešíme nesoulad mezi chováním a záměrem části.

PRINCIPY PERSPEKTIVNÍHO SQUASHE
#

 • Dvě části se stejným nejvyšším záměrem: Dvě vybrané části mají stejný nejvyšší záměr. Kdysi byly součástí většího celku. Na tomto základě je možná reintegrace.
 • Vynechejte chování: Vynecháme chování a přejdeme k záměru. Tímto způsobem řešíme nesoulad mezi chováním a záměrem části.
 • Reintegrace je možná: Pomocí této techniky můžete vzájemně integrovat nesourodé “části”.

Dvě vybrané části mají stejný nejvyšší záměr. Kdysi byly součástí většího celku. Na tomto základě je možná reintegrace. Vynecháme chování a přejdeme k záměru. Tímto způsobem vyřešíme nesoulad mezi chováním a záměrem části.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ V PERSPEKTIVNÍM SQUASHI
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 PERSPEKTIVNÍ SQUASHOVÝ SKRIPT ZALOŽENÝ NA PRŮZKUMU VLADIMIRA KLIMSY
#

“Moje chytrá lednička se mi snaží prodat existencialismus. Měl bych si dělat starosti?” - Existenciálně zmatený spotřebitel, který přemýšlí o smyslu života nad prošlým jogurtem. - *Neznámý"

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Mám úzkost z výkonu a chtěl bych to změnit.”

Vlad: “Máte úzkost z výkonu a chtěli byste ji změnit na co?”

Klient: “Chtěl bych být sebevědomý a vynalézavý.”

Vlad: “Chápu, že jste se dobře připravil a měl jste na dosah své zdroje a před činem jste měl pocity, které jste si vykládal jako úzkost z výkonu.”

Klient: “Přesně tak. Mám pocit úzkosti v žaludku, který mi stoupá až do krku. Nejsem schopen mluvit.”

Vlad: “Dobře. Chci vám vysvětlit, že jakmile použijeme tento proces, vaše pocity se nadobro změní.” Pokud dovolíte, představím vám zde Jádrovou transformaci jako nástroj pro spojení s vaším hlubokým nitrem, když to potřebujete. První sezení bude trvat asi 30 minut a s každým dalším cvičením to budete dělat lépe, snadněji, rychleji a s větší elegancí, a poté budete proces provádět v případě potřeby."

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

Základní transformace

Klient: “Něco se změnilo. Cítím se teď uvolněnější, a když přemýšlím o tom, že budu přednášet, cítím se klidnější. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač. Ze stavu hlubokého spojení, které prozařuje, proměňuje a obohacuje vaše počáteční hledání. Jak se nyní cítíte při svých vystoupeních?”

Klient: Klient: “Cítím, že úzkost je minulostí, protože přemýšlím o budoucnosti, která je přede mnou.”

Vlad: “To rád slyším. Hodně štěstí.”

Varianta

Klient: “Něco se změnilo. Cítím, že jsem to já. Stále cítím svůj žaludek, když přemýšlím o mluvení.”

Vlad: “To je skvělé. Cítíte věci, protože jste naživu. Využijme Perspective Squash ke zvýšení svého sebevědomí. Dovolte svému tělu a mysli vyhledat 4 skvělé vynalézavé činnosti, které můžete pocítit ve svém těle. Přesně tak. A nyní mi dovolte, abych vás vedl. Představte si, že si do jedné ruky dáte pocit úzkosti z výkonu, a na druhou ruku si představte, že si dáte první vynalézavou činnost. Všimněte si toho rozdílu. Dovolte této činnosti, aby se rozrostla a splynula s druhou rukou. Zopakujte to s činností číslo 2, 3 a 4. Na závěr si představte, že pocit všech čtyř skvělých aktivit splývá současně s tím, co bylo dříve pocitem v žaludku. Kontemplujte nad touto změnou.”

Klient: “Mám to. Cítím radost a připravenost. Říkám a cítím: “Jdi do toho.””

Vlad: “To rád slyším. Perspektivní squash můžete použít i na jinou věc. Hodně štěstí.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCESNÍ PERSPEKTIVA SQUASH
#

Vizuální squash. Jedná se o účinnou techniku, která vám pomůže řešit konflikty a lépe se rozhodovat.
#

Krok 1: Zpochybněte situaci

Požádejte klienta, aby se zamyslel nad situací, která u něj vyvolává konflikt.

Krok 2: Zpřítomněte si jednotlivé části tím, že je důkladně prozkoumáte.

Jakmile klient identifikuje konflikt, požádejte ho, aby si představil různé části sebe sama, které jsou v konfliktu.

Krok 3: Zpochybněte pozitivní záměry

Z pozice meta se klienta zeptejte na pozitivní záměr každé části.

Krok 4: Vrácení a rozdělení na části

Požádejte klienta, aby vrátil část negativních pocitů té části, která mu způsobuje největší konflikt. Poté tuto část rozdělte na menší části.

Krok 5: “Vyjednávání” pomocí rozdělení na stejné nejvyšší záměry

Požádejte klienta, aby tyto části znovu spojil a rozdělil je na stejné nejvyšší záměry.

Krok 6: Komunikace mezi částmi

Nechte jednotlivé části spolu komunikovat a uvědomte si, že mají stejný záměr.

Krok 7: Spojení dílů - “morfování” do nového integrovaného dílu

Nechte klienta, aby si představil, jak se jednotlivé části spojují a vytvářejí novou, integrovanou část.

Krok 8: Dodatečná kontrola ekologie

Zjistěte u klienta, zda proti integraci nevznesou námitky jiné části.

Krok 9: Integrace s tělem

Nechte klienta integrovat novou, integrovanou část do jeho těla.

Krok 10: Uzavření

Cvičení ukončete neutrálním stavem a budoucím tempem.

Auditorský perspektivní vzor
#

Jedná se o variantu techniky Visual Squash, která se používá k řešení konfliktů a k lepšímu rozhodování. Funguje tak, že vám pomůže vidět problém z jiné perspektivy.

Krok 1: Vzpomeňte si na znepokojivý hlas

Vzpomeňte si na znepokojivý hlas, ať už svůj vlastní, nebo někoho jiného. Všimněte si, kde tento hlas slyšíte a jak se při něm cítíte.

Krok 2: Najděte čtyři hlasy zdrojů

Najděte čtyři zdrojové hlasy, jeden pro každý z následujících:

 • Hlas, který vám říká, abyste pro sebe udělali něco dobrého.
 • Hlas, který vám říká, abyste udělali něco, co je pro vás špatné.
 • Hlas, který vám říká, abyste udělali něco, co není ani dobré, ani špatné.
 • Hlas, který vám říká, abyste udělali něco neutrálního.

Krok 3: Uspořádejte hlasy kolem své hlavy

Rozmístěte si čtyři hlasy zdrojů v hlavě tak, abyste je slyšeli všechny najednou.

Krok 4: Přivolání znepokojivého hlasu

Přiveďte znepokojivý hlas a poslechněte si všech pět hlasů najednou. Všimněte si, jak se mění vaše reakce na znepokojivý hlas.

Krok 5: Zpochybněte pozitivní záměry

Zeptejte se znepokojivého hlasu, jaký je jeho pozitivní záměr.

Krok 6: Vraťte a rozdělte na části

Vraťte znepokojivému hlasu část negativních pocitů. Poté rozdělte znepokojivý hlas na menší části.

Krok 7: “Vyjednávání” pomocí rozdělení na stejné nejvyšší záměry

Spojte díly dohromady a navyšte je na stejný nejvyšší záměr.

Krok 8: Dodatečná kontrola ekologie

Zjistěte si, zda proti integraci nemají námitky i další části.

Krok 9: Integrace s tělem

Integrujte novou integrovanou část do svého těla.

Krok 10: Uzavření

Cvičení ukončete neutrálním stavem a budoucím tempem.

Kinestetický perspektivní vzor
#

Jedná se o variantu techniky Visual Squash, která se používá k řešení konfliktů a k lepšímu rozhodování. Funguje tak, že vám pomůže vidět problém z jiné perspektivy.

Krok 1: Vzpomeňte si na znepokojivý pocit

Vzpomeňte si na nepříjemný pocit, který vás trápí, například naštvanost, smutek nebo strach. Všimněte si, kde ve svém těle tento pocit cítíte.

Krok 2: Udělejte pocit hmatatelným tím, že ho důkladně prozkoumáte

Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte. Při nádechu si představujte, že vdechujete pocit. Při výdechu si představte, že pocit vydechujete. Takto pokračujte několik minut, dokud nebudete mít pocit, že jste pocit dobře vnímali.

Krok 3: Zpochybněte pozitivní záměry

Zeptejte se sami sebe: “Jaký je pozitivní záměr tohoto pocitu?” Pozitivní záměr pocitu je účel, kterému pocit slouží. Například pozitivním záměrem hněvu může být ochrana sebe sama nebo pozitivním záměrem smutku může být uzdravení.

Krok 4: Vrácení a rozdělení na části

Jakmile identifikujete pozitivní záměr pocitu, vraťte si část pocitu zpět. To pomůže uvolnit napětí, které je s pocitem spojeno. Rozdělte pocit na menší části. To vám pomůže lépe pochopit různé aspekty pocitu.

Krok 5: “Vyjednávání” pomocí rozdělení na stejné nejvyšší záměry

Spojte díly dohromady a navyšte je na stejný nejvyšší záměr. To vám pomůže vidět pocit z celistvější perspektivy.

Krok 6: Komunikace mezi částmi

Uspořádejte dialog mezi jednotlivými částmi pocitu. To vám pomůže pochopit perspektivy toho druhého a dospět k řešení.

Krok 7: Spojení dílů - “morfování” do nového integrovaného dílu

Představte si, že se jednotlivé části pocitu spojují a vytvářejí novou, integrovanou část. Tato nová část představuje vyřešení konfliktu.

Krok 8: Dodatečná kontrola ekologie

Zjistěte si, zda proti integraci nemají námitky i další části. Pokud ano, vraťte se ke kroku 3 a pracujte s těmito částmi, dokud nebudou integrovány.

Krok 9: Integrace s tělem

Jakmile je konflikt vyřešen, integrujte novou, integrovanou část do svého těla. To pomůže, aby bylo řešení skutečné a trvalé.

Krok 10: Uzavření

Cvičení ukončete neutrálním stavem a budoucím tempem.

💪 MEDITACE O PERSPEKTIVĚ SQUASHE
#

Meditace perspektivního squashe

Jedná se o řízenou meditaci, která vám pomůže integrovat neslučitelné části vašeho já. Je založena na technice NLP Visual Squash.

Krok 1: Najděte si pohodlné místo k sezení nebo ležení.

Krok 2: Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte.

Krok 3: Vzpomeňte si na situaci, ve které jste se cítili rozporuplně.

Krok 4: Všimněte si různých částí sebe sama, které byly do konfliktu zapojeny.

Krok 5: Zeptejte se každé části, jaký je její pozitivní záměr.

Krok 6: Komunikujte s každou částí a dejte jim najevo, že chápete jejich pohled na věc.

Krok 7: Spojte díly dohromady a spojte je do nového integrovaného dílu.

Krok 8: Představte si sami sebe v budoucnosti, jak se v situaci, která byla příčinou konfliktu, rozhodujete jinak.

Krok 9: Pociťte klid a harmonii, které plynou z integrace.

Krok 10: Až budete připraveni, otevřete oči.

▶️ VIDEO PERSPEKTIVNÍHO SQUASHE
#

▶️ Youtube - NLP Techniques - Integrating Polarities - NLP brief coaching session with Steve Andreas

❓ FAQ OF PERSPECTIVE SQUASH
#

Jaký je účel vizuálního squashe?

Účelem vizuálního squashe je pomoci vám učinit snadnější rozhodnutí tím, že zklidníte spodní proud problému. Spodní proud je metaforou pro podvědomí. Když se spodní proud zklidní, můžete se rozhodovat z místa, kde máte jasno a klid.

Jak začít s touto technikou neformálně?

S vizuálním squashem můžete začít neformálně tak, že se jednoduše zeptáte sami sebe, jaké je dilema. Jakmile dilema identifikujete, můžete začít zkoumat různé části sebe sama, které jsou do konfliktu zapojeny. Může být užitečné představit si jednotlivé části jako samostatné entity. Jakmile jednotlivé části dobře pochopíte, můžete s nimi začít komunikovat a pokusit se najít společnou řeč.

Jaké jsou tipy pro Visual Squash?

Zde je několik tipů pro Visual Squash:

 • Buďte k sobě trpěliví. Jedná se o proces a může trvat nějakou dobu, než se dostaví výsledky.
 • Buďte otevření novým možnostem. Vizuální squash vám může pomoci vidět věci novým způsobem.
 • Důvěřujte své intuici. Máte všechny zdroje, které potřebujete k vyřešení problému.

Jaké jsou časté chyby, kterých se lidé dopouštějí při provádění vizuálního squashe?

Mezi časté chyby, kterých se lidé při provádění vizuálního squashe dopouštějí, patří:

 • Snaha o vynucení procesu. Vizuální squash je jemný proces a neměl by být vynucován.
 • Uvíznutí v detailech. Je důležité soustředit se na celkový obraz a nezabředávat do detailů.
 • Snaha kontrolovat výsledek. Vizuální squash je o tom, jak se uvolnit a nechat proces přirozeně probíhat.

😆 VTIPY O PERSPEKTIVNÍM SQUASHI
#

 • Proč rajče přešlo přes cestu? Aby získalo lepší perspektivu!

 • Jak se říká člověku, který se na svět dívá vždy z jiné perspektivy? Perspektivní člověk!

 • Jaký je rozdíl mezi perspektivním dřepem a kachnou? Jedna vidí velký obraz a druhá umí kvákat!

 • Proč šel ten perspektivní dřepčík k očnímu lékaři? Aby získal novou perspektivu!

 • Jak se říká perspektivnímu dřepčíkovi, který je zároveň právníkem? Pronásledovatel sanitky!

 • Jak nejlépe přimět člověka, který chce mluvit, aby přestal mluvit? Požádejte ho, aby se na věc podíval z vašeho úhlu pohledu!

 • Jak se říká perspektivnímu rozmazávači, který je zároveň politikem? Spin doctor!

 • Jaký je rozdíl mezi věštcem a věštkyní? Věštec vidí budoucnost, ale věštec vidí všechny strany problému!

 • Proč se v kukuřičném bludišti ztratil perspektivní dřepčík? Neviděli celkový obraz!

 • Jak nejlépe rozzlobit člověka, který se snaží rozbít perspektivu? Řekněte jim, že vidí věci jen z jedné perspektivy!

 • Jak se říká člověku, který je zároveň terapeutem? Životní kouč!

 • Jaký je rozdíl mezi chameleonem a chameleonem? Chameleon mění barvy, aby splynul s okolím, ale perspektivní dřepčík mění perspektivu, aby splynul s ostatními!

 • Proč se ten, kdo se snaží rozbít vyhlídku, nechal zaměstnat jako průvodce? Chtěli lidem ukázat svět z jiné perspektivy!

🦋 METAFORY O PERSPEKTIVNÍM SQUASHI
#

 • Lodička v bouři. Lodička představuje vědomou mysl a bouře podvědomou mysl. Perspektivní technika squash pomáhá uklidnit bouři, aby loď mohla hladce plout.

 • Skládačka. Jednotlivé dílky skládačky představují různé části problému. Technika perspektivní skládačky pomáhá poskládat jednotlivé dílky tak, aby bylo možné problém vyřešit.

 • Rubikova kostka. Různé barvy Rubikovy kostky představují různé pohledy na problém. Technika perspektivní skvadry pomáhá řešit Rubikovu kostku tak, aby byly všechny barvy zarovnané.

 • Kaleidoskop. Kaleidoskop představuje různé způsoby vidění téže věci. Technika perspektivní skvadry pomáhá vidět problém z více úhlů pohledu, což může vést k novému řešení.

 • Přiblížení hranolem. Hranol láme světlo, čímž mění způsob, jakým vidíme věci. Technika perspektivního hranolu nám může pomoci vidět věci novým způsobem, což může vést k novému pohledu na problém.

 • Dalekohled. Dalekohled nám umožňuje vidět věci na dálku. Technika perspektivního rozmělnění nám může pomoci získat širší pohled na problém, což může vést k objektivnějšímu řešení.

 • Mikroskop. Mikroskop nám umožňuje vidět věci zblízka. Technika perspektivního rozmačkání nám může pomoci vidět detaily problému, což může vést k jeho lepšímu pochopení.

 • Lupa. Lupa nám pomáhá vidět věci jasněji. Perspektivní technika squash nám pomůže vidět problém jasněji, což může vést k lepšímu řešení.

 • Zrcadlo. Zrcadlo odráží náš obraz zpět k nám. Perspektivní technika squash nám může pomoci podívat se na sebe z jiné perspektivy, což může vést k lepšímu pochopení sebe sama a svých problémů.

 • Okno. Okno nám umožňuje vidět do světa. Perspektivní technika squash nám může pomoci vidět svět z jiné perspektivy, což může vést k novému pochopení sebe sama a svého místa ve světě.

 • Dveře. Dveře představují novou příležitost. Technika perspektivního squashe nám může pomoci otevřít dveře novým možnostem, které mohou vést k lepší budoucnosti.

 • Most. Most spojuje dvě různá místa. Technika perspektivní skvadry nám může pomoci překlenout propast mezi různými perspektivami, což může vést ke komplexnějšímu pochopení problému.

 • Žebřík. Žebřík nám umožňuje dosáhnout nových výšek. Technika perspektivního dřepu nám může pomoci dosáhnout nových výšin porozumění, což může vést k lepšímu řešení problému.

 • Hora. Hora představuje výzvu. Perspektivní technika squash nám může pomoci horu zdolat a překonat výzvu, což může vést k lepší budoucnosti.

📚 ZDROJE PERSPEKTIVNÍHO SQUASHE
#

@book Connirae Andreas; Steve Andreas, 1987; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions, ISBN 9780911226294

@book Steve Andreas, 2012, Transforming Your Self: Becoming who you want to be ISBN 978-0-7653-8797-4

@book Andreas, Connirae; Andreas, Tamara 1994; Core transformation: reaching the wellspring within ISBN 0-911226-32-X.

@book Andreas, Connirae 2018; Coming to Wholeness: How to Awaken and Live with Ease ISBN 978-0911226515

@article Steve Andreas - Perspective pattern

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S PERSPEKTIVNÍM SQUASHEM
#

“Budoucnost? Univerzální překladače, které promění každý jazyk v konejšivý, ale přesto nejasně hrozivý šepot vládců robotů.” - Neznámý

 • Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Vypozoroval jsem, že lidé díky tomuto jemnému procesu zažívají silné změny. Doporučuji, abyste si pro první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR PERSPEKTIVNÍHO SQUASHE
#

Perspective squash je účinná technika, která vám může pomoci řešit konflikty a lépe se rozhodovat. Funguje tak, že vám pomůže identifikovat základní záměry různých částí vašeho já, které jsou v konfliktu, a poté najít způsob, jak tyto části spojit tak, aby mohly harmonicky spolupracovat.

Když se vám podaří integrovat různé části sebe sama, zjistíte, že jste sami se sebou více vyrovnaní a že se můžete rozhodovat v souladu se svými skutečnými hodnotami. Budete také efektivnější ve vztazích a ve všech oblastech svého života.

📁 Tools 🏷️ Tools Metaphors Featured

Evolving - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

🎭 HLEDÁNÍ VS. VYTVÁŘENÍ MÉHO PRAVÉHO JÁ
🕙 23 min
📊 ŠPIČKOVÝ VÝKON - ZÁMĚRNÁ PRAXE
🕙 17 min
❓ DOTAZY O VNITŘNÍM POZNÁNÍ
🕙 26 min